IT-branche volgend jaar al ruim boven pre-coronaniveaus

26-08-2020 | door: Witold Kepinski

IT-branche volgend jaar al ruim boven pre-coronaniveaus

De omzet van de sector Technologie, Media en Telecom (TMT) krimpt door de coronacrisis met 6 procent in 2020, maar hierna ligt volgens ABN AMRO herstel in het vooruitzicht. Tegelijkertijd benadrukt zij dat sprake is van grote verschillen tussen branches. Zo houdt de IT-markt - veruit de grootste branche in de TMT-sector - zich, ondanks een omzetdaling van 2 procent in 2020, goed staande. Dit komt door de groeiende vraag naar digitale diensten, onder meer als gevolg van het thuiswerken. Hierdoor kreeg de sterk gedigitaliseerde economie in Nederland door de coronacrisis een extra zetje. Dit kan IT-bedrijven uiteindelijk zelfs structurele voordelen opleveren.

Als bedrijven thuiswerken verder faciliteren en gedigitaliseerde diensten als digitaal onderwijs en digitale zorgverlening vaste voet aan de grond krijgen, kan de IT-branche structureel hogere resultaten bereiken. Een snel herstel van de IT-branche (+4 procent in 2021), maakt bovendien de weg vrij voor een relatief spoedig herstel van de TMT-sector als geheel. Zo verwacht ABN AMRO voor de gehele TMT-sector een omzetgroei van 4 procent in 2021. De sector is hiermee nog niet terug op het niveau van voor de uitbraak van de coronacrisis, maar doet wel een goede stap in die richting.

Reclamebranche krijgt harde klap met omzetdaling van 15 procent

De telecombranche wordt zowel in positieve als negatieve zin geraakt. Zo is er door thuiswerken een grotere behoefte aan netwerkdiensten en een uitbreiding van mobiele netwerken. Tegelijkertijd is sprake van een sterke daling van roaming-inkomsten nu er minder wordt gereisd. Ook zal de omzet uit de zakelijke markt waarschijnlijk dalen, maar biedt de komst van 5G op termijn wel nieuwe kansen. Vooralsnog ligt voor de branche zowel in 2020 (-2 procent) als 2021 (-1 procent) een omzetdaling in het vooruitzicht.

De reclamebranche moet echter de zwaarste klappen (-15 procent) incasseren, doordat in het tweede kwartaal adverteerders massaal hun campagnes terugtrokken. Ook zien drukkerijen (-12 procent) onder meer door afgelaste evenementen reclamedrukwerk wegvallen. ABN AMRO verwacht dat beide branches ruim een jaar nodig hebben om deze klap te boven te komen en in 2021 weer te kunnen groeien, achtereenvolgens met 5 en 2 procent. Zij zijn daarmee nog lang niet terug op het oude niveau.

TMT is steeds meer een sector met twee gezichten

Hoewel de TMT-sector niet het hardst geraakt wordt door de coronacrisis, zijn ook hier de gevolgen voelbaar. Tegelijkertijd benadrukt ABN AMRO dat de verschillen tussen de onderliggende branches groot zijn en dat geldt ook voor de herstelverwachtingen. “Door de sterk wisselende effecten die de coronacrisis binnen de TMT-sector heeft, wordt het beeld van een sector met twee gezichten nog eens versterkt.

De pijn is veruit het grootst onder de reclamebureaus, met een marktkrimp van zo’n 15 procent. Het kan nog enkele jaren duren voordat deze markt volledig is hersteld”, vertelt Ingrid Laane, Sector Econoom TMT van ABN AMRO. “Voor IT-bedrijven is het beeld echter volledig anders: zij voelen de pijn in 2020, maar deze wordt verzacht doordat de samenleving meer op digitale middelen leunt. Dit levert mogelijk zelfs structurele voordelen op en de verwachting is dan ook dat de IT-branche in 2021 alweer ruim boven de pre-coronaniveaus zal zitten.”

Terug naar nieuws overzicht