Gartner: CIO's vergroten hun waarde tijdens COVID-19 pandemie
13-08-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Gartner: CIO's vergroten hun waarde tijdens COVID-19 pandemie

De waarde die CIO's leveren aan hun organisatie is tijdens de COVID-19 pandemie gestegen. Om deze hogere waarde ook tijdens het herstel van de coronacrisis vast te houden staan zij echter voor complexe uitdagingen.

Dit blijkt uit de CIO Research Circle van Gartner onder 58 CIO's in mei 2020. 43% van de respondenten is al gestart met het maken van plannen voor hun strategie na COVID-19. 38% is echter nog vooral bezig met het opvangen van de impact van de coronacrisis, maar wil zich op korte termijn op de herstelfase richten.

Invloed op bedrijfsstrategie

"CIO's zijn in veel organisaties van groot belang geweest bij het opvangen van de initiële impact van COVID-19. Bedrijven bleven opereren, wat een grote druk op de IT-afdeling oplevert. Met name door het faciliteren van thuiswerken voor een verspreid personeelsbestand. Voor veel CIO's ligt er dan ook een kans aan te schuiven bij senior leiders die de bedrijfsstrategie bepalen en identificeren in welke afdelingen versnellen of juist vertragen", legt Andy Rowsell-Jones, research vice president bij Gartner, uit.

Uit het onderzoek blijkt dat de COVID-19 crisis de relatie van CIO's met andere managers heeft verbeterd. Beide partijen profiteren van de voordelen van deze verbeterde relaties. Bijna 75% van de respondenten zegt van CEO's en andere managers nieuwe dingen te hebben geleerd. Tegelijkertijd geeft tweederde van de CIO's aan nieuwe kennis over de bedrijfsvoering te hebben opgedaan.

"De verbeterde betrokkenheid bij de CEO komt voort uit business capaciteiten die IT gedurende de initiële reactie op COVID-19 hebben geleverd", aldus Rowsell-Jones. "67% van de CIO's zegt bijvoorbeeld de leiderschap over initiatieven met een grote impact op zich te hebben genomen als onderdeel van deze aanpak. Hiermee doelen zij waarschijnlijk op het ondersteunen van thuiswerken door werknemers, aangezien 70% van de CIO's support voor thuiswerken als hun belangrijkste prestatie in de reactie op de pandemie noemen. De goodwill van de CEO verdwijnt echter snel tenzij CIO's dit kunnen verlengen door de business te helpen andere initiatieven die gedurende het herstel een grote impact hebben."

IT-reorganisaties blijven uit

Omvangrijke IT-reorganisaties door de pandemie zijn vooralsnog uitgebleven. Mogelijk zijn reorganisaties die op stapel stonden hierdoor zelfs uitgesteld. Veel IT-organisaties waren bijvoorbeeld bezig met een overstap op product-gerichte aflevermodellen toen de pandemie uitbrak. Deze plannen zijn toen vervangen door dringendere zaken. Gartner waarschuwt dat dit niet blijvend is en kan veranderen naarmate organisaties teruggaan naar hun oude strategie.

CIO's moeten volgens Gartners substantiële veranderingen doorvoeren om hun bedrijven te helpen hun belangrijkste doelstellingen te realiseren tijdens de herstelfase. Onderzoek toont aan dat CIO's sommige van deze veranderingen al erkennen, maar nog niet realiseren hoe ver zij hierin moeten gaan. Gevraagd naar hun prioriteit bij het doorvoeren van wijzigingen in reactie op COVID-19 geeft bijvoorbeeld een groot percentage aan andere prioriteiten te stellen. Denk hierbij aan wijzigen van de bedrijfscultuur en in lijn brengen van de prioriteiten van de business. De meeste CIO's die hun prioriteiten hebben aangepast hebben dit echter slechts in beperkte mate gedaan.

'Grotere veranderingen nodig'

Om een grotere rol te spelen in het ontwikkelen en uitvoeren van de bedrijfsstrategie moeten CIO's op veel gebieden veel grotere veranderingen doorvoeren, waarschuwt Gartner. Het gebruik van cloud services om applicaties sneller uit te rollen naar thuiswerkers kan bijvoorbeeld een significante verandering van platform zijn voor sommige bedrijven. "Een business-gerichte IT-strategie zou echter juist bestaan uit het ontwikkelen van een digitaal technologieplatform voor de business, wat een langdurig en complex proces is", aldus Rowsell-Jones.

Terug naar nieuws overzicht