Na COVID-19 dreigen impulsieve bezuinigingen

22-07-2020 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Na COVID-19 dreigen impulsieve bezuinigingen

Door de coronacrisis is kostenbeheersing belangrijker dan ooit. Organisaties hebben nog steeds veel mogelijkheden tot verbetering op dit gebied, zo blijkt uit onderzoek van PA Consulting. Met een mogelijke economische crisis in het vooruitzicht voelen bedrijven zich gedwongen fors in de kosten te snijden om de cashflow en liquiditeit op de korte termijn te behouden. Kortetermijndenken leidt bijna altijd tot een verslechtering van de concurrentiepositie op de lange termijn.

Besparingen op korte termijn verminderen in de regel de capaciteit om te innoveren en houden onvoldoende rekening met de volledige ketenkosten, simpelweg omdat dit lastiger is. Het gevolg is dat als de kernoorzaken van de kosten niet worden aangepakt, op een later moment de kosten toch weer terugkomen.

Het PA-rapport, op basis van hun onderzoek bij marktleiders in tien verschillende branches, geeft drie aanbevelingen om deze valkuilen te vermijden:

1) Focus op kosten in de gehele keten. Kostenoptimalisatie moet een structureel onderdeel worden van de dagelijkse activiteiten, en niet worden gezien als tijdelijke oplossing in tijden van crisis. Hier is een kijk op de hele keten van belang: zo heeft het geen zin om te besparen op leveranciers als dit later tot hogere interne kwaliteitskosten leidt. Juist nu veel organisaties door de coronacrisis zijn gedwongen om kostenefficiënt te werken, is er momentum om kostenoptimalisatie structureel in te bedden in de bedrijfsvoering.
2) Versimpel de organisatiestructuur. Om kostenoptimalisatie structureel uit te voeren, is eenvoud belangrijk. Een simpelere organisatiestructuur in combinatie met een proactieve mentaliteit stelt organisaties in staat snel stappen zetten in de gebieden waar de meeste impact kan worden gemaakt, door bijvoorbeeld het verminderen van overheadkosten.
3) Gebruik nieuwe technologieën en nieuwe werkmethodes. Tijdens de crisis maakten de meest succesvolle organisaties maximaal gebruik van technologieën zoals collaboratieve communicatietools, de versnelde toepassing van digitale- en datatechnieken, en schakelden snel over naar nieuwe, flexibele manieren van werken. Na de crisis is het doorzetten van deze toepassingen een voorwaarde voor structurele kostenoptimalisatie. Hiervoor is data-analyse van onder meer telematicadata van cruciaal belang, willen organisaties de benodigde inzichten verkrijgen.

Organisaties kunnen van elkaar leren

Bij succesvolle organisaties is kostenbeheersing een concreet onderdeel in strategie, organisatie en bestuur, processen, tools, competenties en methodologieën. In het rapport van PA worden tien sectoren aan de hand van deze aspecten gerangschikt op prestaties in kostenefficiëntie, en worden voor iedere sector concrete aanbevelingen gedaan. Het onderzoek toont aan dat sommige sectoren uitblinken in kostenbeheersing, terwijl anderen tekortschieten. Maar ongeacht de sector kunnen organisaties van elkaar leren. Life sciences presteert bijvoorbeeld uitmuntend op organisatie, maar schiet tekort in hun cost management tooling. Voor defensie en luchtvaart is dit weer andersom.

Hans Houmes, Lead Partner Industrial Manufacturing bij PA: “Met een structurele focus op kostenbeheersing zijn organisaties niet alleen beter bestand tegen crises, maar ook in staat om sneller te innoveren. Hierdoor komen mogelijkheden om winstmarges te vergroten sneller in beeld, wordt ook productontwikkeling efficiënter, en maakt het de gehele organisatie dynamischer omdat er constant wordt gezocht naar manieren om slimmer te werken.”

De aanbevelingen zijn te vinden in het volledige rapport, dat hier is in te zien.

Onderzoeksmethodologie

PA heeft wereldwijd 180 marktleiders in tien branches ondervraagd. De helft van de respondenten is onderdeel van organisaties met een jaaromzet van tien miljard euro of meer. Prestaties zijn op basis van 30 aspecten geanalyseerd. Voor ieder aspect hebben we senior executives gevraagd hoe goed ze presteerden op een schaal van 1 tot 5. Dit stelde ons vervolgens in staat iedere sector en ieder aspect te indexeren, en de verschillen te meten tussen de voortrekkers en de rest.

Daarnaast hebben we de respondenten gevraagd hoe relevant deze aspecten zijn binnen hun branche, op een schaal van 1 (niet relevant) tot 5 (zeer relevant). Deze scores hebben we gebruikt om per branche de verschillen te wegen per aspect, wat resulteerde in branchespecifieke inzichten over verbeterpunten.

Terug naar nieuws overzicht