ABN AMRO belicht scenario mogelijkheden van Nederland na Corona
10-07-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

ABN AMRO belicht scenario mogelijkheden van Nederland na Corona

De coronapandemie heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. De snelheid en omvang waarmee de pandemie om zich heen heeft gegrepen, roept de vraag op hoe in de toekomst met dergelijke risico’s moet worden omgegaan en vooral wie deze moet dragen. Is het de overheid die altijd het beste antwoord op rampspoed heeft, of is de markt veel beter in staat om ontij te pareren? En is de burger het meest weerbaar binnen zijn eigen cocon, of wanneer hij veiligheid zoekt in gemeenschap met anderen? Het zijn deze fundamentele vragen waarop ABN AMRO in een nieuw rapport antwoord hopen te geven, ook voor de ICT branche. De winnaars van morgen zijn immers de bedrijven en instanties die flexibel kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen of, nog beter, die een robuuste langetermijnstrategie weten te formuleren.

Het formuleren van een robuuste strategie is makkelijker gezegd dan gedaan, aldus de bank. Het vereist inzicht in de onzekerheden die van invloed zijn op de organisatie en haar ecosysteem. Dit kunnen onzekerheden zijn die specifiek voor een organisatie relevant zijn, of onzekerheden die betrekking hebben op maatschappelijke veranderingen van meer brede aard. In dit rapport gaan we in op twee altijd aanwezige spanningsvelden die momenteel veelvuldig in het publieke debat naar voren komen; het machtsevenwicht tussen overheid en vrije markt en de zoektocht naar een werkbare verhouding tussen individualisme en collectief handelen.

De combinatie van die twee spanningsvelden resulteert in vier scenarios voor de toekomst, waaronmder ook voor de ICT. Dit rapport beschrijft hoe die vier scenarios, op sectorniveau, zich kunnen ontvouwen in de periode na het overwinnen van de huidige crisis. Het doel is niet zozeer om met harde cijfers en puntschattingen precieze voorspellingen te geven, meer om in grote lijnen verschillende toekomstige werelden te schetsen ter ondersteuning van strategische discussies en plannen voor de toekomst.

Ondernemen is vooruitzien
Het rapport is gratis te downloaden.Llees daarin de vier alternatieve werelden: Vrijheid voor de sterken, Open hightech-gemeenschap, De eigen staat en De beschermde staat.

Nederland-na-Corona-in-vier-scenarios-ABN-AMRO.pdf

Terug naar nieuws overzicht