10-07-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

80 Tilburgse havo- en vwo-scholieren volgen les op Fontys Hogeschool ICT

80 Tilburgse havo- en vwo-scholieren hebben afgelopen jaar zeven dinsdagen les gekregen van Fontys Hogeschool ICT. Het project is onderdeel van een lesprogramma bedoeld om scholieren gericht klaar te maken voor de toekomst. Het project is een samenwerking tussen de Tilburgse onderwijsinstellingen Fontys Hogeschool ICT, Odulphuslyceum en Theresialyceum.

De scholieren kregen initieel op locatie les. Later leerden zij online over cybersecurity of user experience (UX). “Met deze samenwerking krijgen middelbare scholieren een goed beeld van zowel opleiding als vakgebied”, vertelt Frens Vonken, locatiemanager van Fontys. “Ook is het ICT-lesprogramma op de middelbare school de laatste jaren verbreed en verdiept, een uitdaging voor de docenten aldaar. Met een groot, gedreven team en met specifieke middelen bij Fontys Hogeschool ICT bieden wij toekomstgericht uitkomst.” 

Aanbevolen door scholieren

Frank Westland en Kees Nowak, respectievelijk docent aan het Odulphuslyceum en Theresialyceum, kijken tevreden terug op het project. "We zijn heel open begonnen, want in mijn ogen kan de uitkomst alleen maar positief zijn. En dat bleek. Uit een kleine scholierenenquête kwam dat een groot deel dit programma aanbeveelt voor komende 5 havo- en vwo-ers", zegt Westland. Nowak voegt toe: “Ik werd ontzorgd en kon de eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen leggen. Met vragen moesten ze zelf naar Fontys stappen; ze hadden niet voor niets de telefoonnummers van de ondersteunende student-assistenten gekregen.”  
Niet alleen docenten waren nauw betrokken bij dit project, maar ook studenten van Fontys Hogeschool ICT in de rol van student-assistent. Zoals Andreas, die erg tevreden was over de actieve en geïnteresseerde houding van ‘zijn’ studenten. Student Frank merkte dat de scholieren naast zelfstandigheid ook behoefte hebben aan een doel en begeleiding. “Ze vragen concreet naar wat wij ze kunnen leren en wat de lessen ze uiteindelijk oplevert.” 

Fontys-docent Walter Grolman kijkt tevreden terug op het project waarvan het de bedoeling is dat het volgend jaar weer gaat draaien. “Ik vond het leuk om met de jongeren om te gaan en stuk voor stuk zagen ze de noodzaak van cybersecurity. De zeer geïnteresseerde leerlingen houden we graag nog in de gaten; dat zijn precies de mensen waar later veel vraag naar is in de ICT-sector.”  

Vooral veel ontdekken en doen  

Mensen zoals Odulphusscholieren Nemo Groenwegen en Abe Vriens. Nemo koos voor UX. “Erg interessant en leerzaam. Met weinig theorie en heel veel zelf ontdekken en doen. Zo hebben we verbeteringen bedacht voor Magister, het administratie- en communicatiesysteem voor scholen.” Abe koos voor cybersecurity: “Daar ben ik al langer in geïnteresseerd en ik vind het ook een belangrijk onderwerp om over te leren.” Volgend jaar doet ook hij vwo-eindexamen en als alles gaat zoals gepland, start Abe daarna aan Fontys Hogeschool ICT. Klaar voor een toekomst in ICT. 

Terug naar nieuws overzicht