Bouwstop datacenters in Amsterdam en Haarlemmermeer gaat richting eindfase

Stijn Grove, DDA

02-07-2020

Bouwstop datacenters in Amsterdam en Haarlemmermeer gaat richting eindfase

Na decennia van succesvolle groei van de datacenter industrie kondigden Amsterdam en Haarlemmermeer vorig jaar een bouwstop af, om meer grip te krijgen op de toekomstige groei van de sector. De DDA sprak uitvoerig met beide gemeenten om de groei voor de komende tien jaar in goede banen te leiden.

En met resultaat; onlangs gaf ook het college van Amsterdam groen licht voor het nieuwe beleid, nadat het college van Haarlemmermeer zich begin juni al positief uitsprak. Inmiddels zijn de twee concept beleidsvoorstellen ter consultatie gepubliceerd. Na het zomerreces zullen de finale voorstellen in de gemeenteraden worden besproken.

Op 11 juni 2019 besloten zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente Haarlemmermeer alle bouwvergunningen voor nieuwe datacenters voor een jaar op te schorten, in afwachting van nieuw beleid. Na de succesvolle en snelle groei van de Nederlandse datacentersector, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10-15% in de afgelopen 7 jaar, en met imposante groeiverwachtingen in het verschiet, verzochten de gemeentebesturen meer grip te krijgen op de sector. Met ook het doel om deze belangrijke sector op de lange termijn een groeitraject te kunnen bieden.

Als brancheorganisatie heeft de DDA intensieve gesprekken gevoerd met de beide gemeenten, om meer inzicht te verschaffen in de werking van de sector en in het grote economische belang voor Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze gesprekken verliepen constructief en hebben ertoe geleid dat de sector de komende tien jaar weer verder kan groeien. “We zijn positief gestemd over het groeipad in beide voorstellen,” zegt Stijn Grove, directeur van de DDA. “Het is goed dat er nu weer duidelijkheid is, dat zal ook het investeringsklimaat ten goede zal komen.”

Hoofdlijnen

In de gemeente Haarlemmermeer mogen datacenters groeien op vier specifieke campussen, namelijk Polanenpark, Schiphol-Rijk, Schiphol Trade Park en Corneliahoeve. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse gemiddelde groei van 70 MVA. Er is 750 MVA beschikbaar voor datacenters tot 2030.

De gemeente Amsterdam heeft ook vier specifieke datacenter clusters aangewezen waar de groei van de datacenters wordt toegestaan. Deze gebieden zijn Amstel III (Zuid-Oost), Haven/ Havenstad (Noord-West), Schinkelkwartier (Zuid) en Science Park (Oost). Hier wordt uitgegaan van een jaarlijkse gemiddelde groei van 67 MVA met een totale beschikbaarheid van 670 MVA tot 2030.

Green Deal

Een ander belangrijke aspect van het nieuwe beleid is de verdere verduurzaming en efficiënt grondstoffengebruik van de sector. Nieuwe datacenters zullen aan nieuwe duurzaamheidseisen, waaronder een PUE van 1.2 moeten voldoen. Hier valt ook het natuur-inclusief bouwen onder. De specificaties en details over de nieuwe richtlijnen worden nog verder uitgewerkt in een Green Deal, een convenant tussen de sector, de gemeenten en andere stakeholders.

Toekomstige groei

Het belang van datacenters neemt alsmaar toe, iets wat ook de huidige corona crisis andermaal heeft aangetoond. De digitale economie groeit – inmiddels is 60% van het BNP en 3,3 miljoen banen direct of indirect gekoppeld aan digitaal. Haarlemmermeer en Amsterdam richten zich in hun nieuwe beleid ook op de periode na 2030. Beide gemeenten onderschrijven sterk de noodzaak van de realisatie van een vierde hyperconnectiviteit cluster in de MRA-regio, zodat een regionale spreiding van de groei gerealiseerd kan worden. Met deze extra groei clusters kan Nederland, naast de verdere groei in de Amsterdamse hub, de komende decennia een belangrijk datacenter knooppunt in de EU blijven.

Door: Stijn Grove, Managing Director Dutch Data Center Association

KENNISSESSIE
Om haar deelnemers, partners en andere betrokken partijen te informeren, organiseert de DDA een kennissessie over deze nieuwe ontwikkelingen.
Datum: Donderdag 9 juli van 16.00-17.00
Voertaal: Engels
Deelname: Gratis voor DDA-deelnemers en partners, niet-leden betalen €50,-.

Aanmelden voor de kennissessie kan hier

Terug naar nieuws overzicht