De weg naar economisch herstel is geplaveid met monetaire uitdagingen

Door: Na Ran, Chief Marketing Officer, Western Europe, Huawei Technologies

02-07-2020
Deel dit artikel:

De weg naar economisch herstel is geplaveid met monetaire uitdagingen

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Staten een deal met de rest van de wereld. Als alle landen de dollar gebruiken voor wereldwijde transacties, zouden de Verenigde Staten de valuta leveren om de wielen van de wereldhandel, financiën en handel draaiende te houden. De voordelen die de Verenigde Staten uit dit systeem haalt, ondersteunen een groot deel van zijn mondiale macht. Het tijdperk van de sterke dollar zou echter wel eens op zijn einde kunnen lopen, nu Donald Trump en de Amerikaanse Federal Reserve vastbesloten lijken deze sterke positie te ondermijnen. Een crash van de Amerikaanse dollar kan helpen de opkomst van digitale valuta's te stimuleren, aangezien er naar nieuwe vormen van diversificatie wordt gezocht.

De lange neergang van de Amerikaanse dollar als leidende valuta

Veel experts hebben gewaarschuwd dat een veranderend mondiaal landschap in combinatie met een aanzienlijk begrotingstekort in de VS een dollarcrash zal veroorzaken. Zoals een analist het stelt: "De Amerikaanse economie kampt al lange tijd met aanzienlijke onevenwichtigheden op macro-niveau, namelijk een zeer lage binnenlandse spaarquote en een chronisch tekort op de lopende rekening. De dollar zal heel, heel sterk dalen", merkte hij op, en voorspelde binnen de komende twee jaar een daling van 35% ten opzichte van andere belangrijke valuta's.

De nationale spaarquote zal waarschijnlijk verder dalen, terwijl de VS zich tegelijkertijd bezig houdt met wat bekend is geworden als 'de-globalisering' en zich loskoppelt van de rest van de wereld. Dit zou een dodelijke combinatie kunnen blijken, aangezien veel financiële waarnemers geloven dat dit een dollarcrash vrijwel onvermijdelijk maakt, wat negatieve gevolgen heeft voor Amerikaanse financiële activa. De effecten van deze de-globalisering en de devaluatie van de dollar zullen echter niet beperkt blijven tot de Verenigde Staten. Veel landen beginnen te beseffen dat de evolutie van geld in het digitale tijdperk kan worden aangewend om de wereldvaluta's te diversifiëren om zo fiscale instabiliteit te voorkomen.

De huidige aftocht begon met de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, wat leidde tot voortdurende tariefgeschillen tussen de Verenigde Staten en China. De huidige pandemie zal waarschijnlijk nog grotere negatieve langetermijngevolgen voor de handel hebben, mede omdat regeringen steeds meer erkennen dat ze de capaciteit om hun volksgezondheid op peil te houden als een noodzaak voor de nationale veiligheid moeten zien.

Onverschrokken door de realiteit heeft Trump handelstarieven en quota opgelegd om het handelstekort te verminderen. Rapporten suggereren dat hij schulden aan China wil 'kwijtschelden'. Net als zijn voorgangers heeft hij de Amerikaanse dollar gebruikt als wapen tegen zijn vijanden - het toepassen van of bedreigen met sancties en inbeslagnames van activa om pijn te veroorzaken bij geopolitieke rivalen. Bovendien heeft hij herhaaldelijk druk uitgeoefend op de Amerikaanse Federal Reserve om de waarde van de dollar te verzwakken. Niets van dit alles zal het handelstekort veranderen. Dit alles maakt alternatieven voor het op dollars gebaseerde wereldwijde systeem echter veel aantrekkelijker.

Hoe digitale valuta kan helpen om te diversifiëren

Sommigen beweren dat digitale valuta de beste kandidaat is voor een toekomstige wereldwijde reservevaluta. Mark Carney, de voormalige gouverneur van de Bank of England, riep op tot een nieuwe virtuele reservevaluta waarvan de waarde is gebaseerd op een mandje met wereldwijde valuta's. Hoewel dat zijn eigen reeks uitdagingen kent, kan het zeker helpen bij diversificatie, en hegemonie of willekeurige devaluatie van een eenheidsmunt voorkomen. In 2019 is China's Central Bank Digital Currency (CBDC) begonnen met pilots. Onder de betrokken bedrijven zijn Huawei, vier grote staatsbanken, en de drie grote telecombedrijven van China betrokken. Aangezien de pandemie de ondergang van de Amerikaanse dollar als de wereldreservevaluta zou kunnen versnellen en daarmee de wereldhandel zou schaden, zoeken steeds meer landen naar alternatieven voor het dollarsysteem. 

De post-pandemische wereldeconomie lijkt waarschijnlijk een veel minder geglobaliseerde economie te zijn dan voorheen, waarbij politieke leiders openheid afwijzen op een manier die totaal anders is dan de tariefoorlogen en concurrerende devaluaties van de jaren dertig van de vorige eeuw. Het bijproduct zal niet alleen een tragere groei zijn, maar ook een aanzienlijke daling van de nationale inkomens van al deze landen, met uitzondering van mogelijk de grootste en meest gediversifieerde economieën.

Met het oog op het uiteindelijke herstel, is de EU van plan de digitalisering te gebruiken ter ondersteuning van haar zogenaamde Green Deal, waarbij ze probeert gebruik te maken van 'digitalisering als motor achter decarbonisatie'. Het digitale decarbonisatieplan maakt deel uit van bredere beleidsvoorstellen om 'Europa geschikt te maken voor het digitale tijdperk'. Hoewel het plan nog aan verandering onderhevig is, geeft het wel een duidelijke indicatie van de intenties van de Commissie, met de bewering dat 'digitale oplossingen ons zullen helpen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.'

Huawei, al 20 jaar een betrouwbare partner in Europa, staat klaar om deze inspanningen te ondersteunen. Wij zijn van mening dat digitale technologieën het milieubeleid, waaronder afvalverwerking en recycling, kunnen ondersteunen. Ze kunnen Europa zelfs helpen om meer CO2-uitstoot te verminderen dan het uitstoot. Een van de manieren waarop technologie wellicht het meest kan bijdragen aan deze decarbonisatie is door de kracht van gegevens. Potentiële toepassingsgebieden zijn talrijk en omvatten digitale transportoplossingen, gedecentraliseerde energiesystemen en slimme klimaatneutrale gemeenschappen

Na Ran, Chief Marketing Officer, Western Europe, Huawei Technologies.

 

Terug naar nieuws overzicht