Nieuwe datacenters in Amsterdam onder strenge voorwaarden welkom

Equinix datacenter in Amsterdam

02-07-2020 | door: Witold Kepinski

Nieuwe datacenters in Amsterdam onder strenge voorwaarden welkom

De afgelopen periode van veel thuiswerken en videobellen heeft ons nog maar eens laten zien hoe afhankelijk mensen en bedrijven zijn van internet en goede verbindingen zo meldt Gemeente Amsterdam. De komende jaren zet de groei van het digitale verkeer in rap tempo door. Daarom is er ook steeds meer behoefte aan ruimte voor datacenters. Het Amsterdamse college van B en W heeft besloten dat nieuwe datacenters welkom zijn in Amsterdam, maar wel op beperkte schaal en onder strenge voorwaarden. Burgers mogen hun mening geven over het nieuwe vestigingsbeleid.

Vorig jaar hebben de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer besloten om de vestiging van datacenters stop te zetten tot er nieuw beleid is. Het nieuwe beleid dat het college van B en W heeft opgesteld, maakt beperkte groei van het aantal datacenters tot 2030 weer mogelijk. Maar omdat datacenters veel ruimte innemen en een groot beslag leggen op het elektriciteitsnet, mogen er alleen datacenters bij komen op plekken waar al datacenters zijn. En moeten ze voldoen aan strenge voorwaarden.

Beperkte groei

Nieuwe datacenters mogen alleen worden gevestigd in de gebieden Amstel III, Science Park, Schinkelkwartier en Haven/Haven-Stad. Tot 2030 mag de gemiddelde groei van datacenters per jaar maximaal 67 megavolt ampère (MVA) zijn. Datacenters variëren van 20 MVA tot 80 MVA. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van steden van 35.000 en 140.000 inwoners.

Samen met Liander, Waternet en de datacenterbranche monitort de gemeente tussentijds de groei van datacenters. Zo kan de gemeente bijsturen als dat nodig is.

Voorwaarden

De datacenters moeten voldoen aan voorwaarden op het gebied van energieverbruik, waterverbruik voor koeling, restwarmte, ruimtelijke inpassing en circulair bouwen. Zo moeten datacenters met een groot vermogen (> 80 MVA) een eigen inkoopstation aanleggen om te voorkomen dat het elektriciteitsnet te veel wordt belast en om te zorgen dat er voldoende ruimte op het net blijft voor de andere opgaven van Amsterdam.

Ook moeten datacenters hun elektriciteit duurzaam inkopen. En de restwarmte die vrij komt gratis beschikbaar stellen, zodat die benut kan worden voor het verwarmen van woningen. Nieuwe datacenters worden zo gebouwd dat zij in de toekomst zonder grootschalige verbouwing een andere functie kunnen krijgen. Of op een manier dat de bouwmaterialen op een andere locatie opnieuw kunnen worden gebruikt. Verder kijken we of de begane grond van nieuwe datacenters gedeeld kan worden met bijvoorbeeld horeca of bedrijven. En wordt in het ontwerp van nieuwe datacenters gekeken of ze goed in de omgeving passen.

Nieuw cluster

Het vestigingsbeleid voor datacenters van Amsterdam hangt nauw samen met de regionale strategie voor datacenters binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op dit moment wordt er gekeken naar een nieuw cluster voor datacenters in de MRA. De randvoorwaarden, haalbaarheid en financiering van een nieuw cluster worden samen met het Rijk en de sector onderzocht.

Inspraak

Het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020-2030 is vrijgegeven voor inspraak. Burgers kunnen van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 hun mening geven. Meer informatie hierover komt op www.amsterdam.nl/inspraak. Na de inspraakperiode wordt het vestigingsbeleid ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Terug naar nieuws overzicht