Eric Segers, Ingram Micro: Nederland blijft anders werken na coronacrisis

Eric Segers, VP Ingram Micro Benelux

24-06-2020 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Eric Segers, Ingram Micro: Nederland blijft anders werken na coronacrisis

Zakelijke technologie na de coronacrisis: dat punt lijkt nog ver weg, maar is wellicht al dichterbij dan je denkt. Volgens onderzoek van de overheid gaat 27 procent van de mensen die (meer) zijn gaan thuiswerken als gevolg van de coronacrisis dit ook na de crisisfase vaker doen. Hetzelfde geldt voor vergaderen op afstand. Een uitdaging waar Ingram Micro al klaar voor denkt te zijn, stelt Eric Segers, VP Ingram Micro Benelux.

Die uitdaging begon natuurlijk op het moment in maart dat zo veel mensen thuis gingen werken, stelt Segers: van 6 naar 39 procent die nu bijna volledig thuiswerkt. “Dan zie je wel hoe goed Nederland daar eigenlijk al op voorbereid is. De meeste mensen die ik hierover sprak, zijn verbaasd over hoe relatief eenvoudig het gegaan is. Dat betekent in ieder geval dat onze infrastructuur klopt, als basis. Het betekent ook dat we redelijk flexibel om konden gaan met de hulpmiddelen, zoals digitale toepassingen.”

Desondanks moest er begin maart wel even aangepoot worden. Er moest erg veel fysieke hardware in korte tijd uitgeleverd worden om ervoor te zorgen dat er op alle niveaus voldaan kon worden aan goede thuiswerkplekken, vertelt Segers. “Het is wel positief om te zien hoe goed die hele operatie verlopen is. Daarnaast is opvallend hoe relatief tevreden werkgevers in ieder geval zijn als het gaat om hoe thuiswerken hen bevalt.”

Positief verrast over thuiswerken
Zelf was Segers nooit zo’n voorstander van thuiswerken – niet iedereen kan even goed met de andere setting omgaan. Ook hij is echter positief verrast. Hij schat dat zo’n 80 procent het goed kan en dat zo’n 20 procent van de werknemers het nooit zal leren. “Maar je – ik ook – ziet dus wel dat het kan. Dit gaat dan ook enorme consequenties hebben voor hoe er straks in Nederland gewerkt gaat worden. Ik ben ervan overtuigd dat er straks veel meer thuis gewerkt zal worden dan voor de coronacrisis, met positieve gevolgen voor zaken zoals files en efficiency.”

Kortom, de uitgangspositie was al goed (infrastructuur, flexibiliteit werkgevers en -nemers). Nu wordt het na afloop van de crisisfase zaak om het nieuwe normaal qua (thuis)werken structureel op te pakken. Dat betekent onder meer dat ICT-aanbieders hun diensten niet alleen deels op andere wijze, maar ook fysiek op andere plekken moeten leveren (thuis in plaats van kantoor). Dat geldt voor Ingram Micro richting de reseller-partners net zozeer, ziet Segers.

“In feite is dit een versnelling van een beweging die Ingram Micro, maar ook andere partijen, al eerder ingezet hebben: het leveren van technologie en ondersteuning op andere plekken dan alleen kantoor. Dat houdt bovendien niet op bij alleen het leveren van de hardware.”

Ontlasten via managed services
Via het vorig jaar overgenomen Ictivity – een managed services provider – kan Ingram Micro bijvoorbeeld samen met partners veel meer managed diensten in de markt zetten, zoals managed firewall, managed WiFi, om zowel kantoren als thuiswerkers op die gebieden te ontlasten. Segers: “Via het reseller-kanaal kun je al dit soort dienstverlening leveren die nodig is voor een 24/7 economie, zeker ook met thuiswerken.”

Als je dit zelf zou moeten opbouwen als reseller, dan ben je wel even bezig, meent Segers. “Wij hebben dankzij de overname van Ictivity hiervoor een complete infrastructuur liggen, inclusief monitoring en 24/7 support. En dat is heel makkelijk schaalbaar. Of het nou om 5.000 of 7.000 werkplekken gaat, dat maakt dan voor een reseller niet zoveel uit. Hoogstens een ICT’er en een beeldscherm erbij. Moet je dat zelf helemaal doen, niet alleen op kantoor maar op heel veel thuisplekken, dan gaat dat veel meer mensen en tijd kosten.”

Security geen probleem bij goed patchen
Security is ook een belangrijk punt, weet Segers. Toch hoeft een sterke groei in thuiswerken – ook met eigen hardware en WiFi-verbindingen – niet zo’n probleem te zijn. Als je er maar voor zorgt dat relevante security-patches op de juiste hard- of software geïnstalleerd wordt.

“Met managed services zorg je daarvoor: installatie én onderhoud van de juiste security-software. Want het gevaar zit negen van de tien keer in het niet of niet tijdig installeren van de meest recente patch. Bovendien kun je dan overal afwijkend netwerkgedrag monitoren en ingrijpen. Of dat iemand de onbeveiligde laptop van zijn zus gebruikt om op het bedrijfsnetwerk te komen.”

Het nut van managed monitoring geldt ook voor andere zaken, benadrukt Segers, zoals capaciteit en kwaliteit. “Denk maar aan vergaderen via Microsoft teams en WebEx teams. Je hebt daarvoor wel een minimale bandbreedte nodig, een bepaalde WiFi-verbinding. Dat is – zeker bij toenemend thuiswerken - veel beter en eenvoudiger te beheren via managed services.”

Ingram Micro werkt hard om daar te komen – Segers geeft toe dat dit nog niet helemaal het geval is. Daarvoor zal ook een mate van standaardisatie nodig zijn bij sommige hardware-onderdelen. Het gaat daarbij vooral om infrastructuur. Het soort pc dat wordt gebruikt, maakt niet zoveel uit zolang de goede software er maar op staat.

Uitzonderingen standaard bij flexible services
Veranderingen die nodig zijn om de flexible services van Ingram Micro te leveren – zoals het ophalen van te recyclen hardware, installatie op de werkplek – zijn de afgelopen jaren al ingezet. “Je gaat naar steeds meer uitzonderingen, voor een distributeur best lastig. Want die leefde bij standaarden. Hoe meer standaarden, hoe meer efficiency.”

Nu moet je veel meer uitzonderingen tot standaard maken. Vroeger maakte je één proces van A tot Z zo efficiënt mogelijk. Nu knip je dat op en maak je A tot C, D tot F et cetera zo standaard mogelijk. Op die manier krijg je efficiënte modules die je in kunt zetten zoals ze nodig zijn. Dat moet het ook makkelijker maken om vijftig werkplekken op een aantal locaties zoals een woning uit te leveren, in plaats van alles op dezelfde wijze op kantoor.”

Hier heeft Ingram Micro ook al flinke stappen in gezet, omdat ook op kantoren één standaard al niet meer gebruikelijk is. Dat proces zal de komende tijd versneld worden, los van of de economische crisis kort of lang zal duren. Hetzelfde geldt voor de nieuwere managed services, want die zijn nu juist erg belangrijk bij de herverdeling van werkzaamheden over veel meer locaties.

Slinger cloud-diensten
Ook de al langer toenemende focus op cloud en xaaS-gebaseerde toepassingen, computingcapaciteit en infrastructuur krijgt een slinger door de coronacrisis. Dat betekent een versnelling van de overgang naar een recurring business-model voor veel resellers.

Segers. “En ook hier moet je veel meer rekening houden met de manier waarop je zaken monitort, zoals bandbreedte, WiFi, het updaten met patches. Het is niet langer één gecontroleerde omgeving, maar allerlei omgevingen om te monitoren. Dat is een uitdaging, maar biedt ons en resellers ook des te meer kans om toegevoegde waarde te leveren. We hebben het geluk dat we met Ictivity een club hebben gekocht die hier erg goed in is.”

Meer thuiswerken, op afstand vergaderen
Tot slot nog enkele conclusies uit het rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  • Zo'n 27 procent van de mensen die vanwege de coronacrisis (meer) zijn gaan thuiswerken, verwacht dit na de crisisfase vaker te blijven doen.
  • Van de mensen die (meer) op afstand zijn gaan vergaderen, denkt 36 procent dit ook na de crisisfase vaker te doen.
  • Ongeveer 44 procent van de werkenden als gevolg van de coronacrisis gestart met, of meer is gaan thuiswerken.
  • Het aandeel mensen dat bijna volledig thuiswerkt, is toegenomen van 6 procent naar 39 procent. Voor op afstand vergaderen betreft dit zo’n 30 procent van de werkenden.
  • Met name in de sectoren Automatisering & ICT en Onderwijs & Wetenschap wordt nu meer thuisgewerkt en op afstand vergaderd (meer dan 80%). In de sector (Detail)handel gebeurt dit minder vaak (rond de 20%).
  • Thuiswerken gaat het grootste deel van de thuiswerkers (ruim 60%) makkelijk af, ondanks dat een groot deel van hen nog geen ervaren thuiswerker was.
  • Ook met op afstand vergaderen hebben de meeste mensen die dit nu meer doen goede ervaringen; wel vindt de meerderheid van deze groep het met name geschikt voor vergaderingen met directe collega’s.
  • Vooral binnen de sector Automatisering & ICT is men positief over het thuiswerken. Werknemers hier verwachten ook het meest na de coronacrisis vaker te blijven thuiswerken.
  • Werknemers binnen de sectoren Gezondheidszorg en Onderwijs & Wetenschap zijn minder positief en verwachten minder vaak te blijven thuiswerken.

Auteur: Martijn Kregting

Terug naar nieuws overzicht
Cloud