Nu doorpakken met Nederlandse digitaliseringsstrategie

Stijn Grove, directeur Dutch Data Center Association

24-06-2020 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Nu doorpakken met Nederlandse digitaliseringsstrategie

Nederland heeft een goede uitgangspositie om koploper te worden in digitalisering én de energietransitie. Wat moet Nederland doen om deze belofte werkelijkheid te laten worden? Stijn Grove, directeur Dutch Data Center Association, geeft in dit artikel zijn visie op deze kwestie.

Grove heeft een helder beeld voor ogen van wat innovatie precies is: “Innovatie betekent dat je breekt met een bestaand model en jezelf opnieuw uitvindt, zodat je kunt blijven bestaan en kunt groeien met oog op de toekomst.”

Nu er steeds meer met cloudoplossingen gewerkt wordt en de vraag naar datacenters toeneemt, ziet Grove dat datacenters eigenlijk het ‘fundament’ vormen voor innovatie. “De behoefte aan datacenters onder onze klanten groeit. Wij bewegen continue mee, we veranderen en groeien en we doen er alles aan om de aansluiting te behouden bij een businessmodel dat steeds verandert en duurzamer wordt. Het is de basis voor de innovatie bij onze klanten en voor Nederland.”

Externe uitdagingen

De afgelopen jaren is er sprake van extreme groei, merkt Grove. Steeds meer organisaties stappen over op cloudoplossingen en de hoeveelheid data neemt snel toe. De datacenter sector zelf is ingesteld op veranderen en meebewegen met de markt. Grove merkt dat de grote uitdagingen van onze sector dan ook vooral te maken hebben met externe factoren.

“Het vergt bereidheid tot verandering van iedereen om deze snelle groei bij te houden. Als partijen niet mee kunnen komen vertraagt dit de groei”, vertelt hij. “Wij hebben bijvoorbeeld veel stroom nodig, want de digitalisering draait op stroom. Echter de stroomnetwerken zijn van oudsher gewend om met bestaande groeimodellen en planningen te werken, maar inmiddels is de wereld snel veranderd door de digitalisering en tegelijkertijd de energietransitie.”

Stroomcapaciteit

De uitdaging om voldoende stroom te krijgen waar we het als sector nodig hebben heeft te maken met ruimtelijke planning, concentratie van de sector vanwege het businessmodel en de manier van werken van de stroomnetwerkleveranciers, merkt Grove. “Maar de veelal decentrale aansturing in Nederland geeft uitdagingen. Juist een afgestemd, meerjarig en centraal beleid vanuit de overheid is hier hard nodig.” De regio Amsterdam is inmiddels de grootste digitaliserings-hub van Europa geworden en de concentratie van datacenters heeft invloed op het gebruik van stroom op die locatie. De nieuwe dynamiek vraagt van alle betrokkenen een andere manier van werken.”

Onbekende reus

De tweede uitdaging die Grove ziet is het gebrek aan besef en brede visie van de overheid en politiek. “Daardoor worden er niet altijd de goede prioriteiten gesteld”, ziet hij. “Er zijn veel onderwerpen die belangrijk zijn zoals Quantum Computing, start-ups, AI en 5G maar het zijn voornamelijk de ‘sexy’ onderdelen van het geheel. Je ziet dat met name over de deelonderwerpen wordt nagedacht, maar te weinig over het geheel.”

Het verbaast Grove dat er weinig aandacht is voor de rol en positie van datacenters als digitaal fundament. “Wat dat betreft zijn we een onbekende reus, terwijl dit juist de basis is voor het functioneren van alles wat digitaal is. Ook gezien wij als Nederland, met als bijvoorbeeld de haven van Rotterdam en Schiphol, hier inmiddels een toppositie hebben. Het verbaast ons dat dit niet als speerpunt is opgenomen in ons digitale beleid, want deze ‘logistieke’ rol past bij Nederland. De cijfers liegen niet, datacenter en cloud-bedrijven zijn al jaren de grootste sector qua buitenlandse investeringen, met ongeveer twintig procent van alle buitenlandse investeringen in Nederland.”

Hij denkt dat dit misschien te maken heeft met het ‘virtuele’ karakter van de branche. “Datacenters zijn niet zo tastbaar voor mensen in de politiek. Het vindt plaats is onbekende gebouwen.” Maar dat doet niets af aan de werkelijke grootte. “Als je onze branche vergelijkt met Schiphol en Rotterdam zie je ook dat de werkgelegenheidseffecten groot zijn.”

Gedegen beleid

Wat Grove betreft zou dat echt anders moeten. “Als we een digitale leider willen zijn, hebben we een duidelijk beleid nodig en willen we sterke partners vinden in de politiek en overheid. Er is nog te weinig besef van de impact en er zijn te weinig mensen met voldoende kennis over digitalisering. De wereld wacht niet op Nederland, dus hier is grote urgentie.”

Grove pleit dan ook voor meer aandacht vanuit de politiek voor digitalisering. “Nederland is sterk in distributie, handel en logistiek. Vooral in digitalisering is dat onze kracht. Maar gezien het hele brede digitale speelveld van privacy tot e-commerce, sterke Europese tech spelers tot digitale mainport, overheids-ict tot start-ups is het misschien een goed idee dat er een minister komt voor digitalisering, en een ministerie met ambtenaren. Gezien de toenemende rol van digitalisering hebben we meer hoofden en handen nodig plus een budget. Vele landen om ons heen hebben al een minister met enkel focus op digitalisering dus waar wachten we op? Dit zou ook trouwens gelden voor de energietransitie.”

Kiezen voor techniek

Grove noemt als voorbeeld het onderwijs. “Het is van groot belang om samen met de overheid meer te investeren in het technisch onderwijs. Er moet veel meer op technologie en digitalisering worden ingezet, want daar zit een groot deel van de toekomstige banen. Daarmee kunnen we de dingen, waar we in Nederland goed in zijn, nog sterker maken. Aandacht en budget is hiervoor nodig.”

Een ander voorbeeld zijn onze internationale datakabels die bijna allemaal aan het einde van hun levenscyclus zijn. “We lopen echt voorop als digitale mainport. Maar nu onze datakabels aan vervanging toe zijn, dreigen we toch weer de boot te missen.” Op dit moment is er namelijk geen Nederlandse partij meer die dit op kan pakken. “De overheid zou daar echt een leidende rol in moeten spelen. Verder is er geen partij die voor de Nederlandse belangen op komt.”

Alleen maar kansen

Naast de verdere kansen voor de koplopersrol van Nederland in digitale innovatie, ziet Grove ook veel kansen in combinatie met de energietransitie. “In juist de koppeling van die twee zie ik de grootste kansen en een win-win situatie voor ons land. Het energie gebruik van datacenters is de laatste jaren wereldwijd gebleven door steeds meer IT te concentreren in datacenters. De Nederlandse sector behoort tot de meest efficiënte van de wereld en bijna alle stroom, gebruikt in datacenters, is inmiddels groen. Dit wil niet zeggen dat we er zijn, denk bijvoorbeeld aan het potentieel van het gebruik van restwarmte van datacenters om fossiele warmte te verdringen. Deze sector is juist het voorbeeld waar economische groei en energietransitie goed samengaat. Door nog meer focus hierop te hebben kunnen we echt een leidende rol aannemen.”

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology