Data gravity gaat partners nieuwe kansen bieden

Alexandra Schless

23-06-2020 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Data gravity gaat partners nieuwe kansen bieden

Er tekent zich momenteel een nieuwe trend af, die grote gevolgen heeft voor de IT-strategie van organisaties: data gravity en edge computing. Applicaties en services worden steeds sterker ‘aangetrokken’ tot data, zodat die applicaties en services zich uiteindelijk zo dicht mogelijk bevinden bij de data die zij nodig hebben.

Het rapport ‘De impact van data gravity op IT’ dat wij onlangs in samenwerking met de Dutch Datacenter Association hebben uitgebracht, laat zien dat vrijwel alle Nederlandse industriesectoren hiermee te maken hebben of krijgen, van landbouw, industrie en finance tot detailhandel, zorg en transport en logistiek. Met de snelle groei van data en toepassingen wordt de impact van data gravity steeds duidelijker en bedrijven zullen hun IT-strategie hierop moeten afstemmen. Wat is verstandig om naar de cloud te verplaatsen en wat niet? Waar kunnen data en applicaties het beste gehost worden en hoe kan ik dit alles optimaal inrichten, beheren en beveiligen?

Op dit moment is ‘cloud-first’ nog de belangrijkste aanpak voor kritieke bedrijfs-IT. Maar de laatste twee jaar is er een nieuwe dimensie bijgekomen: bedrijven stellen hun data centraal en zoeken naar nieuwe kansen om daar meer waarde uit te halen. De snelle opkomst van AI, machine learning en analytics zijn daarbij belangrijke drijfveren. Voorwaarden zijn echter toegang tot zo veel mogelijk data, zo snel mogelijk en uit zo veel mogelijk systemen. Dit sluit niet altijd direct aan op de cloud-first trend, die zich juist kenmerkt door centrale dataverzamelingen in de cloud of zelfs in meerdere clouds. Silovorming, ooit één van de grote nadelen van legacy IT-omgevingen en een reden om over te stappen op de cloud, blijkt nu ook juist in die cloud een uitdaging.

Overstappen op een data-centrische aanpak is een flinke opgave. Organisaties zullen zich dan ook tot hun IT-partners richten om inzichtelijk te maken hoe de verandering van cloud-centrisch naar data-centrisch het beste kan worden aangevlogen. Organisaties vertrouwen op hun IT-partners om samen tot de beste strategie te komen en om hybride oplossingen optimaal in te richten. Het vraagstuk rond enterprise IT, data gravity, edge computing en data-centriciteit is echter zo veelomvattend dat het verstandig kan zijn om de krachten te bundelen. Daarom ben ik een groot voorstander van samenwerken, waar nodig met andere specialisten. Er zullen nieuwe kansen ontstaan voor die partners die hier tijdig op inspelen en beschikken over de juiste kennis en expertise.

Natuurlijk hebben wij, als grootste aanbieder van regionale datacenters in Nederland, hier ook een rol in. Wij kunnen partners adviseren over de beste keuzes voor wat betreft de locatie van data en applicaties en hoe de connectiviteit tussen verschillende locaties optimaal ingericht kan worden. Onze regionale aanwezigheid is daarbij een belangrijke factor en daarom hebben we een programma opgezet om juist lokale partners in de verschillende regio’s beter te ondersteunen en aantrekkelijke proposities voor klanten neer te zetten. Zo kunnen we samen de kansen die data gravity biedt optimaal benutten en klanten zo goed mogelijk ondersteunen.

Door: Alexandra Schless, CEO NorthC Datacenters

Terug naar nieuws overzicht
Cloud