Onderzoek: Flexibiliteit en veerkracht cruciaal voor succes met energie en duurzaamheid

23-06-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Onderzoek: Flexibiliteit en veerkracht cruciaal voor succes met energie en duurzaamheid

Bedrijfsleiders zien energiemanagers als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, waarbij 87 procent van de respondenten het ermee eens is dat de omvang en complexiteit van de energie-inkoop toeneemt. Dit heeft geleid tot veranderingen in de manier waarop organisaties met energiemanagement omgaan; 56 procent van de respondenten heeft nu medewerkers in dienst die zich focussen op energiemanagement. Met een groeiend aantal verschillende energiebronnen, financiële mechanismen en technologische ontwikkelingen om te beheren, in een steeds onstabielere omgeving, hebben organisaties expertise nodig om te adviseren over kostenbesparende best practices en strategieën.

Dit blijkt uit het Corporate Energy & Sustainability Progress Report 2020 van Schneider Electric. Het rapport, de derde in een jaarlijkse reeks, onderzoekt hoe organisaties omgaan met de kansen en uitdagingen door een veranderend energielandschap en richt zich op bedrijfsmatig energiebeheer en decarbonisatie. Het rapport onderzoekt hoe energiebeheer een kritiek onderdeel is geworden van een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie, het toegenomen gebruik van digitale datahulpmiddelen en de steeds sterker wordende klimaatverandering als focus voor de levering van energie- en hulpbronnen. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat in samenwerking met GreenBiz Research is uitgevoerd onder 265 wereldwijde professionals die verantwoordelijk zijn voor de energie en duurzaamheid bij organisaties met jaarlijks meer dan $250 miljoen aan inkomsten.

Strategische energiesourcing

In het rapport van 2019 noemde slechts 29 procent van de ondervraagde bedrijven strategische energiesourcing als een topinitiatief voor kostenbesparingen, maar dit jaar gaf 46,5 procent aan dat timing en prijsschommelingen de grootste uitdaging vormen. Zestig procent van de respondenten overweegt om in de komende drie jaar onsite of offsite hernieuwbare energiebronnen in te kopen om de wisselvalligheid te beheersen, terwijl 30 procent van de respondenten al hernieuwbare energiebronnen inzet.

Meer dan 46 procent van de respondenten is bereid te reageren op toekomstige innovaties op het gebied van energiemanagement. Executieve buy-in is de belangrijkste drijfveer om nieuwe energie- en duurzaamheidsprogramma's goedgekeurd en gefinancierd te krijgen volgens 84 procent van de respondenten.

"Energie- en grondstoffenbeheer is voorbij de fase van alleen de betaling van energierekeningen en is voor organisaties een strategische manier geworden om financiële en reputatierisico's te beperken", aldus Bill Brewer, VP Global Energy & Sustainability Services bij Schneider Electric. "Het landschap evolueert snel en als bedrijven concurrerend willen blijven, zullen ze strategieën moeten implementeren die een duidelijk inzicht geven in de richting van energiebeheer."

Digitale technologie vereenvoudigt de complexiteit

De overweldigende hoeveelheid beschikbare energie- en duurzaamheidsgegevens is soms moeilijk om te overzien en te beheren. Het afgelopen jaar hebben echter meer bedrijven geïnvesteerd in digitale technologieën om deze complexiteit te verlichten, met een verdubbeling van het aantal respondenten (37 procent) ten opzichte van vorig jaar die aangeven dat ze IoT-apparaten zoals meters, sensoren en andere slimme apparaten gebruiken. Investeren in deze technologieën heeft een positieve invloed op organisaties: 63 procent van de respondenten met digitale systemen meldt meer vertrouwen te hebben in de bereidheid tot innovaties op het gebied van resource management.

Het onderzoek toont ook aan dat strategieën voor energie- en grondstoffenbeheer zich ontwikkelen op basis van nieuwe datatechnologieën, waarbij 48 procent aangeeft dat ze hun programma's voor energie- of duurzaamheidsgegevensbeheer aanpassen op basis van de groei in aangesloten apparaten. 24 procent zegt hetzelfde over de groei in kunstmatige intelligentie. Hoewel 54 procent van de respondenten aangeeft dat ze hun gegevens nog steeds met behulp van spreadsheets beheren, zijn de voordelen van het investeren in digitale oplossingen duidelijk.

Prioriteit geven aan klimaatverandering

Het mitigeren van en aanpassen aan klimaatverandering en opwarming van de aarde, snelle decarbonisatie en andere klimaatgerelateerde initiatieven vormen een grotere focus binnen de bedrijfsvoering. Het onderzoek toont aan dat milieuoverwegingen een belangrijke drijfveer zijn voor bedrijfsinitiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid (51,5 procent), en dat klimaatverandering het grootste risico vormt voor de energie- en grondstoffenvoorziening (58 procent). Het management begint in te zien wat de voordelen zijn van het aanpakken van de klimaatverandering, met name het voordeel voor de reputatie richting stakeholders, nieuwe producten en diensten, en het potentieel om te profiteren van milieu-investeringen.

Andere klimaatgerelateerde statistieken laten zien dat:

  • De publieke opinie een drijvende kracht is achter duurzame energie-investeringen met merk/reputatie (50%) en concurrentievoordeel (47%) bovenaan de agenda.
  • Zeventig procent van de respondenten dit jaar meldt dat zij energie- of duurzaamheidsdoelstellingen hebben vastgesteld en publiekelijk hebben aangekondigd, tegenover slechts 57 procent in het rapport van 2019.
  • Vijfenzeventig procent van de respondenten aangeeft dat ze verhoogde doelen heeft dan voorheen, waarbij degenen die verhoogde targets hebben, er meer vertrouwen in hebben dat ze die doelen zullen halen.
  • Dertig procent van de deelnemende CEO's zegt het er sterk mee eens te zijn dat het gedrag van hun organisatie ten opzichte van de klimaatverandering gunstig zal zijn voor hun bedrijf.

'Klimaatverandering staat centraal'

"Klimaatverandering staat centraal voor ieder wereldwijd bedrijf", zei een anonieme respondent in het onderzoek. "Stakeholders, van investeerders tot consumenten, houden nauwlettend in de gaten hoe organisaties hun deel bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en zich inzetten voor duurzaam energiebeheer. Het is noodzakelijk dat bedrijven gaan nadenken over hun plannen om bij te dragen, als ze dat nog niet gedaan hebben".

Het Corporate Energy & Sustainability Progress Report is ontwikkeld om te begrijpen hoe grote organisaties energie inkopen, de vraag naar hulpbronnen beheren, gegevens gebruiken en programma's voor efficiëntie en decarbonisatie van bedrijven ontwikkelen, financieren en uitvoeren. De bevindingen in het rapport zijn gebaseerd op een webenquête en telefonische interviews uitgevoerd door GreenBiz Research. Tot de deelnemers behoorden 265 wereldwijde energie- en duurzaamheidsprofessionals die toezicht houden op inkoop, bedrijfsvoering en duurzaamheid, van bestuursleden tot individuele medewerkers. De ondervraagde bedrijven vertegenwoordigen 17 industriële segmenten en hebben een minimale jaarlijkse omzet van 250 miljoen dollar gerealiseerd. Voor meer informatie of voor het downloaden van het volledige rapport, ga naar insights.se.com. Ook kunt u deelnemen aan de live webinar op 25 juni om 16:00 uur CET.

Terug naar nieuws overzicht