BTG Knowledge Café bespreekt Value case Crowd Management

16-06-2020 | door: Redactie
Deel dit artikel:

BTG Knowledge Café bespreekt Value case Crowd Management
(25-06-2020)

Op 25 juni organiseert BTG Expertgroep Smart Society een online Knowledge Café over Crowd Management. Een zeer actueel thema in onze nieuwe 1,5 meter samenleving. Bedrijven, provincies, gemeenten en overheden kampen met de vraag hoe Crowd Management het beste georganiseerd kan worden. In dit webinar worden een aantal best practices toegelicht vanuit verschillende invalshoeken.

15.30 uur Opening en welkom door Danny Frietman (moderator) en Petra Claessen, CEO BTG/TGG

15.35 uur Toelichting op smart city stack door Patrick Verstappen, BTG Expertgroep Smart Cities
De smart city stack is een framework om de diverse toepassingen en toepassingsgebieden mogelijk te maken middels een ecosysteem van technologieën die samen de infrastructuur vormen voor de slimme stad.

15.45 uur Epko van Nisselrooij, Axis Communications over crowd management

Crowd Management is een breed begrip en kan meerdere doelen dienen. Er zijn diverse mogelijkheden om informatie te vergaren op dit vlak. Axis licht toe hoe hun technologie bijdraagt in het effectief meetbaar maken van crowd en ingebed kan worden in de dagelijkse processen van de stad.

16.00 uur Hans Leijting, Nokia over best practice Amsterdam Arena

Door het te doen en het avontuur aan te gaan hebben wij veel geleerd. Over de technologie maar zeker ook over het eco-systeem en de samenwerking van de stakeholders.

16.15 uur Fred Aalders, Gemeente Nijmegen, best practice crowd management

16.30 uur Afronding

AANMELDEN

(een paar dagen van tevoren wordt de juiste Webex-link toegestuurd)

Terug naar nieuws overzicht