IDEMIA Sopra Steria winnen eu-LISA sBMS aanbesteding voor grensbescherming
05-06-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

IDEMIA Sopra Steria winnen eu-LISA sBMS aanbesteding voor grensbescherming

Het Agentschap van de Europese Unie voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) heeft een consortium van IDEMIA en Sopra Steria een raamcontract toegekend voor de levering van een nieuw gedeeld biometrisch matchingsysteem (shared biometric matching system: sBMS). Het gaat om een deal van ongeveer 300 miljoen euro.

Tegen 2022 zal het sBMS een van de grootste biometrische systemen ter wereld zijn, met een database van meer dan 400 miljoen onderdanen van derde landen met hun vingerafdrukken en gezichtsopnames. Het zal worden ingezet voor het Schengen Information System (SIS), Visa Information System (VIS), Eurodac (European Asylum Dactyloscopy Database) en het toekomstige ECRIS-TCN (European Criminal Records Information System for Third Country Nationals).

Dit nieuwe systeem is gebaseerd op Europese biometrische technologie en zal in de eerste plaats voorzien in de identificatiebehoeften van het nieuwe Europese inreis-uitreissysteem, en vormt daarmee de hoeksteen van de bescherming van de Europese grenzen.

Het contract werd gegund na een aanbesteding (LISA / 2019 / RP / 05 EES BMS en sBMS) door eu-LISA. De looptijd is vier jaar, met een optie tot verlenging tot zes jaar.

Terug naar nieuws overzicht
Security