Proefversie van Nederlandse coronadashboard beschikbaar

05-06-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Proefversie van Nederlandse coronadashboard beschikbaar

Een proefversie van het coronadashboard van de Nederlandse overheid is online gepubliceerd. In het dashboard zijn actuele cijfers te vinden over onder meer het aantal IC-opnames, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal positief geteste mensen, het aantal besmettelijke mensen en het reproductiegetal.

Het dashboard geeft in één oogopslag de actuele stand van zaken rondom de verspreiding van het coronavirus weer. Een combinatie van de gegevens maakt het mogelijk een eventuele tweede golf van het virus sneller en preciezer op te sporen en te bestrijden. Ook moet het dashboard waardevolle informatie bevatten voor wetenschappers die onderzoek doen naar het virus.

Signaalwaarden

In het dashboard zijn ook 'signaalwaarden' te vinden, die functioneren als een soort alarmbellen. Indien een indicator boven de signaalwaarde uitkomt, kan het nodig zijn om in te grijpen. Of dit daadwerkelijk nodig is en waar moet worden ingegrepen wordt nooit op basis van één of enkele getallen bepaalt, benadrukt de overheid. Hier gaat altijd een analyse van de cijfers en een bestuurlijk weging aan vooraf.

Het nu verschenen dashboard is een proefversie, waarin nog niet alle gegevens zijn opgenomen. In de tweede helft van juni moet het dashboard volledig functioneel zijn. Het dashboard moet dan ook een overzicht bieden van alle geldende maatregelen en adviezen, zowel op landelijk als regionaal niveau. Het coronadashboard is hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht