AI geeft een boost aan de vierde industriële revolutie

Auteur: Mike Bai, President of Strategy Marketing, Western Europe, Huawei Technologies

05-06-2020
Deel dit artikel:

AI geeft een boost aan de vierde industriële revolutie

Opkomende technologieën zorgen voor een nieuwe industriële revolutie over de hele planeet, en kunstmatige intelligentie (AI) is ongetwijfeld de belangrijkste kracht daarachter geworden. AI maakt het mogelijk om het volledige potentieel van de industrie te benutten.

De focus van AI verschuift tegenwoordig van consumententoepassingen naar industriële toepassingen. Industriële AI zal de basis vormen van digitale transformatie en bedrijfsinnovatie, wat leidt tot een nieuwe groeifase en de voortschrijding van zowel theorieën als technologieën.

Kunstmatige intelligentie krijgt sinds 2006 al veel aandacht en speelt nu een belangrijke rol in het dagelijks leven. Deep learning heeft geleid tot grote doorbraken in technologie, waaronder op het gebied van spraak- of beeldherkenning en natuurlijke taalverwerking. Tegenwoordig zijn verschillende industrieën geïnteresseerd in AI om de nieuwe industriële revolutie te versnellen.

De industriële kunstmatige intelligentie zal de basis vormen van een voorheen ongeziene bedrijfsinnovatie en digitale transformatie. Door de manier te veranderen waarop werk wordt uitgevoerd, helpt AI bedrijven om praktische ervaring optimaal te benutten, waardoor traditionele arbeidskrachten kunnen worden verplaatst, om zelf de productieve factor te worden. Deze transformatie zal een enorme technologische productiviteit en economische groei ontketenen. Het zal geheel nieuwe wegen naar groei bieden voor productie, dienstverlening en andere industrieën, de wereldeconomie hervormen en nieuwe kansen bieden voor onze maatschappelijke ontwikkeling.

De afgelopen jaren is AI een legitiem onderdeel geworden van de automatiseringsstrategie van elke organisatie en een belangrijke motor achter de volgende industriële revolutie. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wordt echter bedreigd door tech-nationalisme en de-globalisering, aangezien de meeste bedrijven hun AI-doelen niet kunnen bereiken door alleen en zonder samenwerkingsverbanden te opereren. Defensieve politieke strategieën zullen niet alleen de expansie van AI schaden, maar zullen ook andere negatieve effecten hebben op tal van economieën van de wereld en op de vooruitgang in veel industrieën. De Europese Unie geeft momenteel het beste voorbeeld van hoe kwetsbaar internationale samenwerking momenteel is: Al decennialang vormen de leden van de EU een ongeëvenaarde interne markt, die profiteert van grensoverschrijdend partnerschap en gedeelde innovaties. Wanneer tendensen in nationale solo-inspanningen de overhand krijgen, betekent dit voor iedereen een stap achteruit.

Track AI - een buitengewone internationale inspanning

We werken aan grensoverschrijdende kennisuitwisseling door het stimuleren van op AI gebaseerde projecten die zullen helpen bij het aanpakken van talloze uitdagingen waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd, bijvoorbeeld in de gezondheidssector.

Het Track AI-project is een internationale inspanning die echt een verschil probeert te maken: Er zijn wereldwijd ongeveer 19 miljoen visueel gehandicapte kinderen. 70% van deze kinderen zou normaal kunnen zien als hun probleem vroeg genoeg was ontdekt. Visuele screeningprogramma's zijn het beste hulpmiddel om het aantal niet-gediagnosticeerde visuele stoornissen te verminderen. Niet-opgeleide mensen uit de gemeenschap moeten de bevoegdheid krijgen om kinderen te identificeren die het risico lopen op het ontwikkelen van visuele problemen en om hen door te mogen verwijzen naar een specialist die deze kinderen kunnen diagnosticeren en behandelen.

Er moet zo snel mogelijk een eenvoudig te gebruiken, draagbaar en betaalbaar apparaat beschikbaar worden gesteld om deze kinderen met visuele stoornissen te identificeren. Dit is het belangrijkste doel van het TrackAI-project.

Het ontwikkelen van een systeem op basis van AI vereist het verzamelen van gegevens van duizenden kinderen. Gedurende de unieke samenwerking tussen Huawei en de in Spanje gevestigde start-up DIVE zullen 18 oogartsen uit 5 verschillende landen uit 3 continenten gegevens verzamelen van kinderen met een normale visuele ontwikkeling of met een breed scala aan visuele stoornissen. Huawei werkt samen met wereldwijde onderzoekshubs in Spanje, Mexico, Rusland, Vietnam en China om opnieuw te bewijzen dat grensoverschrijdende kennisdeling over AI-technologie een diepgaande impact kan hebben.

Barrières doorbreken

De uitdagingen waar AI nog voor staat, zijn veelgelaagd: Om volledig door de industrie te worden omarmd en haar prestaties te maximaliseren, zal AI kennis en praktijken uit de sector moeten combineren om uitdagingen op het gebied van gegevensverzameling, modeltraining en modelbeheer aan te pakken. De grootste uitdagingen bij het inzetten van industriële AI zijn onvoldoende begrip van branche-indicatoren en onvoldoende ervaring met feature engineering om modeloptimalisatie te kunnen begeleiden.
Tegelijkertijd worden deze industrieën ook geconfronteerd met politieke risico's als tech-nationalisme. Deze term beschrijft overheidsbeleid of -acties die direct of indirect de voorkeur geven aan producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie die worden verkocht door bedrijven met het hoofdkantoor in het eigen land. Gevormd door nationalistische en isolationistische tendensen die het vertrouwen in het multilaterale systeem ondermijnen, kan tech-nationalisme niet alleen de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bedreigen, maar ook downstream-effecten veroorzaken in de toeleveringsketen en aangrenzende industrieën, met negatieve gevolgen voor de nationale veiligheid, cyberbeveiliging, handel en industrieel concurrentievermogen, terwijl wereldwijde processen, zoals het vaststellen van internationale normen, worden afgezwakt.

Verbinding voor benutting van het volledige potentieel

Tech-nationalisme dwingt bedrijven om zelfstandig te werken, terwijl vooruitgang alleen kan worden bereikt door samenwerking in een volledig verbonden wereld. Om synergieën mogelijk te maken voor waarde-innovatie, moeten bedrijven connecties kunnen opbouwen met wereldwijde partners en klanten uit verschillende industrieën. Een wereldwijd netwerk van partners biedt veelbelovende mogelijkheden voor samenwerking en interactie, en waardeert innovatie in verschillende industrieën. Om het volledige potentieel van digitale transformatie over de hele wereld te kunnen realiseren, wat economische groei en welvaart zou stimuleren, moet het digitale ecosysteem volledig functioneel zijn. Dat zal niet mogelijk zijn wanneer loskoppelen en afscherming het nieuwe normaal wordt. Alleen een volledig verbonden wereld kan een vierde industriële revolutie in goede banen leiden.

Mike Bai, President of Strategy Marketing, Western Europe, Huawei Technologies

Terug naar nieuws overzicht