Rechter veegt bezwaren van Stichting Stop5GNL van tafel
27-05-2020

Rechter veegt bezwaren van Stichting Stop5GNL van tafel

De uitrol van 5G-technologie in Nederland mag doorgaan. Een rechter van de rechtbank Den Haag ziet op dit moment geen aanleiding voor het tegenhouden van de uitrol. De rechter veegt bewaren van Stichting Stop5GNL dan ook van tafel. Een belangrijke uitspraak, zowel voor eindgebruikers, providers als solution partners.

Stichting Stop5GNL stelt dat de Nederlandse overheid te weinig onderzoek doet naar gezondheidsrisico's verbonden aan 5G-technologie. De stichting stapte naar de rechtbank in een poging de uitrol van 5G-netwerken te stoppen.

Veiligheidsrisico’s afdoende onderzocht

De rechter kan zich niet vinden in de kritiek van de stichting en wijst diens eisen af. De rechtbank concludeert dat de overheid de regelgeving naleeft en mogelijke veiligheidsrisico's afdoende onderzoekt. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de experts waarop de overheid zich baseert onzorgvuldig te werk zijn gegaan. Specifiek gaat het hierbij om richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Deze uitspraak is van belang voor zowel eindgebruikers, providers als solution partners. 5G biedt alle partijen grote kansen. Zo profiteren eindgebruikers van hogere datasnelheden. Solution partners kunnen met behulp van 5G nieuwe business realiseren.

Weerstand

De rechtszaak van Stop5GNL is onderdeel van een bredere weerstand die lijkt te ontstaan tegen 5G-technologie. Zo zijn sinds begin april in Nederland 29 zendmasten getroffen door brand, waarbij op verschillende locaties sporen van brandstichting zijn aangetroffen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat de branden een vorm van extremistisch protest zijn tegen de komst van 5G-technologie.

Als branchevereniging blijft BTG in gesprek met zowel eindgebruikers, providers als solutions partners. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Door: Petra Claessen (foto), Directeur BTG/TGG

Terug naar nieuws overzicht