Gemeente Rotterdam gunt mobiele hardware aanbesteding aan Centralpoint

15-05-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Gemeente Rotterdam gunt mobiele hardware aanbesteding aan Centralpoint

Gemeente Rotterdam heeft, naast de Europese aanbesteding met betrekking tot werkplek hardware, ook de Europese aanbesteding mobiele hardware gegund aan Centralpoint. Gemeente Rotterdam is een bestaande klant van Centralpoint.

Centralpoint is als enige leverancier verantwoordelijk voor de levering en het onderhoud van mobiele hardware voor circa 10.000 medewerkers.

Daarnaast gaat Centralpoint enkele IT-diensten verzorgen voor gemeente Rotterdam. Ten eerste het op duurzame wijze afvoeren en verwerken van afgeschreven, defecte of anderzijds afgedankte apparatuur. Ten tweede CMDB-registratie van de nieuwe mobiele hardware.

De optionele IT-dienstverlening bestaat uit het plaatsen van een CI-sticker op de mobiele hardware (tablets); het uitleveren, vervangen en gebruiksklaar maken van de mobiele hardware op de afdeling Gebruikersondersteuning van de gemeente en het bedrijfsklaar opleveren van de geleverde mobiele hardware.

De totale geraamde contractwaarde voor de initiële contractduur (twee jaar) bedraagt vier miljoen euro. Daarna is de mogelijkheid aanwezig de raamovereenkomst met tweemaal één jaar te verlengen.

Bij gemeente Rotterdam is ‘het nieuwe werken’ ingevoerd. Dit houdt naast een aantal cultuuraspecten in, dat medewerkers flexibel zijn in de wijze waarop zij hun werk uitvoeren. Werken volgens het principe ‘any time, any where, any place, any device’ is dan ook een must voor gemeente Rotterdam.

Terug naar nieuws overzicht