Kortgeding van stichting Stop5GNL tegen Nederlandse staat

04-05-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Kortgeding van stichting Stop5GNL tegen Nederlandse staat

Het kortgeding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat vond vanochtend alsnog plaats. De stichting wil dat de uitrol van 5G gestaakt wordt totdat de Nederlandse overheid voldoende aantoont dat de technologie geen reële, ernstige en onomkeerbare gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

Stop5GNL is een stichting die zich verzet tegen de uitrol van 5G-netwerken in Nederland. Over dit onderwerp is de afgelopen tijd veel te doen. Zo werd de afgelopen weken op verschillende plekken in ons land brand gesticht bij telecomzendmasten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat de branden een extremistisch protest zijn tegen de komst van 5G-netwerken.

Stroomversnelling

De stichting spant een kort geding aan om de uitrol van 5G-netwerken te stoppen. De stichting wijst op de veiling van 5G-frequenties in 2020 en 2022, evenals het inwerkingtreden van de Wet Telecomcode. Stop5GNL verwacht dat de uitrol van 5G-netwerken hierdoor in een stroomversnelling komt. Met het kort geding wil de stichting dit voorkomen.

Stichting Privacy First steunt Stichting Stop5GNL. Zo wijst Bas Filippini, voorzitter Privacy First, in een column erop dat er geen onderzoeken zijn die aantonen dat er geen schadelijke effecten zijn van de technologie. "Er zijn meer dan 2.000 onderzoeken gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling op dieren en mensen en hieruit komen verschillende mogelijke schadelijke effecten naar voren. Tevens is er nergens een onderzoek dat het tegendeel aantoont, met andere woorden dat er geen schadelijke effecten zijn naast de thermische opwarming en alleen al de consequenties daarvan. We hebben het dus over een grootschalig experiment op de bevolking!", schrijft Filippini in een column.

Het kort geding stond eigenlijk voor 21 april op de planning, maar is toen afgelast in verband met maatregelen in het kader van de coronacrisis.

Terug naar nieuws overzicht