Gezocht: Chief Information Security Officer Rijk bij BZK
23-04-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Gezocht: Chief Information Security Officer Rijk bij BZK

Door meer behoefte aan meer goede cybersecurity en een bijbehorende strategie is er bij de Rijksoverheid een nieuwe vacature voor een Chief Information Security Officer Rijk (CISO Rijk).

De CISO Rijk heeft volgens de overheid onder directe verantwoordelijkheid van de CIO Rijk een zeer zichtbare regierol. Vanuit die rol zal de CISO Rijk zorg moeten dragen voor een integrale borging van informatiebeveiliging en privacy binnen het rijksbrede ICT-beleid en binnen een complexe politiek bestuurlijke context. Deze context daagt voortdurend uit op enerzijds bouwen en bestendigen van de relaties met alle stakeholders en anderzijds stevige sturing kunnen geven op de inhoud.

De CISO Rijk is het boegbeeld binnen het netwerk van medewerkers binnen het Rijk werkzaam op het domein van informatiebeveiliging en privacy beleid. Er is sprake van een groot aantal belanghebbenden op dit terrein. Dit blijft niet beperkt tot de Haagse kern. Daar waar implementatie het primair proces van de departementen raakt zijn ook de lijnmanagers stakeholder. Daarnaast speelt de CISO Rijk een belangrijke rol in contacten buiten het rijk met de andere (mede- en buitenlandse) overheden en het bedrijfsleven.

In dat krachtenveld spelen naast de departementen de ZBO’s een steeds grotere rol. Hierbij heeft de CISO Rijk een cruciale verbindende rol; een sleutelpositie die op inhoud, proces en relatie de samenwerking op alle niveaus realiseert. Dit brengt een ruim en divers takenpakket met zich mee.

Lees meer details over de functie hier.

Terug naar nieuws overzicht
Security