22-04-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Overheid laat zelf nieuwe corona-app bouwen

De overheid laat zelf een nieuwe app voor de bestrijding van het coronavirus ontwikkelen. Het gaat om een alternatief voor de zeven apps die afgelopen weekend meededen aan de appathon van de overheid. Deze zeven apps voldoen niet aan de privacy- en veiligheidseisen.

Dit maakt minister De Jong van Volksgezondheid bekend in een brief gericht aan de Tweede Kamer. De minister schrijft op basis van conclusies van KPMG, de landsadvocaat, het College van de Rechten van de Mens en de Autoriteit Persoonsgegevens nu geen opdracht te geven voor de inzet van één of meerdere oplossingen zoals die nu zijn ingediend.

Appathon

Bij de appathon van afgelopen weekend zijn zeven apps gepresenteerd op basis van eerdere selectieprocedures. De minister meldt dat deze apps allen niet voldoen aan de gestelde privacy- en veiligheidseisen. Wel levert de appathon volgens de minister veel inzichten op. De ontwikkeling van de nieuwe app bouwt hierop voort.

Het team dat de nieuwe app moet bouwen moet gaan bestaan uit experts uit verschillende vakgebieden, waaronder ICT, privacy, nationale veiligheid en grondrechten. De minister zoekt nog naar een 'passende wijze om te komen tot een dergelijk team'. Onder meer instanties als Autoriteit Persoonsgegevens, het Nationaal Cyber Security Centrum en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn bij de ontwikkeling betrokken. De broncode van de nieuwe app moet openbaar worden.

Terug naar nieuws overzicht
Security