Interxion: waar de cloud woont

Michel van den Assem, Interxion

Interxion: waar de cloud woont

04-04-2020 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Interxion: waar de cloud woont

De cloud dankt zijn populariteit aan flexibiliteit; en dat geldt net zo goed voor de datacenters waar de cloud is ondergebracht. Zo vindt Michel van den Assem, managing director van Interxion Nederland. “Wij bieden alles onder één dak: co-locatie, private cloud in één van onze beveiligde prive ruimten en interconnectie met public cloud- en netwerkleverancier naar keuze. Flexibiliteit die organisaties nodig hebben. Onze partners brengen dit onder de aandacht bij het bedrijfsleven.”

Van den Assem begint met een beknopte beschrijving van zijn bedrijf: in 1998 begonnen met het eerste datacentrum voor cloudverbindingen in Amsterdam; inmiddels heeft Interxion 54 datacenters in elf Europese landen; in Nederland staan er 10. “Dat geeft wel aan hoe belangrijk wij Nederland vinden”, zegt Van den Assem. “En dat is niet zo gek, want Nederland is voor Europa met al zijn goede verbindingen het hart van de Europese cloud; daarbij komt dat ons land zelf ook nog eens beschikt over een fijnmazig glasvezelnetwerk.”

De groei van Interxion de afgelopen 22 jaar is veroorzaakt door die unieke positie van Nederland. “Daardoor hebben de cloudproviders veel geïnvesteerd in ons land en wij hebben daarvan geprofiteerd.” Hij vertelt dat het niet voor niets is dat de hyperscale aanbieders Microsoft, Google en Amazon in ons land zijn neergestreken. Zij het dat zij in perifere gebieden (Delfzijl, Middenmeer, bijvoorbeeld) hun bouwwerken optrokken, vanwege lagere kosten. “Voor hen maakt dat niet zo veel uit, maar voor hun klanten die snelle cloudverbindingen willen hebben, is het nodig om dicht op het internetknooppunt te zitten. En bovendien de keus te hebben uit verschillende telecomaanbieders. Dan kunnen ze goed bij ons terecht. In die zin profiteren wij van de investeringen in cloud door de grote hyperscalers. Multi-tenant, dat is toch vooral de Metropool Regio Amsterdam.”

Migratiegolf
Hoewel er de afgelopen jaren al flink is geïnvesteerd door cloud-aanbieders, verwacht Van den Assem dat dit de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. “Dat heeft vooral te maken met de migratiegolf binnen het bedrijfsleven die nu al gaande is. Elke CIO of CTO die ik spreek, vraagt zich af welke workloads hij al dan niet naar de cloud kan brengen. Zij willen weten hoezeer de cloud hun bedrijfsvoering effectiever en goedkoper kan maken. De digitale transformatie is in volle gang. Zij willen weten wat de cloud voor hun marktaandeel kan betekenen. Daar kunnen wij helpen. Wij kunnen hun beide bieden; een hybride oplossing. “.”Organiaties kunnen bij ons direct koppelen met de cloud platformen van hun keuzes, de netwerk leveranciers die hun verbinden met klanten en kantoren én een eigen stuk datacenter in gebruik nemen waar ze hun eigen servers managen. Daarmee hebben ze volledige controle over hun hele infrastructuur en flexibiliteit om te schalen tussen cloud en eigen servers.“ Van den Assem ziet dat bedrijven tegenwoordig een weloverwogen keuze willen maken. Daarbij hebben zij geleerd van de praktijk van de afgelopen jaren. “Dat betekent dat je ziet dat sommige organisaties – vooral de early adopters - ook weer een deel van hun workloads terughalen uit de cloud. Dat kan diverse oorzaken hebben. Soms is de repsonsetijd te lang, soms vallen de kosten tegen, zeker voor data die je toch regelmatig moet raadplegen. Wij helpen de keuze te maken welke gegevens het beste wel en welke niet goed in de cloud passen.”

Kanaal
De Interxion-directeur benadrukt in dit geval het belang van het kanaal. “Onze partners staan in direct contact met bedrijven en organisaties; zij kunnen met hen inschatten waar het zin heeft om de cloud te gebruiken en waar niet. Zij hebben inzicht in de bedrijfsprocessen; wij niet. Onze focus ligt op het datacenter; om dat zo goed mogelijk in te richten voor onze klanten.”
Daarom houdt Interxion voortdurend seminars, workshops en dergelijke om de partners op de hoogte te houden van de jongste ontwikkelingen. Volgens Van den Assem is daar veel belangstelling voor. “Wij gaan ook mee naar een bedrijf als daar behoefte aan is. Dan kunnen wij rechtstreeks onze deskundigheid inbrengen”, voegt hij eraan toe.

Veel begrip
Interxion heeft in Nederland nog voldoende ruimte om nieuwe klanten van dienst te zijn. “Wij hebben onze zaakjes wel voor elkaar, maar er zijn wel zorgen”, aldus Van den Assem, die tevens bestuurslid is van de Dutch Datacenter Association. Hij haalt aan dat de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam een tijdelijke bouwstop voor datacenters hebben ingevoerd. Ingegeven door een dreigend tekort aan distributie capaciteit van electriciteit. “Die beschikbaarheid is een uitdaging”, zegt hij. “Wij hebben de afgelopen zeven, acht maanden veel overleg gehad met betrokken partijen. Met de gemeenten, met de energieleveranciers, met het ministerie. Ik moet zeggen dat er bij alle betrokkenen veel begrip is voor de positie van de datacenterbedrijven. Wij hebben immers in Nederland een unieke positie opgebouwd met onze digitale infrastructuur, waarvan de datacenters een nadrukkelijk onderdeel uitmaken. Dat mogen we niet verloren laten gaan doordat er een achterstand is in investeringen in basis infrastructuur. Wat we in dertig jaar voor elkaar hebben gekregen, moeten we zien te behouden, zelfs uit te breiden. Nederland is een digital mainport in Europa.”

Auteur: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud