Datacenter veilige weg naar de cloud

Stijn Grove, DDA

08-04-2020 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Datacenter veilige weg naar de cloud

Datacenters zijn een veilige weg naar de cloud, zo meent Stijn Grove, directeur van branche-organisatie Dutch Data Center Association (DDA). De groei van datacenters is onmiskenbaar. Zo ook het aantal deelnemers en partners van DDA: begonnen met 20 in 2015, zijn er nu 95.

Nederland is één van de grootste en meest geavanceerde datacenter-landen ter wereld. De aanwezigheid van de AMS-IX and NL-IX internet exchanges is daar niet vreemd aan. Beide uitwisselpunten behoren tot de top 10 van de grootste internetknooppunten ter wereld. De intensieve verglazing van Nederland speelt eveneens een belangrijke rol. Niet voor niets staat ons land te boek als de ‘Digital Gateway to Europe’.

“Je komt in Nederland om de dertig kilometer wel een datacenter tegen”, verklaart Grove. Hij heeft een paar jaar geleden DDA in het leven geroepen met de missie: het versterken van een duurzame en economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. “Wij verwoorden de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken daarin met een zo breed mogelijke coalitie. Wij vertegenwoordigen zo’n negentig procent van de toeleveranciers; dat loopt van regionaal tot hyperscale, inclusief co-locatie. Nederland promoot zichzelf als digital mainport; wij dragen daar ons steentje aan bij.”

Zo heeft de organisatie in 2019 onderzoek laten doen naar de werkgelegenheid binnen datacenters. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de datacenters het vinden van gekwalificeerd personeel als de grootste uitdaging benoemt. “Dat is dan ook een onderwerp dat wij oppakken met overheden, universiteiten en andere onderwijsinstellingen”, stelt Grove.

Evenement

Grove kwam erachter dat er in ons land geen groot evenement was over de digitale infrastructuur. Wel in Frankfurt, Londen en Parijs. Aangezien het in de datacenter-kringen steeds gaat over de FLAP-landen, ontbrak Amsterdam dus nog in dat rijtje.

Drie jaar geleden was de eerste versie van ‘KickStart Europe’ een feit. In de RAI met 300 bezoekers. Kickstart Europe 2020 op 27 januari daarentegen telde 1100 bezoekers, aldus een trotse Grove. “Daarmee zijn we het tweede grootste strategische evenement voor datacenter-professionals in Europa. Bezoekers zijn onder anderen financiers, bouwers, operators en eigenaars. Allen op C-level.”

Tijdens de jongste Kickstart Europe stonden vier ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven centraal: de vaststelling dat digitale transformatie cruciaal is voor organisaties om te overleven, de economische onzekerheden (als gevolg van Brexit en handelsoorlogen), de trend dat digitale technologie gebruikt wordt voor staats-/bedrijfsspionage (aangezwengeld door de VS die Huawei verdacht maakt), en ten slotte de Green Deal, in december 2019 gelanceerd door eurocommissaris Frans Timmermans. Precies de onderwerpen waarvoor de DDA zich sterk maakt.

Duurzaamheid

In een datacenter komen tal van onderwerpen samen: beveiliging, cloud, connectivity (inclusief de exchanges), het delivery netwerk, en de verbindingsdiensten. Er gebeuren veel dingen rond datacenters; Grove wil wel even ingaan op het onderwerp van de Green Deal. “IT is een grootgebruiker van elektriciteit en dat groeit nog steeds. We zien wel dat datacenters er alles aan doen om het verbruik naar beneden te krijgen. Het is ook een simpel businessmodel: elektriciteit is een van de grootste kostenposten van een datacenter, dus het loont om te investeren in terugdringing van het verbruik. Op zichzelf is het gebruik van de cloud al iets dat past binnen de Green Deal, wie immers een server deelt, brengt het elektriciteitsverbruik van zijn IT terug. En de hyperscalers zijn nog efficiënter; die gebruiken overigens groen opgewekte energie. Daarbij komt dat datacenters hun warmte waar mogelijk inzetten voor verwarming van gebouwen. Datacenter Nikhef bijvoorbeeld doet dat voor zeshonderd studentenwoningen en daar komen binnenkort nog eens zevenhonderd woningen bij. Ook in Amsterdam Zuidoost staat dit te gebeuren. Er is altijd sprake van een win-win situatie.”

Nadrukkelijk het stroomverbruik in de gaten houden, is blijvend nodig. De concentratie van datacenters rond Haarlemmermeer en Amsterdam betekent dat de stroomnetwerken sneller moeten groeien in capaciteit dan dat ze nu doen. In die gemeenten geldt nu een tijdelijke bouwstop. “Uiteraard zijn wij met de overheden en stroomnetwerken in overleg voor een langetermijnoplossing en alle signalen staan op groen om binnenkort met een gezamenlijk gedragen beleid hieruit te komen”, zegt Grove.

Edge

Nederland is een bijzonder land, meent de DDA-directeur. “Wij hebben een bijzonder fijnmazig net met datacenters; anders dan bijvoorbeeld Noorwegen en Finland. Die fijnmazigheid komt goed van pas bij de invoering van 5G-telefonie. Die techniek zal de trend van edge computing versterken. De radio intelligentie hoeft dan niet meer bij de mast te zitten, maar op relatieve afstand in een efficiënt edge datacenter. Daar zit dan ook flinke groei in de komende jaren.”

“Trouwens”, zo legt hij uit: “Voor hele grote bedrijven kan een heel land als edge gelden; of in eigen land geldt een regio als edge: bijvoorbeeld Limburg. Hoe het ook zij, er is altijd een datacenter nodig; ook bij partijen die Internet of Things binnen hun bedrijfsvoering een rol geven. Daarbij komt dat de internationale bedrijven dichter bij hun klanten willen zitten, dus een datacenter benutten dat aan die voorwaarde voldoet.”

Groeipijnen

Als gevolg van cloud computing blijft de markt voor datacenters groeien. “We zien steeds minder partijen kiezen voor grote cloud partijen, maar voor regionale datacenters”, aldus Grove, “Er is genoeg markt over, omdat veel partijen hun IT graag dicht in de buurt houden en veilig en flexibel vanuit een regionaal datacenter connecties kunnen maken met die grote cloud partijen.”

Het lopende jaar zal DDA veel aandacht schenken aan de groeipijnen van de datacenterwereld. “Het aantal datacenters zal blijven groeien. Dat betekent dat het tekort aan geschoold personeel eveneens toeneemt. Dit zullen we blijven aankaarten, ook binnen VNO-NCW-verband waarvan we lid zijn geworden. Tevens blijven we in overleg met overheden en elektriciteitsproducenten om oplossingen te vinden voor de tekorten aan elektriciteit op het net. Een gedegen langetermijnbeleid en betere spreiding lijkt een antwoord.”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud