8 op de 10 CFOs wil werknemers compenseren voor overuren

24-03-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

8 op de 10 CFOs wil werknemers compenseren voor overuren

81% van de Chief Financial Officers (CFO's) is van plan extra voordelen te bieden aan werknemers die overuren draaien. Een derde van de CFO's compenseert werknemers hiervoor volledig.

Dit blijkt uit onderzoek van Gartner. "Velen zien dit als een goed ethisch gebaar. Het gaat echter ook om het grotere plaatje en het vinden van creatieve manieren om de bedrijfscontinuïteit te bewaken in crisistijden", legt Dennis Gannon, vice president advisory voor Gartner Finance. "Niet alleen willen bedrijven uit de crisis komen met een ervaren en betrokken werknemersbestand, ook willen zij de risico's op fraude door werknemers en misdragingen die groter worden gedurende tijden van onzekerheid mitigeren."

"Het blijft de eerste verantwoordelijkheid van CFO's om alles te doen wat zij kunnen om hun organisatie en werknemers in een dergelijke moeilijke tijd te ondersteunen", aldus Gannon. "Dit betekent ook het zien van kansen om oude en kapotte processen opnieuw uit te vinden, zeker indien dit het bedrijf draaiende en personeel betrokken kan houden."

Wat overwegen CFO's te doen?

CFO's melden verschillende acties te overwegen om werknemers te ondersteunen:

  • Meer mogelijkheden bieden om vanuit huis te werken en betere regelingen rondom ziekteverlof, aangepaste werkschema's en flexibiliteit gerelateerd aan andere zaken dan ziekte - zoals zorg voor kinderen - om zeker te stellen dat taken en project uitvoerbaar zijn;
  • Het in kaart brengen van voordelen die de overheid biedt voor werknemers;
  • Overwegen kinderopvang aan te bieden aan werknemers die toch op kantoor moeten werken;
  • Het aanbieden van apparatuur om op afstand te werken zoals modems en routers;
  • Het mogelijk maken ziekteverlof te doneren aan andere werknemers.

Interne doelstellingen aanpassen

De financiële impact van COVID-19 begint pas net duidelijk te worden, waardoor er nog veel onzekerheden zijn. Zo meldt Gartner dat CFO's hun aandacht verschuiving van het reageren op een crisissituatie naar het minimaliseren van de impact hiervan op de business. 51% van de CFO's meldt zijn interne doelstellingen nog niet te hebben aangepast, ondanks dat er weinig kans is dat deze dit jaar nog realiseerbaar zijn.

"Er is voor veel CFO's geen goede manier om doelstellingen met enige zekerheid te herformuleren", zegt Gannon. "Veel CFO's gaat er vanuit dat doelstellingen niet haalbaar zijn en nemen stappen om de cash flow zeker te stellen en de bedrijfsvoering te ondersteunen, evenals het zeker stellen van krediet en plannen van mogelijke repatriëringscenario's."

Financiële afdeling

Als het gaat om de financiële afdeling meldt 90% van de CFO's dat slechts een minimaal deel van de procedures niet vanuit huis uitvoerbaar is. CFO's richten zich vooral op kritieke derde partijen en onderzoeken hoe zij kunnen samenwerken om processen aan te passen om de verstoring door het coronavirus.

Terug naar nieuws overzicht