Nederlandse Praktijkrichtlijn Open Urban Platforms gepubliceerd

15-03-2020

Nederlandse Praktijkrichtlijn Open Urban Platforms gepubliceerd

Steeds meer mensen, meer verkeer, meer energieverbruik en toenemende aandacht voor duurzame oplossingen. We willen in een veilige, duurzame, veerkrachtige en aantrekkelijke stad wonen. Dit vraagt in onze steden om nieuwe technologieën op het gebied van veiligheid, gezondheid, energie en mobiliteit. Door nieuwe technologieën in te zetten kan zo’n stad werkelijkheid worden: de stad wordt een ‘smart city’. Om een smart city te realiseren, is het noodzaak om op zoek te gaan naar oplossingen die bijdragen aan een stad waar mensen en machines samenwerken. De Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platforms’ helpt hierbij.

In de stedelijke omgevingen vindt een digitale transformatie plaats. Een heel belangrijk onderdeel van die transformatie is het gebruik van data. Als data wordt opengezet, wordt het mogelijk voor publieke en private partijen applicaties te ontwikkelen. Data wordt ingezet om betere beslissingen te maken, waar ook andere bronnen in worden meegenomen. Nu hebben veel applicaties een specifieke focus met een zogenaamd verticaal toepassingsgebied. Denk daarbij aan smart parking, smart buildings en smart air environment.

Open Urban Platform

Het concept Open Urban Platform (OUP) bevordert het denken over de samenhang van de digitale infrastructuur, de diensten en applicaties in de stad op basis van algemeen geaccepteerde kaders, richtlijnen en principes en wettelijke en ethische uitgangspunten.

Experts uit verschillende gemeenten, industriepartijen en kennisinstellingen hebben bij de NEN Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities gewerkt aan een richtlijn om gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van Open Urban Platforms te versterken. De Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platform’ (NPR 8284) richtlijn geeft concrete handvatten voor:

  • Het borgen van interoperabiliteit en dataportabiliteit in een smart city;
  • Het inzetten van een Open Urban Platform (OUP) als vertrouwde infrastructuur voor digitale diensten in de stad;
  • Het eigendom van OUPs;
  • De rol van de gemeente bij een OUP.

Voor wie?

De NPR ‘Open Urban Platforms’ is relevant voor verschillende groepen professionals, waaronder: Chief Information Officers, Chief Technology Officers, strategische adviseurs, projectleiders, onderzoekers en IT-specialisten bij gemeenten en andere (semi-) overheden, universiteiten en andere kennisinstellingen, en bij het bedrijfsleven, van multinationals via mkb naar start-ups.

Ben jij vertegenwoordiger bij een grote of kleine gemeente en werk je aan smart city vraagstukken? Ben je aanbieder van digitale oplossingen of mkb’er met kennis van zaken over het onderwerp? Heb je ideeën of oplossingen voor de normalisatie van smart cities? NEN zoekt partijen die willen deelnemen aan de adviesgroep. Meer informatie is beschikbaar via secretaris SAG-SC Remco Perotti.

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie