Axxemble behaalt ISO 27001 certificering

Berend Tel, Axxemble

19-02-2020 | door: Witold Kepinski

Axxemble behaalt ISO 27001 certificering

Axxemble, expert op het gebied van informatiebeveiliging en ontwikkelaar van de ISMS software Base27, heeft zelf de ISO 27001 certificering, uitgevoerd door de geaccrediteerde auditor Brand Compliance, succesvol doorlopen. ISO 27001 is een internationale norm welke het proces beschrijft op basis waarvan een organisatie de informatiebeveiliging op orde krijgt en behoudt. Daarbij stelt de ISO 27001 een flink aantal beheersmaatregelen voor waarmee het niveau van de beveiliging gegarandeerd wordt. Met deze ISO 27001 certificering geeft Axxemble aan dat deze aan de gestelde norm en beheersmaatregelen voldoet zo meldt Berend Tel (foto) van Axxemble.

Op 14 februari 2020 heeft Axxemble het ISO 27001 certificaat daadwerkelijk in handen gekregen. Voor de implementatie heeft Axxemble gebruik gemaakt van haar eigen ontwikkelde best practices en software, Base27. Dit ISMS biedt ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van het proces voor informatiebeveiliging conform ISO 27001. “De best practices en beveiligingsmaatregelen pasten we in het verleden al toe op onze activiteiten. Het was dus niet meer dan logisch om daar ook een certificering bij te behalen. Uiteindelijk was het vooral een kwestie om alles goed bij elkaar te brengen in Base27.” aldus Berend Tel, oprichter en directeur van Axxemble.

Informatiebeveiliging is een veelkoppig en complex monster. Het raakt niet alleen de core business van bedrijven, ook IT, finance en legal zijn betrokken. Klanten dringen aan op informatiebeveiliging op basis van een ISO-certificering, maar ook de wetgever stelt steeds vaker eisen, bijvoorbeeld op het gebied van privacybescherming.

Met deze certificering laat Axxemble zien dat het een betrouwbare partner vormt voor sectoren zoals het onderwijs en de publieke sector. Axxemble richt zich vooral op MKB/MKB+ organisaties waar informatiebeveiliging van toenemend belang is.

De voordelen van een ISO 27001 certificering voor organisaties:

Het certificaat toont aan dat een organisatie voldoet aan de strenge eisen rondom informatiebeveiliging;
Informatiebeveiligingsrisico’s worden verkleind en toekomstige incidenten kunnen worden voorkomen;
De organisatie voldoet aan wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging;
De organisatie is een betrouwbare partner voor haar klanten die aantoonbare waarborgen willen hebben voor informatiebeveiliging en privacybescherming.

Terug naar nieuws overzicht
Security