TIE Kinetix Google-Ads-for-the-Channel en Demand Generation naar Impartner
18-02-2020 | door: Redactie
Deel dit artikel:

TIE Kinetix Google-Ads-for-the-Channel en Demand Generation naar Impartner

TIE Kinetix kondigt haar voornemen aan om haar bedrijfsonderdeel ‘Google-Ads-for-the-Channel’ en Demand Generation te verkopen aan Impartner. De transactie heeft een waarde van 6 miljoen euro in contanten, en betreft 9 personeelsleden in Nederland en de V.S. en verschillende klantovereenkomsten, met een omzet van 1.9 miljoen euro (2019).

De voorgenomen transactie is een mijlpaal voor TIE Kinetix en biedt de onderneming een verscherping van de focus op het 100% digitaliseren van de supply chain voor haar klanten. De opbrengsten van deze transactie stellen TIE Kinetix in staat te investeren in verdere groei en marge ontwikkeling van TIE Kinetix’s succesvolle B2B en B2G producten.

De ‘Google-Ads-for-the-Channel’ activiteit, die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Google heeft zich voorspoedig ontwikkeld in 2019. De product portefeuille bedient grote bedrijven en minder grote klanten in hun streven naar het optimaliseren van hun digitale mediabudgetten, met lage kosten per lead en hoge conversie ratio’s. Hoewel dit product succesvol is, sluit het steeds minder aan op de behoeften van TIE Kinetix’s klantenbasis. Impartner is de juiste partij om deze product portefeuille verder uit te bouwen.

De Demand Generation product suite bedient hoofdzakelijk klanten in de V.S., los en onafhankelijk van de TIE Kinetix supply chain oplossingen. De product suite zal aan Impartner worden overgedragen om daar verder te worden uitgerold naar bestaande en nieuwe klanten.

De verkoop zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 maart 2020. De financiële afwikkeling is gepland in het tweede kwartaal van 2020.

Terug naar nieuws overzicht