Organisatorische disruptie en budgettekorten zijn grootste uitdagingen voor overheid-CIO's

09-02-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Organisatorische disruptie en budgettekorten zijn grootste uitdagingen voor overheid-CIO's

58% van de CIO's over de overheid is de afgelopen vier jaar met organisatorische disruptie geconfronteerd. 52% van de CIO's had in dezelfde periode te maken met budgettekorten. De cijfers zijn hoger dan in andere sectoren.

Dit blijkt uit onderzoek van Gartner onder 130 CIO's bij de overheid. "Overheid staan op veel gebieden voor uitdagingen als gevolg van disrupties zoals veranderend leiderschap, reorganisaties en budgettekorten. Bij veel CIO's bij de overheid zijn disrupties van invloed op de groei van hun IT-budgetten en zetten de financiering en lancering van nieuwe business initiatieven onder druk", aldus Alia Mendonsa, senior research director bij Gartner. "Inflexibele financieringsmodellen versterken dit probleem dankzij budgettaire processen en cycli binnen de overheid."

CIO's van overheidsorganisaties zijn hun digitale leiderschapsvaardigheden en -strategie nog aan het ontwikkelen. "De overheidssector loopt achter op andere sectoren in alle aspecten van strategie, met name in zijn vermogen een duidelijke en consistente business strategie te communiceren die uiteenzet hoe het bedrijf zijn visie realiseert", aldus Mendonsa.

Sterke en zwakke plekken identificeren

Uit het onderzoek blijkt ook dat overheid-CIO's voorlopen op andere sectoren wat betreft het versterken van de mensgerichtheid bij het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe diensten. Zij lopen echter iets achter in de meeste IT-procesdomeinen. "Om dit te verhelpen zouden overheid-CIO's de volwassenheid van hun IT-processen moeten beoordelen om sterke en zwakke plekken te identificeren. Vervolgens kunnen zij de implementatie van verbeterde processen en workflows prioriteren op basis van de resultaten."

Data en analytics, kunstmatige intelligentie (AI) en cloud technologie zijn in 2020 opnieuw game-changers voor CIO's bij de overheid. Het merendeel van de respondenten zet de komende twaalf maanden in op het uitrollen van cybersecurity (84%), AI (37%) en robotic process automation (33%).

Prioriteren op basis van waarde

"Overheid-CIO's moeten investeren in opkomende technologie prioriteren op basis van hun potentiële waarde voor hun instelling", zegt Mendonsa. "Meer volwassen technologieën zoals cloud en data & analytics bieden directe voordelen wat betreft vermogen en schaalbaarheid voor het leveren van digitale overheidsdiensten. Hier zou dan ook prioriteit aan moeten worden gegeven. Experimenten met AI en RPA kunnen initieel kleinschalig zijn. Zodra hun waarde is aangetoond kunnen initiatieven met deze opkomende technologieën worden opgeschaald."

Terug naar nieuws overzicht
Cloud