Zwitsers datacenter label vermindert koolstofuitstoot landelijke digitale infrastructuur

Clemens Esser, HPE

27-01-2020 | door: Redactie

Zwitsers datacenter label vermindert koolstofuitstoot landelijke digitale infrastructuur

Tijdens het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) heeft een alliantie van academici en branchevertegenwoordigers het Zwitserse Data Center Efficiency Label aangekondigd. Het voornaamste doel van dit label is om de koolstofuitstoot en energieconsumptie van datacenters in Zwitserland te verminderen.

Een nieuw opgerichte Swiss Datacenter Efficiency Association (SDEA), een alliantie geïnitieerd door de branchevereniging digitalswitzerland en technologiebedrijf Hewlett Packard Enterprise (HPE), beheert het beoordelings- en toekenningsproces van het label. De SDEA wordt verder gevormd door École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Green IT Switzerland, de Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU), de Zwitserse branchevereniging voor datacenters (Vigiswiss) en de Zwitserse brancheorganisatie voor telecommunicatie (ASUT).

Tien testgebruikers implementeerden energiezuinige technologieën en procedures om aan de criteria van het Zwitserse Data Center Efficiency Label te voldoen. Dit leidde tot energiebesparingen van 70 procent, waarbij vijf testgebruikers van 100 procent CO2-neutrale energiebronnen gebruikmaakten.

Het Kanton van Genève is van plan onderdelen van het label op te nemen in aankomende wetgeving voor energie-efficiëntie die de basis gaat vormen voor de bouw van nieuwe datacenters. Het doel is niet alleen om adoptie in heel Zwitserland te realiseren, maar met dit model ook wereldwijd impact te maken via de Europese Commissie en de Verenigde Naties.

"CO2-neutrale energiebronnen en energiezuinige digitale technologieën zijn vandaag de dag al beschikbaar. Met de juiste methoden, inzet en beleidshandhaving kan brede implementatie worden gestimuleerd", aldus Benoît Revaz, Swiss Federal Office of Energy. “We verwelkomen projecten zoals het Zwitserse Data Center Efficiency Label graag. Ze helpen namelijk de negatieve klimaatimpact van een belangrijk digitaal onderdeel van de samenleving te verminderen. We moedigen organisaties en landen over de hele wereld aan om soortgelijke inspanningen te leveren.”

1 procent van het energieverbruik

Datacenters zijn goed voor één procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, maar het aandeel hiervan is hoger in aantrekkelijke hostinglanden zoals Zwitserland. Het energieverbruik van datacenters was daar in 2015 naar schatting maar liefst 2,8 procent van het totale elektriciteitsverbruik van het land. Gezien de verwachte exponentiële groei van datavolumes en dataverkeer in de komende jaren, zijn meet- en beheermethoden voor datacenterefficiency nodig om de CO2-uitstoot en het energieverbruik aanzienlijk te verminderen.

"De huidige beschikbare methodes kijken slechts naar losse onderdelen van de datacenterefficiency en duurzaamheid, niet naar de volledige energieconsumptie en CO2-uitstoot", aldus Christopher Wellise, Chief Sustainability Officer van HPE. “Het Zwitserse Data Center Efficiency Label daarentegen hanteert een holistische benadering door alle bronnen van energieverbruik en energievoorziening in overweging te nemen, evenals mogelijkheden voor hergebruik van de verbruikte energie. Daarom vormt het label de ontbrekende tool om datacenterbeheerders, brancheverenigingen en overheden in staat te stellen de daadwerkelijke klimaatimpact van digitale infrastructuren te meten en aan te sturen.”

Datacenterefficiency in Nederland

Ook in Nederland wordt aangezet tot datacenterefficiency. HPE is onderdeel van LEAP, een coalitie van bedrijven uit de Amsterdamse datacenterketen die samen met overheden aan de slag gaat met het realiseren van een lager energiegebruik.

“Uiteraard is Nederland ook een hosting-intensief land. Daarom zijn wij blij dat wij onderdeel zijn van het Nederlandse LEAP-initiatief voor datacenterefficiency. We zijn in gesprek om het Zwitserse label onderdeel uit te laten maken van het LEAP-programma in Nederland, omdat het label holistisch naar het datacenter kijkt. Het zou een mooie volgende stap in het LEAP-programma zijn,” stelt Clemens Esser (foto), Chief Technologist van HPE in Nederland.

Drie componenten

Het Zwitserse Data Center Efficiency Label omvat drie belangrijke componenten. De toetsingscriteria voor datacenterinfrastructuur zijn van toepassing op de volledige energiestroom, van input tot output. Hieronder vallen ook recyclingmogelijkheden van de outputenergie, zoals hergebruik van thermische ontlading om andere gebouwen te verwarmen. De toetsingscriteria voor IT-infrastructuur zijn van toepassing op energie-efficiënte IT-technologie en effectief IT-gebruik. Afhankelijk van de naleving van de criteria kan een gouden, zilveren of bronzen Data Center Efficiency Label worden toegekend. In het geval van naleving van toetsingscriteria voor duurzaamheid, die duiden op de CO2-voetafdruk, kan een 'plus'-symbool worden toegevoegd aan het toegekende label.

Beoordeling van CO2-voetafdruk aan de ‘edge’

Vanwege het hoge tempo van veranderingen en innovatie binnen de IT-sector past de SDEA de criteria van het Data Center Efficiency Label continu aan. Een specifiek aandachtsgebied is in dit geval het toenemende gebruik van IT-infrastructuur buiten datacenters, ook wel de ‘edge’ genoemd. Deze IT-infrastructuur zorgt ervoor dat grote datahoeveelheden realtime worden verwerkt op locaties als fabrieken, auto’s of openbare locaties. Volgens Gartner werd in 2018 ongeveer 10 procent van de data buiten een traditioneel gecentraliseerde datacenter of cloud verwerkt. Gartner voorspelt dat dit in 2025 toegenomen is tot 75 procent. Om deze reden neemt het Data Center Efficiency Label in de toekomst ook IT-infrastructuren aan de ‘edge’ mee in de beoordeling van en controle op energieconsumptie en CO2-voetafdruk van digitale infrastructuren.

"Gebruikelijke siliciumtechnologieën resulteerden in de afgelopen vijf decennia elke twee jaar in een verdubbeling van de chipdichtheid en -efficiëntie. Maar momenteel hebben deze technologieën hun fysieke grenzen bereikt", aldus Babak Falsafi, professor aan de School of Computer and Communication Sciences en oprichter van EcoCloud, een industrieel/academisch consortium binnen EPFL. “Als gevolg kan duurzame IT-performancegroei alleen ontstaan uit het bouwen van meer infrastructuur, inclusief datacenters die dichter bij databronnen aan de ‘edge’ staan. Dit label komt dus precies op het juiste moment om stappen te zetten naar duurzamere IT.”

Terug naar nieuws overzicht