BTG: veertig procent organisaties gaat meer investeren in ICT

20-01-2020 | door: Redactie

BTG: veertig procent organisaties gaat meer investeren in ICT

Circa 40 procent van de Nederlandse organisaties verwacht de komende jaren aanzienlijk meer te investeren in ICT. Vooral de thema’s ‘Privacy’ en ‘Cybersecurity’ gaan een belangrijke rol spelen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de TGG/BTG ICT Development index die onderzoeksbureau Motivaction heeft ontwikkeld in opdracht van TGG/BTG. De resultaten van de eerste index zijn door BTG-voorzitter Eric Reij gepresenteerd tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst van BTG en haar serviceorganisatie TGG in Sociëteit de Witte in Den Haag. Onder andere Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord, was hier aanwezig als spreker.

De nieuwe ICT Development index brengt de verwachte ICT-ontwikkelingen in het komende jaar in kaart. De index is gebaseerd op input van ICT-verantwoordelijken bij grotere organisaties. De ICT Development Index is dé graadmeter voor de actuele status van ICT & telecom in Nederland en voorziet de branche periodiek van relevante en actuele informatie over ontwikkelingen en prognoses.

Met de resultaten wil BTG Nederlandse bedrijven en instellingen voorzien van actuele cijfers met betrekking tot ontwikkelingen in ICT-innovaties (zoals 5G, Big Data, Cloud Computing, Blockchain), personele ontwikkeling, privacy, cybersecurity en bereikbaarheid. Het is hiermee een unieke graadmeter voor de ‘Staat van Connectiviteit’ van Nederland. “Het geeft organisaties inzichten om goede keuzes te maken rondom innovaties en investeringen”, aldus directeur Petra Claessen van BTG/TGG. “Daarnaast geeft het ons de kans om daar op in te spelen als verbindende factor tussen organisaties, leveranciers en beleidsmakers én door het aanbod van onze services en diensten binnen onze dienstenorganisatie TGG daarop optimaal aan te laten sluiten.”

Staat van ICT/Connectivity
De gemiddelde CIO is niet ontevreden over de staat van zijn organisatie. Met gemiddeld een 7,5 vinden de meeste ICT-verantwoordelijken dat het bedrijf waar zij werken de ICT goed op orde heeft. Opvallend genoeg geeft ruim een kwart (27%) aan dat zij vinden dat hun organisatie een ‘achterblijver’ is op het gebied van ICT-ontwikkelingen. Een derde (32%) van de ICT-verantwoordelijken denkt dat Nederland voorop loopt op het gebied van ICT-ontwikkelingen, in vergelijking met de rest van de EU. Slechts 4% denkt dat we achterlopen.

“BTG vindt dat we bedrijven te weinig aanmoedigen om nieuwe ICT-oplossingen te gaan gebruiken”, stelt voorzitter Eric Reij tijdens de presentatie van de index. “De overheid moet Nederlanders en (Nederlandse) bedrijven stimuleren om ICT vernieuwingen toe te gaan passen. En ze helpen door het aanbieden van kennis, content en business cases. Een kans voor BTG om dit samen met bijvoorbeeld EZK op te pakken.”

Flexibele inzetbaarheid & training
Voor het komende jaar is er een groeiende behoefte aan een flexibele ICT-schil. Naar verwachting zal het aantal vaste ICT-medewerkers gelijk blijven of licht gaan groeien. Hierbij zal een toenemende investering worden gedaan op training van de medewerkers. Bij het inzetten op ‘Human Capital’ wordt ook duidelijk gekeken naar de internationale ‘War on ICT-Talent’.

BTG voorzitter Reij signaleert dat “Snelheid van adoptie van nieuwe technologieën achter blijft ten opzichte van andere werelddelen (US en Azië). En daar zullen we samen iets aan moeten doen.” BTG voorziet hierin door een actieve marktbenadering via het BTG Kennisinstituut. Vanuit een peer-to-peer aanpak kunnen deelnemers vanaf het voorjaar 2020 bij BTG terecht voor het volgen van permanente educatiesessies, om te bij te blijven in het ICT/Telecom vak en vakgebied.

Bedrijfscontinuïteit
Steeds meer bedrijven zijn afhankelijk van data voor de continuïteit van het bedrijf. Het is dan ook niet verrassend dat er een toename wordt verwacht in de investeringen in ICT-infrastructuur om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Vrijwel alle ICT-verantwoordelijken (96%) verwachten dat de investeringen in ICT-infrastructuur om de bedrijf continuïteit te waarborgen gelijk blijven of toenemen dit jaar. Daarvan verwacht 39% een toename. BTG concludeert dat continuïteit van de bedrijfsprocessen steeds belangrijker worden en dat uitval van systemen tot een minimum moet worden beperkt.

Accreditatie opleiding Young Professionals
BTG heeft vanuit haar Kennisinstituut een accreditatie toegekend aan Strict Academy voor de opleiding die deze aanbiedt voor Young ICT Professionals. Het betreft young high potentials op HBO- en universitair niveau, die worden getraind op trends en ontwikkelingen in de ICT-markt in combinatie met competenties als projectmanagement, consultancy en andere belangrijke vaardigheden. De accreditatie betekent dat de opleiding voldoet aan het curriculum van het BTG Kennisinstituut voor het profiel Young Professional. Kandidaten die de opleiding binnen Strict Academy hebben afgerond, worden vervolgens geregistreerd in het ICT Register dat het Kennisinstituut bijhoudt en zo de ingeschreven professionals valideert.

“Eenmaal opgenomen in het BTG Register kunnen ICT- of Telecomprofessionals hun kennis en kunde bijhouden en uitbouwen met de content gedreven, inhoudelijke BTG-bijeenkomsten, events en strategische tafels.”

Successen
In zijn presentatie blikte BTG-voorzitter Reij ook terug op de successen van het afgelopen jaar. Zoals het realiseren van de standaardisatie van de Passieve Indoordekkingsystemen. Daarnaast heeft U4SSC (United for Smart Sustainable Cities) BTG verkozen als main entrance voor Nederland met betrekking tot het Smart City Programma van de Verenigde Naties, uitgevoerd door de Organisation for International Economic Relations (OiER).

Naast Eric Reij spraken tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst onder meer Tweede Kamerlid Jan Middendorp, oud-minister Ed Nijpels en ICT/Telecommanager van het jaar Peter Rake van 5Groningen.

Terug naar nieuws overzicht