Gartner: Business- en IT-teams werken steeds nauwer samen

21-01-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Gartner: Business- en IT-teams werken steeds nauwer samen

De mate van samenwerking tussen business- en IT-teams neemt de komende twee jaar bij de helft van de organisaties toe. Frictie tussen de teams over het beheer van technologie neemt af naarmate beide partijen zich realiseren dat samenwerking van kritiek belang is voor het succes van innovatie in een digitale werkplek.

Dit stelt onderzoeksbureau Gartner. "Business units en IT-teams functioneren niet langer als silo's; als afstandelijke teams die chaos kunnen veroorzaken", stelt Keith Mann, senior research director bij Gartner. "Traditioneel beschikt iedere business unit over zijn eigen technische personeel, wat bedrijven terughoudend maakte centrale IT-teams te omarmen. Organisaties begrijpen echter steeds meer dat een gezamenlijk doel van essentieel belang is om de integriteit en stabiliteit van de core business te verstevigen. Dit leidt ertoe dat individuen beter in lijn blijven met het gezamenlijke doel, beter samenwerken en nieuwe technologieën effectief omarmen in de business."

Rol van applicatieleider verschuift

De rol van applicatieleider is significant verschoven nu cloud-gebaseerde applicaties in digitale werkplekken handmatige taken vervangen. De applicatieleider moet zeker stellen dat de juiste kennis en talent deze transitie ondersteunen.

Naarmate meer organisaties kiezen voor cloud-gebaseerde applicaties, komen AI-technieken zoals machines learning, natural language processing (NLP), chatbots en virtuele assistenten naar voren als digitale integratietechnologieën. "Doordat de keuze van integratietechnologieën blijft uitbreiden, blijft het op een geïntegreerde wijze gebruiken van ontworpen applicaties en datastructuren een complexe en groeiende uitdaging voor bedrijven. In dergelijke scenario's moeten applicatieleiders de rol van integratiespecialisten vervullen om zeker te stellen dat projecten sneller worden afgerond tegen lagere kosten", aldus Mann.

Mensgericht worden

Voor applicatieleiders is het hierbij van belang het command-and-control-model te vervangen door veelzijdige, diverse en team-gebonden interactie met belangrijke aandeelhouders. Applicatieleiders moeten volgens Gartner meer mensgericht worden en kritieke ondersteuning leveren voor digitale transformatie-initiatieven.

Tot slot noemt Gartner het de verantwoordelijkheid van de applicatieleider om als het organisationele 'centrale zenuwstelsel' te vormen door snel veranderingen op te merken, hierop te reageren en applicaties en infrastructuur te leveren. "Applicatieleiders brengen business units en centrale IT-teams samen om het digitale business-team te vormen", stelt Mann.

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie