Kabinet gaat managementinformatie en ICT bij Belastingdienst optimaliseren

13-01-2020 | door: Redactie

Kabinet gaat managementinformatie en ICT bij Belastingdienst optimaliseren

Het kabinet gaat de managementinformatie en ICT toepassingen bij de Belastingdienst optimaliseren. Dit meldt minister Hoekstra van Financiën. Hij informeerde in een brief de Tweede Kamer over wijzigingen in de besturing van de Belastingdienst.

Douane en Toeslagen zijn onderdelen van de Belastingdienst die ontvlochten gaan worden, om deze op termijn als zelfstandige onderdelen te plaatsen binnen het ministerie van Financiën. Er worden drie nieuwe directeuren-generaal aangesteld voor Toeslagen, de Douane, en de Belastingdienst. Ook op het terrein van managementinformatie, dienstverlening aan burgers en bedrijven, en cultuur worden maatregelen genomen.

Managementinformatie

Over het versnellen en intensiveren rond het verbeteren van managementinformatie en ICT schrijft Hoekstra: "Al meerdere malen is gebleken dat de sturing op de Belastingdienst gehinderd wordt door een gebrek aan adequate managementinformatie. Goede managementinformatie is cruciaal om de juiste besluiten te kunnen nemen. De informatie is echter nu nog niet snel en adequaat genoeg beschikbaar om risico’s in de organisatie vroegtijdig te kunnen signaleren en aan te pakken. De juiste informatie is ook onontbeerlijk voor verbetering in het beleid en in de dienstverlening aan burgers. Als de signalen en ervaringen uit de uitvoering bij de Belastingdienst niet terechtkomen bij de beleidsmakers, dan komen verbeteringen niet tot stand. De aansluiting en interactie tussen de uitvoering en de beleidsmakers moet dus nog veel nauwer worden. Dat vergt nadere stappen in de komende maanden. Er is reeds een start gemaakt met het programma Managementinformatie en Risicomanagement en dit zal verder geïntensiveerd en versneld worden om de sturing op het juiste niveau te brengen. Ook bij de informatie-en documenthuishouding moeten grote stappen gemaakt worden."

ICT

Hoekstra meldt verder: "De ICT van de Belastingdienst is een remmende factor geworden. Er zijn veel verouderde systemen met achterstallig onderhoud. Er worden bijna 900 applicaties met complexe koppelingen en onderlinge afhankelijkheden gebruikt. Daardoor kan aan burgers en bedrijven en de eigen medewerkers niet het serviceniveau worden geboden dat nagestreefd wordt en zijn er risico’s voor de continuïteit van processen. De komende weken zullen de rapporten van EY en KPMG naar respectievelijk de IV-organisatie van de Belastingdienst en het IVportfolioproces en de kabinetsreactie op deze rapporten aan uw Kamer worden toegestuurd."

Lees meer details in de Kamerbrief (PDF).

Terug naar nieuws overzicht