Nederlandse universiteiten werken aan Internet-of-Trust

10-01-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Nederlandse universiteiten werken aan Internet-of-Trust

Een aantal Nederlandse universiteiten willen samen met partners een internet-gebaseerd blockchain-systeem ontworpen dat transacties betrouwbaar en conform Europese wetgeving opslaat. Het systeem combineert inzichten uit de informatica, economie en rechten. Voor de ontwikkeling van het systeem is 3,3 miljoen euro financiering beschikbaar gesteld, waarvan 1,5 miljoen euro van het NWO.

Het gaat om het project Sovereignty4Europe, dat gericht is op de ontwikkeling van een zogeheten Internet-of-Trust. Het project is opgezet door de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met partners. Ook de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is actief bij het project betrokken.

Vertrouwen

De partijen stellen dat vertrouwen nodig is om een transactie met een ander persoon of bedrijf aan te gaan. Dit vertrouwen kan gebaseerd zijn op eerder transacties met deze partij, informatie over transacties van andere met deze partij of op basis van contracten of juridische regels. Steeds vaker kennen partijen die met elkaar een transactie aangaan elkaar niet persoonlijk. Met Sovereignty4Europe willen de partijen vertrouwen in het internet creëren. Dit zonder dat hierbij centrale partijen nodig zijn of gebonden te zijn aan de domeingrenzen van grote internetbedrijven.

Projectleider Johan Pouwelse van de TU Delft: "Internetgiganten zoals Amazon, eBay, Google zijn in essentie handelaars in vertrouwen: we gaan naar Amazon en eBay als vertrouwde tussenpersoon, en naar Google voor relevante websites. Deze internetgiganten slaan vertrouwensgegevens ieder apart op hun eigen servers op. Onze ambitie is om deze door de VS gedomineerde centrale servers te vervangen door een algemeen, non-profit en open source alternatief voor een betrouwbare blockchain economie: een schaalbare en betrouwbare manier om vertrouwen en reputatie bij te houden, zonder een centrale autoriteit en in een open omgeving."

Personen uniek identificeerbaar maken

Het project moet leiden tot mechanismen voor het vastleggen van transacties met blockchain. Deze mechanismen maken personen uniek identificeerbaar, wat het het mogelijk maakt niveaus van vertrouwen uit vroegere transacties af te leiden. De infrastructuur van vertrouwen - ook wel Internet-of-Trust genoemd - die hierdoor ontstaat wordt geëvalueerd in een online community met 50.000 internetgebruikers. De juridische aspecten van een dergelijke 'blockchain-economie' worden getoetst aan nationale en Europese privacywetten.

In totaal is 3,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project, waarvan 1,5 miljoen euro afkomstig is van NWO. Andere partijen die financiering beschikbaar stellen zijn RvIG, Holland High Tech, Topsector HTSM en Delft Blockchain Lab TU Delft.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Internet