Hoe bereid je de jeugd voor op een toekomst in tech?

21-12-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Hoe bereid je de jeugd voor op een toekomst in tech?

Cyberrampvoorspeller, algoritme-neutraliteitauditor en VR-speelhalmanager; zomaar een greep uit mogelijke banen van de toekomst die uit een recent onderzoek van Cognizant's Centre for the Future of Work zijn gerold. Dat klinkt spannend, maar wie gaat dat werk doen? De studenten van nu moeten zich voorbereiden op dergelijke banen van de toekomst. Maar hoe? Pradeep Bhaskaran, Vice President HR Europa bij Cognizant, geeft drie tips voor een geslaagde toekomstige generatie tech-medewerkers.

Houd het menselijk

Studenten moeten niet alleen investeren in veelgevraagde digitale vaardigheden, zoals STEAM, waarin Science, Technology, Engineering, Arts en Math op een natuurlijke manier samenkomen, maar ook in bredere skills. Denk hierbij aan zakelijke vaardigheden en meer inlevingsvermogen – precies dat wat ons onderscheidt van machines. Het is immers de manier waarop we met anderen werken en omgaan, die ons als mens echt anders maakt dan apparaten.

De AI-revolutie brengt niet alleen uitdagingen met zich mee, maar ook een enorme hoeveelheid kansen voor bedrijven en personen – maar dan moeten zij er wel klaar voor zijn. Digitale technologieën veranderen dan wel het bedrijfsleven, maar om innovatie, experimenten en creatieve samenwerking te stimuleren zijn altijd menselijke vaardigheden nodig.

Wees er vroeg bij

In juli kwam op World Youth Skills Day, de dag die jaarlijks door de Verenigde Naties wordt georganiseerd om het belang van de ontwikkeling van jongerenvaardigheden onder de aandacht te brengen, een aantal prangende issues aan het licht. De VN gaf aan dat jongeren (15- tot 24-jarigen) momenteel drie keer meer kans hebben om werkloos te zijn dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. Daarnaast worden ze continu blootgesteld aan kwalitatief mindere banen, grotere ongelijkheid op de arbeidsmarkt en een langer durende, minder zekere overgang van school naar werk.

Een dergelijk fundamenteel, complex probleem is niet een-twee-drie aan te pakken, maar er moeten wel stappen worden genomen. Een tekort aan kennis en vaardigheden op het gebied van STEAM begint vaak al vroeg, doordat jongeren in hun eerste schooljaren niet enthousiast worden gemaakt voor een carrière in deze richting. De kennis over het belang van technologie voor onze toekomstige manier van werken is dus essentieel – ook op jonge leeftijd.

Benut externe ondersteuning

Het onderwijssysteem heeft met de digitalisering van de samenleving en daarmee dus ook de arbeidsmarkt een flinke klus voor zich liggen. De overheid realiseert zich dat inmiddels ook: er gaat flink meer geld naar technische universiteiten. Ook het aantal vrouwen in techniek wordt extra gestimuleerd, bijvoorbeeld door Neelie Kroes. Als gezicht van het Female Tech Heroes-netwerk wil zij vrouwen enthousiasmeren over de mogelijkheden van werken in technologie. Iets wat ook Cognizant erkent en ondersteunt, door bijvoorbeeld het Digital Entrepreneurship Lab. Dit richt zich op het delen van praktisch advies over het starten en runnen van een bedrijf met jonge vrouwen, met daarbij een bijzondere focus op tech.

Het is volgens Bhaskaran namelijk niet alleen aan de overheid en het onderwijs om een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van toekomstig talent – ook bedrijven moeten een steentje bijdragen. Studenten moeten van jongs af aan worden ondersteund in het leren werken met data en creatief denken. Via het Outreach STEAM-programma van Cognizant in Nederland worden bijvoorbeeld workshops georganiseerd voor jonge kinderen (12-14 jaar) om te leren over de do's en dont's van technologie en hoe het onze manier van leven en werken verandert. In de 'Design Thinking'-workshop leren kinderen in vijf fasen creatief oplossingen voor problemen te vinden en uit te werken. Tijdens iedere fase leren ze een andere vaardigheid.

De beste manier om jongeren enthousiast te krijgen voor een carrière in tech is volgens Bhaskaran door interesse en vertrouwen te wekken, en ze niet alleen over te halen met kennis over wiskunde en wetenschap. Stimuleer creativiteit, kritisch denken en samenwerking en ze kunnen goed uitgerust de eerste stappen op hun carrièrepad zetten.

Terug naar nieuws overzicht
Security