Trends rond modernisering datawarehouses in kaart gebracht

17-12-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Trends rond modernisering datawarehouses in kaart gebracht

Een moderne data-infrastructuur blijkt essentieel bij datagedreven besluitvorming. Toch is het nog geen gemeengoed, wijst onderzoek van het Business Application Research Center (BARC) uit. In opdracht van WhereScape onderzochten zij de status, wensen en struikelblokken bij datawarehouses.

De wens om tijdrovende ontwikkelprocessen te stroomlijnen blijkt voor bijna de helft van de respondenten (44 procent) de belangrijkste reden om hun datawarehouse te moderniseren. Dit wordt gevolgd door de wens voor selfservice Business Intelligence (35 procent) en de behoefte aan (meer) mogelijkheden om gewenste data te leveren (30 procent). Over de aanpak zijn de respondenten eensgezind: bijna de helft focust op automatisering van het datawarehouse en het Extract, Transform, Load (ETL)-proces.

Leaders, Followers & Laggards

Om nader te kunnen specificeren zijn de respondenten onderverdeeld in drie verschillende groepen: Leaders, Followers & Laggards. Tot de Leaders-groep behoren bedrijven die over een flexibele data- of procesarchitectuur beschikken of gebruikmaken van agile en interoperabele dataservices. De Followers hebben een datawarehouse-infrastructuur geïmplementeerd en Laggards verwerken gegevens lokaal of maken gebruik van decentrale datamarts.

Real-time dataverwerking en cloud zijn sleutelwoorden

De Leaders noemen real-time dataverwerking als belangrijkste randvoorwaarde voor succes bij datagedreven besluitvorming (41 procent). Daarnaast stelt 46 procent van deze groep dat clouddiensten een belangrijke rol spelen bij de modernisatie van datawarehouses, met besparing op kosten en andere resources als belangrijkste motivatie.

Flexibiliteit, knowhow en draagvlak belangrijkste struikelblokken bij modernisering

De meest genoemde struikelblokken zijn een gebrek aan flexibiliteit van de data-infrastructuur en interne processen (39 procent) en een gebrek aan zakelijke en technische knowhow (38 procent).

Opvallend is ook dat bij de ‘Laggards’ de wens om te moderniseren wel degelijk aanwezig is. Zij stellen met name te lijden onder een gebrek aan draagvlak bij het management voor hun initiatieven (44 procent).

Rob Mellor, VP & General Manager EMEA bij WhereScape: “In deze tijd van explosieve hoeveelheden data kunnen IT-organisaties alleen tijdig zakelijke inzichten aandragen als automatisering vooropstaat in hun datawarehouse-modernisatie. Door vaardige programmeurs repetitief programmeerwerk uit handen te nemen, kunnen deze worden ingezet voor projecten met grotere zakelijke meerwaarde.”

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen januari en mei 2019, onder 368 IT en business managers met verschillende vaardigheden en actief in diverse sectoren. Download het volledige onderzoeksrapport hier.

Terug naar nieuws overzicht