Ondernemersvertrouwen stabiel in aanloop naar 2020

11-12-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Ondernemersvertrouwen stabiel in aanloop naar 2020

Het ondernemersvertrouwen is internationaal stabiel aan de vooravond van 2020. 96% van de C-level managers geeft aan positief te zijn over de groeiprognoses voor de komende zes maanden. In Nederland is 99% positief, waarvan 6 op 10 aangeeft zeer zeker te zijn van groei in de eerste jaarhelft van 2020.

Dit blijkt uit een internationale studie van het gespecialiseerde recruitmentbureau Robert Half. "Het aantrekken én behouden van talent blijft echter ook in 2020 prioriteit voor veel Nederlandse bedrijven", zegt Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half. De enquête richt zich op de groeivooruitzichten, strategische prioriteiten en wervingsplannen van general managers, financieel directeuren en chief information officers (CIO's) met wervingsverantwoordelijkheden voor kleine (50-249), middelgrote (250-499) en grote (500+ werknemers) ondernemingen verspreid over de private, beursgenoteerde en publieke sector. Ruim 5.000 c-suite respondenten verspreid over dertien belangrijke markten namen deel aan de studie.

Groei in eerste helft van 2020

Nederlandse leidinggevenden (99%) geven aan dat ze er enigszins tot zeer veel vertrouwen in hebben dat hun bedrijf in de eerste helft van 2020 zal groeien. 62% hiervan noemt zich zelfs zeer zeker van bedrijfsgroei. Dit percentage ligt hoger bij General Managers (68%) dan bij CFO's (56%).

Het ondernemersvertrouwen wordt internationaal bepaald door onder meer het huidige economische klimaat (54%), het uitbreiden van zakelijke kansen (51%) en het aantrekken van geschikt talent (50%). Hoewel het tempo van digitalisering, veranderingen in wet- en regelgeving en politieke stabiliteit voor veel leidinggevenden een belangrijke rol spelen, is de heersende bedrijfsstemming in 2020 positief. De Nederlandse leidinggevenden noemen het aantrekken van geschikt talent als belangrijkste factor (52%).

Informatiebeveiliging, transformatie en kostenbeheer prioriteit

Strategische prioriteiten voor de eerste helft van 2020 zijn enerzijds een focus op informatiebeveiliging en nieuwe technologie, anderzijds talentmanagement, automatisering en Big Data-overwegingen. Deze prioriteiten moeten bijdragen aan het verhogen van bedrijfsefficiëntie en productiviteit.

De top 5 prioriteiten uit de studie zijn:

  1. Beveiliging van IT en bedrijfsinformatie
  2. Zakelijke en digitale transformatieprojecten
  3. Kostenbeheer (met name met betrekking tot het verhogen van efficiëntie en productiviteit)
  4. Talent Management (acquisitie en retentie)
  5. Innovatie en investeren in nieuwe technologieën

War for talent

Voor de helft van de Nederlandse bedrijven blijft het vermogen om geschikt talent aan te trekken een bepalende factor voor het bedrijfsvertrouwen in 2020. Ondanks de 'war for talent' kampt Nederland nog steeds met een hoge vacaturegraad: in het tweede kwartaal van dit jaar telden we nog steeds 283.000 openstaande vacatures. Dat is goed voor een vacaturegraad van 3,4 procent, terwijl het Europese gemiddelde op slechts 2,3 procent ligt.

Voor vaardigheden in de sectoren Finance & Accounting en Office Administration blijven de tekorten acuut volgens respondenten, onder meer door gebrek aan interne opleiding en de beschikbaarheid van externe leerplekken of opleidingsspecifieke programma's. Die skills gap baart ook Nederlandse leidinggevenden zorgen.

"Hoewel de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, veranderingen in wet- en regelgeving en geopolitieke overwegingen leidinggevenden in sommige markten flink bezighouden, is de heersende stemming voor 2020 binnen bedrijven in de dertien onderzochte markten overwegend positief", zegt Frédérique Bruggeman. "In 2020 is de kandidaat aan zet en deze studie toont aan dat de Nederlandse leidinggevende dat ook zo ziet. Om te kunnen blijven groeien in een steeds technischere omgeving, moeten bedrijven continu inzetten op skills, training en coaching, nieuwe functieomschrijvingen en het aanpassen van de bedrijfscultuur aan een nieuwe realiteit. Maar bovenal – en dit kunnen we niet vaak genoeg benadrukken – het vermogen om talent aan te trekken en te behouden, is de bepalende factor om te kunnen blijven groeien in 2020."

Vraag naar Finance & Accounting Talent

Accounting (16%), Financieel Management (15%), Tax (15%) en Credit Management (13%) zijn de functionele gebieden waarbinnen CFO's momenteel het moeilijkst geschoolde kandidaten kunnen vinden, naarmate meer financiële afdelingen voordelen ervaren van automatisering, digitalisering en digitale transformatie.

Klantenservice (17%), financiële ondersteuning (14%), uitvoerende / persoonlijke assistenten (13%) en managementondersteuning (13%) zijn zeer gewild door general managers die ondersteuning voor kernactiviteiten en klantenservice bieden.

Terug naar nieuws overzicht