Investeringen in R&D zijn hoger dan ooit tevoren
07-12-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Investeringen in R&D zijn hoger dan ooit tevoren

De investeringen in Research en Development (R&D) met eigen en ingeleend personeel door bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs is in 2018 opgelopen tot 16,7 miljard euro. Dit is hoger dan ooit tevoren. Noord-Brabant is koploper op het gebied van private R&D-uitgaven.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over R&D en de recent verschenen publicatie ICT, Kennis en Economie. De investeringen in R&D stegen met ongeveer 4%. De uitgavenv an bedrijven stegen met 576 miljoen euro ten opzichte van 2017 tot 11,2 miljard euro in 2018. Instellingen investeerde 56 miljoen euro meer en staken in totaal 968 miljoen euro in R&D. De investeringen vanuit het hoger onderwijs stegen met 44 miljoen euro tot bijna 4,6 miljard euro.

cbs-rd-investeringen-2018-1.jpeg

R&D-intensiteit

Door de R&D-uitgaven af te zetten tegen het bruto binnenlands product (BBP) kan de R&D-intensiteit worden berekend. Deze lag komt in 2018 uit op 2,16%. Dit is 0,02 procentpunt lager dan in 2017, maar 0,01 procentpunt hoger dan in de jaren daarvoor.

Een R&D-intensiteit van 2,16 in 2018 is iets boven het Europese gemiddelde van 2,11. Zweden, Oostenrijk en België besteden een vergelijkbaar bedrag in R&D. Door een lager bbp is de R&D-intensiteit in deze landen echter hoger. Door een lager inwonersaantal liggen uitgaven per inwoner in deze landen daarnaast ook hoger.

Het Verenigd Koninkrijk en Italië geven meer uit aan R&D, maar de R&D-intensiteit in deze landen is juist lager dan in Nederland. Ook Frankrijk investeert meer in R&D, maar hier is de R&D-intensiteit juist vergelijkbaar met Nederland.

cbs-rd-investeringen-2018-2.png

Meeste investeringen komen uit Noord-Brabant

Noord-Brabant is in Nederland de regio die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de private R&D-investeringen; ruim 30% van de private R&D-uitgaven komt voor rekening van bedrijven in Noord-Brabant. Samen met bedrijven in Noord-Holland zijn zij goed voor bijna de helft van de private investeringen in R&D in 2017. Zuid-Holland staat op de derde plaats. Ook de private R&D-investeringen zet het CBS a tegen het bbp. Hieruit blijkt dat de R&D-intensiteit uit de bedrijvensector in Nederland in 2017 1,44 bedroeg.

In de regio Zuidoost-Noord-Brabant - rond Eindhoven - is de R&D-activiteit van bedrijven het grootst. In deze regio is ruim 2,4 miljard euro besteed aan R&D met eigen en ingeleend personeel. Binnen Noord-Holland is de regio Groot-Amsterdam dominant; zo'n 70% van de R&D-activiteiten binnen de provincie vindt hier plaats. In Zuid-Holland zijn Groot-Rijnmond en de agglomeratie ’s-Gravenhage verantwoordelijk voor bijna de helft van de R&D-activiteiten In Zeeland en Drenthe is de R&D-intensiteit van bedrijven het laagst.

cbs-rd-investeringen-2018-3.jpeg

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Financieel, R&D