Dell Technologies introduceert sociale impact doelen voor 2030

15-11-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Dell Technologies introduceert sociale impact doelen voor 2030

Dell Technologies presenteert zijn nieuwe doelen om de sociale impact van het bedrijf wereldwijd te bevorderen. De doelen zijn de spil van het 2030 Progress Made Real-plan van het bedrijf. Deze zijn gebaseerd op de overtuiging dat technologie en data, in combinatie met de menselijke geest, positieve krachten zijn en altijd zullen blijven.

"Het ontsluiten van de kracht van data zal de mensheid in het volgende decennium verder vooruit helpen dan andere krachten", aldus Michael Dell, voorzitter en CEO van Dell Technologies. "We zijn toegewijd om die kracht breed beschikbaar te maken voor gemeenschappen over de hele wereld, zodat we gezamenlijk vooruit kunnen gaan."

Collectieve impact van technologie, schaal en expertise

Het komende decennium wil Dell Technologies zijn wereldwijde schaal, brede technologieportfolio en expertise gebruiken om een betekenisvolle en meetbare impact op de samenleving en de planeet te hebben. Het bedrijf stelt zichzelf voor 2030 de volgende doelen:

Duurzaamheid bevorderen

  • Een equivalent product recyclen voor elk product dat een klant koopt
  • De circulaire economie leiden, waarbij meer dan de helft van alle product content wordt gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal
  • 100% gerecycled of hernieuwbaar materiaal gebruiken in alle verpakkingen
  • Toekomstgerichte vaardigheidsontwikkeling bieden aan werknemers in hun toeleveringsketen
  • Een uitgebreid, op wetenschap gebaseerd klimaatprogramma draaien, waarbij emissiedoelstellingen worden vastgesteld voor alle faciliteiten, toeleveringsketens en activiteiten voor gebruik van onze producten door klanten, waaronder samenwerking met leveranciers om tegen 2030 een broeikasgasemissiereductie van 60% per eenheid omzet te behalen

Inclusiviteit in stand houden

  • Vrouwen werven, helpen ontwikkelen en behouden zodat ze 50% van het wereldwijde personeelsbestand en 40% van het wereldwijde leiderschap vertegenwoordigen
  • 95% van alle teamleden op jaarbasis informeren over onbewuste vooroordelen, intimidatie, micro-agressies en privileges

Levens transformeren

  • De gezondheid, het onderwijs en de economische kansen van 1 miljard mensen bevorderen
  • 1.000 non-profitorganisaties digitaal transformeren
  • 75% van de teamleden aansporen deel te nemen aan liefdadigheidsacties en vrijwilligerswerk in gemeenschappen

Ethiek en privacy zijn fundamenteel voor de zakelijke- en sociale impactstrategie van Dell Technologies en zijn essentieel voor de uitvoering van de 2030-doelen. Het bedrijf wil een standaard op het gebied van privacy en transparantie neerzetten door processen voor data control te automatiseren, waardoor klanten gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke informatie, deze kunnen verwijderen of delen. Om de passie van teamleden en partners voor ethiek en integriteit te versterken, gaat Dell Technologies digitale hulpmiddelen gebruiken om eenvoudiger inzichten te krijgen in compliance-kwesties en deze te meten en te controleren.

Samen de vooruitgang versnellen

Klanten vormen de kern van de sociale impactstrategie van Dell Technologies en hebben bijdragen aan het opstellen van de prioriteiten voor de 2030-doelen. Naast het verzamelen van input van klanten, meldt Dell Technologies ook derden te hebben ingeschakeld en rekening te hebben gehouden met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Daarnaast heeft Dell teamleden geïnterviewd om de meest kritieke problemen en kansen te beoordelen die zij in hun werk en de wereld zien.

Karen Quintos, chief customer officer bij Dell Technologies: "Door ons technologieportfolio, wereldwijde schaal, getalenteerde teams en klantpartnerschappen te combineren, kunnen we een aanzienlijke positieve impact hebben. Onze agenda voor 2030 is uitgebreid en diepgeworteld in het hele bedrijf. De grootse doelen dagen ons uit om veel verder te gaan dan incrementele verandering. In sommige gevallen zijn we nog steeds bezig om te achterhalen hoe we daar komen – maar we weten dat significante verandering en innovatie begint met een diepe betrokkenheid en inzet."

Openbaar beleid ondersteunen

Dell Technologies maakt daarnaast de 2030 Progress Made Real Public Policy roadmap openbaar. Met deze roadmap wil het bedrijf openbaar beleid ondersteunen om duurzaamheid te bevorderen, inclusiviteit in stand te houden en zowel ethiek als privacy te handhaven.

 

Een volledige lijst met 2030-doelen is beschikbaar op de website van Dell

Terug naar nieuws overzicht