Change management: het begint mensen

12-11-2019 | door: Blogger

Change management: het begint mensen

Veranderingen binnen een organisatie zijn pas succesvol als medewerkers de nieuwe werkwijze en systemen gaan gebruiken zoals ze bedoeld zijn, en helder is dat veranderingen voor de hele organisatie gelden, dus ook voor het topmanagement, maar later hier mee over.

Om te kunnen veranderen teneinde een verbetering te laten plaatsvinden moeten technologie, processen, systemen maar zeker ook de organisatie worden aangepast.  De organisatie is niet alleen de verzamelnaam voor structuur, functies, rollen, van personen maar ook hun houding en gedrag.

Veranderweerstand:

Medewerkers ervaren verandering vaak als lastig waardoor  een vorm van weerstand optreedt. Deze situatie wordt steeds vaker herkend. Het topmanagement heeft besloten dat het tijd is om te veranderen en het middenmanagement mag de uitvoering gaan organiseren. Mensen zijn vaak gewoontedieren dus niemand wil veranderd worden en dat is toch wat er vaak gebeurt in organisaties. De werkwijze voldoet niet meer en moet plaatsmaken voor nieuwe processen, systemen en gedrag. Veel medewerkers proberen vast te houden aan de oude werkwijze, het was tenslotte jaren daarvoor ingevoerd en succesvol gebleken. Juist nu is het belangrijk om consensus te bereiken over het verander traject.  Weerstand verdwijnt na duidelijkheid over het verandertraject. De reden waarom de verandering plaatsvindt en het veranderverhaal moeten voor eenieder duidelijk zijn.

Changemanagement succesvol door goed leiderschap:

Veranderen doe je samen en of je nu moet veranderen aan de hand van voortschrijdende inzichten, organisatiestructuren of “next generation technologieën”, iedereen neemt deel aan een actieve verandering. Binnen de technologie frameworks van technologie platformen bestaat over het algemeen weinig aandacht voor de menselijke kant van het verander management. Change Management hoort bij het onderdeel Service Transition van de IT-levenscyclus en heeft oog voor technologieën en veel minder over de impact die verandermanagement heeft op het menselijk aspect. Pas als het leiderschapsteam de verandertrajecten goed kan uitleggen en zorgt voor steun en mandaat is de kans groot dat change processen zonder al te veel weerstand geïmplementeerd kunnen worden. Techniek is een aspect, de menselijke maat een belangrijke tweede, dus wees er zeker van dat medewerkers begrijpen waarom er een verandering speelt. Goed leiderschap maakt hier het verschil, het breekt weerstand en lijd tot inspiratie bij werknemers.

Nu tijd om te veranderen:

De digitalisering schrijdt voort. De hoeveelheid data groeit, ieder dag en de controle over deze data is steeds moeilijker te organiseren. Om ambitieuze doelstellingen te behalen heeft u een glasheldere strategie nodig. U bent één met de business en uiteraard één met uw organisatie. Om relevant te blijven, doelstellingen helder te houden en een voorsprong op eventuele concurrentie te behouden, is het noodzakelijk steeds opnieuw na te denken over het eigen businessmodel. De mogelijkheden die It u vandaag biedt zijn bijna niet bij te houden. De controlemogelijkheden over uw kostbare data groeien met de dag. Terwijl uw business evolueert, zou ook uw IT zich gelijkwaardig moeten ontwikkelen. U investeert voortdurend in business strategieën maar moet het maar al te vaak doen met verouderde IT-omgevingen. Hierbij is maar al te vaak de doelarchitectuur, projectenportfolio en de IT roadmap in heftige onbalans.

CTO werkt over:

Op dit moment volgen nieuwe technologieën en trends op het gebied van informatietechnologie (IT) elkaar in hoog tempo op. Extreme rekenkracht en Next Generation Storage opslag in combinatie met Hybride Cloud technologieën zijn sterk opkomende en grensverleggende technologieën. Trends variërend van AI en Machine Learning tot en met IoT en software-defined laten eindelijk zien waar IT voor bedoeld is, namelijk voor u te werken. De Chief Technologie officer heeft hier een belangrijke taak te slechten maar laat zich in raad en daad bijstaan door de HR-afdelingen. Geen verandering in techniek zonder een verandercultuur binnen het menselijk vlak. Het zijn tenslotte mensen die door slim gebruik van techniek de business succesvol maken.

Dus veranderen doe je …samen.

Harold Koenders. Digital strategy & Storage specialist

Terug naar nieuws overzicht