Ordina boekt meer omzet en winst

08-11-2019 | door: Witold Kepinski

Ordina boekt meer omzet en winst

Ordina boekte in het derde kwartaal van zijn boekjaar 2019 een omzet van 91,3 miljoen euro, dat is een stijging van 5,6 procent. Het nettoresultaat steeg van 0,8 naar naar 4,1 miljoen euro.

De omzet in Nederland steeg met 4 procent naar 63,9 miljoen euro. De omzet in  België / Luxemburg steeg met 9,5 procent naar 27,4 miljoen euro.het N

Jo Maes, CEO Ordina, zegt over de resultaten: “De omzet en het resultaat zijn in het derde kwartaal wederom gestegen. De verbetering van het rendement hebben we gerealiseerd dankzij onze focus op het verhogen van toegevoegde waarde van onze dienstverlening en hogere productiviteit. De groei wordt voor een belangrijk deel gedreven door het toenemend aantal klantopdrachten vanuit onze vijf proposities. Daarbij zien we dat vooral High performance teams en Intelligente datagedreven organisaties sterk presteren.

In Nederland zijn we opnieuw gegroeid in de sectoren overheid en financiële dienstverlening. In België/Luxemburg presteren we vooral sterk in de industrie, financiële dienstverlening en zorg. Ook de uitbreiding van onze activiteiten in Wallonië zorgt voor aanhoudende groei.

In de arbeidsmarkt merken we dat Ordina aantrekkelijk is en blijft voor talent. Het aantal directe medewerkers is dit kwartaal opnieuw toegenomen. Ook onze medewerkersbetrokkenheid blijft hoog met een score van 7,1. Het behoud en het aantrekken van medewerkers blijft niettemin een topprioriteit, zodat we kunnen blijven groeien in het gewenste tempo.”

Terug naar nieuws overzicht