Gartner: EMEA-organisaties zijn kwetsbaar voor veranderende omstandigheden

07-11-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Gartner: EMEA-organisaties zijn kwetsbaar voor veranderende omstandigheden

Ook nu EMEA-organisaties op grote schaal digitaliseren, blijven deze bedrijven kwetsbaar voor 'wendingen' die onzekerheid creëren en de CIO onder druk zetten. 90% van de EMEA-organisaties heeft de afgelopen jaren een kentering meegemaakt. 2020 brengt naar verwachting meer instabiliteit dan 2019, waardoor CIO's hun organisaties het komende jaar moeten helpen om de capaciteiten te verwerven die hen klaarmaken voor de volgende kentering. De afgelopen vier jaar is het aantal CIO's in de EMEA-regio's in de afgelopen vier jaar met 90 procent gedaald.

Dit blijkt uit de jaarlijkse wereldwijde enquête onder CIO's van onderzoeksbureau Gartner. "Uitsluitend digitaal zijn is niet langer voldoende. 41% van de EMEA CIO's heeft al een volwassen digitaal bedrijf, een stijging ten opzichte van 35% vorig jaar. Het zijn de komende wendingen die het probleem vormen, niet de digitalisering", zegt Andy Rowsell-Jones, vicepresident en analist bij Gartner. "Niemand is immuun voor economische, geopolitieke, technische of maatschappelijke veranderingen, die in 2020 en daarna waarschijnlijk vaker zullen voorkomen. Deze wendingen kunnen verschillende vormen aannemen en de capaciteiten van een organisatie op vele manieren verstoren."

De onderzoeksresultaten van de CIO-enquête zijn tijdens het Gartner IT Symposium/Xpo gepresenteerd. Ruim 1.000 CIO's namen deel aan de Gartner CIO Agenda Survey 2020, waaronder 383 in 40 EMEA-landen en alle belangrijke sectoren. De EMEA-steekproef vertegenwoordigt bijna 1,7 biljoen dollar aan inkomsten en 23 miljard dollar aan IT-uitgaven.

Uiteenlopende scenario's

De aard en de ernst van de door CIO's gemelde veranderingen liepen sterk uiteen. In EMEA omvatten ze negatieve regulerende interventies (41% van de CIO-antwoorden), organisatorische verstoringen (40%) en een ernstige druk op de operationele kosten (40%). "Deze en andere ernstige scenario's zoals IT-servicefalen of natuurrampen hebben de manier waarop organisaties zaken doen beïnvloed en maken het in de meeste gevallen moeilijker om nieuwe dingen te doen," aldus Rowsell-Jones. "De echte truc is hoe goed organisaties deze uitdagingen hebben doorstaan."

Rowsell-Jones wijst erop dat het probleem met veranderingen is dat zodra deze zijn ingezet, je het vermogen om te reageren verliest. 36% van de EMEA CIO's meldt dat ze door deze kenteringen worden gehinderd bij het op de markt brengen van nieuwe zakelijke initiatieven, wat de time to value verlengt en hun uiteindelijke succes reduceert.

Het verzwakt ook het vermogen van een organisatie om haar 'fitness-spieren' op te bouwen. 34% van de EMEA CIO's meldt achterop te lopen in de race om het juiste talent aan te trekken, 30% lijdt onder een vertraagde of negatieve groei van het IT-budget, en 32% meldt dat de financiering voor nieuwe bedrijfsinitiatieven was opgedroogd. "Wat het ook is, bereid je voor op een verandering voordat je hier omheen probeert te werken", aldus Rowsell-Jones.

Fitte en kwetsbare organisaties

In het onderzoek maakt Gartner binnen de groep CIO's die een grote verandering hebben ondergaan op basis van de bedrijfsresultaten onderscheid tussen twee groepen: 'fit' en 'kwetsbaar'. Gartner kijkt hierbij naar meer dan 50 prestatie-eigenschappen om te bepalen wat het verschil in welke groep een organisatie geplaatst wordt.

De resultaten zijn gebundeld in drie thema's: afstemming, anticipatie en aanpassingsvermogen. Deze thema's duidde op eenvoudige verschuivingen in leiderschapsprioriteiten. Zo zorgen leiders van fitte organisaties er in tijden van crisis bijvoorbeeld voor dat de organisatie bij elkaar blijft terwijl ze een nieuwe richting inslaat. Zij zoeken actief naar opkomende trends of situaties die verandering vereisen. Ze nemen gecalculeerde risico's, maar vertrouwen op de kerncompetenties van de organisatie. Leiders in fragiele bedrijven zijn hier meetbaar slechter in.

Intern beleid en processen

De verschillen tussen fitte en fragiele organisaties zijn niet beperkt tot leiderschapshouding. Ook het interne beleid en processen zijn van belang. Zo worden gedisciplineerde IT-investeringsbeslissingen en het hebben van een duidelijke strategie vooral door fitte organisaties genoemd als strategische prioriteiten, terwijl kwetsbare organisaties deze minder vaak noemen. Uit de enquête blijkt dat 53% van de fitte organisaties wereldwijd waarschijnlijk een flexibel IT-financieringsmodel heeft om op veranderingen te reageren. In de EMEA-regio ligt dit percentage op 43%. Een duidelijke en consistente algemene bedrijfsstrategie is één van de meest onderscheidende kenmerken van fitte organisaties. Zevenenzestig procent van de wereldwijd fitte CIO's zegt dat hun organisatie hierin uitblinkt, ten opzichte van 63% in de EMEA-regio.

Een goede relatie met de CEO is eveneens een sterke differentiator. Een sterke CEO-relatie helpt CIO's tijdig op de hoogte te zijn van veranderingen in de bedrijfsstrategie. In EMEA rapporteert 43% van de CIO's rechtstreeks aan hun CEO's. Hieruit blijkt volgens Gartners dat de CIO's in de EMEA-regio hun doel en richting afstemmen op de bedrijfsleiders.

Security, RPA en AI krijgt prioriteit in 2020

IT-managers van fitte organisaties gebruiken IT om concurrentievoordeel te behalen en organisaties te helpen tijdig te anticiperen op veranderingen. Zowel wereldwijd als binnen de EMEA-regio's zet een groot deel van de CIO's cybersecurity, robotische procesautomatisering (RPA) en kunstmatige intelligentie (AI) in of is van plan die in de komende twaalf maanden te doen.

Aanpassingsvermogen is de hoofdverantwoordelijkheid van de IT-organisatie. "In een fitte organisatie maken IT-leiders van de IT-organisatie een instrument van verandering", aldus Rowsell-Jones. "Zestig procent van de wereldwijd fitte organisaties vindt de duidelijkheid en effectiviteit van IT-governance erg belangrijk. 51% van de CIO's in de EMEA-regio's noemt IT-governance van hun organisatie effectief of zeer effectief. IT-governance kan de toewijzing van middelen coördineren in tijden van verstoring, wat een IT-organisatie overlevingsvoordelen biedt."

"Digitaal is niet langer de weg naar concurrentievoordeel", benadrukt Rowsell-Jones. "De manier waarop organisaties flexibel zijn indien hun omgeving verandert en de wijze waarop CIO's zich organiseren om met veranderingen om te gaan zijn bepalend voor hun succes in de toekomst, zeker in 2020."

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie