De belangrijkste digital experience trends voor 2019

07-11-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

De belangrijkste digital experience trends voor 2019

Gartner zet negen trends op het gebied van digitale ervaring op een rijtje die organisaties in 2020 moeten adresseren. Het gaat onder meer om multiexperience, interfaceloze machines, betalingen met gezichtsherkenning, inclusief ontwerp en design ops.

De digital experience trends die Gartner uiteenzet kunnen worden onderverdeeld in twee grote categorieën: hoe digitale technologie wordt ervaren en hoe digitale ervaringen worden opgebouwd. De manier waarop relevante digitale ervaringen tot stand komen wordt steeds meer geformaliseerd. Het leveren van een digitale ervaring die een meetbaar resultaat garandeert vereist hierdoor zowel creatieve uitmuntendheid als een consistente procesuitvoering.

Impact op digitale behendigheid

In een toespraak op het Gartner IT Symposium/Xpo in Australië, wijst Brian Prentice, onderzoeksvicepresident bij Gartner, erop dat digitale ervaring een belangrijk aspect is van de digitale behendigheid van werknemers om de vaardigheidskloof te dichten en een concurrentievoordeel te creëren. Digitale behendigheid is het vermogen en de wens om nieuwe en bestaande technologie in te zetten om betere bedrijfsresultaten te bereiken.

"De bereidheid om zich met digitale technologie bezig te houden wordt een belangrijke factor bij het bepalen van het vermogen van een IT-systeem om met succes bedrijfsresultaten te leveren", zegt Prentice. "Digitale ervaringen beperken zich niet langer tot het domein van de gevestigde digitale bedrijven of de ondernemingen die in bepaalde sectoren een grotere rol spelen. CIO's moeten ervoor zorgen dat hun organisatie net zoveel investeren in het begrijpen van de omgang van mensen met digitale technologie en de wijze waarop zij deze ervaren, als in de trackingtechnologie zelf."

De belangrijkst trends rond digitale ervaring voor 2020 zijn:

1. Multiexperience

Multiexperience verwijst naar de verschillende manieren (aanraking, stem en gebaar), apparaten en apps waarmee gebruikers op hun digitale reizen interactie hebben. Een multiexperience strategie bestaat uit het creëren van geschikte apps op basis van touchpoint-specifieke modaliteiten, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor een consistente en uniforme gebruikerservaring (UX) op het web, mobiel, draagbaar, gespreks- en meeslepende touchpoints.

2. Interfaceloze machines

Fabrikanten in alle bedrijfstakken nemen afscheid van bediening via de machine zelf en traditionele interfacemodellen voor apps die op de mobiele apparaten van hun klanten draaien. Grotere schermen op mobiele apparaten, hoge resoluties en rijke apparaat-API's maken het mogelijk om gebruikservaringen voor apparaatbesturing te leveren die veel verder gaan dan wat er met interfaces op machines kan worden bereikt. Dit opent geheel nieuwe wegen voor vooruitgang in het industriële ontwerp van een product, terwijl fabrikanten nog steeds kunnen concurreren op nieuwe functionaliteit die mogelijk wordt gemaakt door toegevoegde microprocessoren.

3. Agent interfaces

Agent interfaces maken gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om te voorspellen wat gebruikers van plan zijn te doen op basis van gebruikersinput en andere contextuele signalen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om deze activiteiten te ondersteunen door hen te vereenvoudigen of automatiseren. Het verschuift de aandacht van de gebruikers van hoe een tool werkt naar wat ze willen bereiken met de tool. Agent interfaces vertegenwoordigen een geheel nieuw paradigma van mens-computer interactie en hebben brede implicaties die een grote invloed zullen hebben op de manier waarop organisaties met klanten omgaan, diensten aanbieden en tools leveren aan werknemers. Gespreksmatige UI's (of chatbots) zijn goede voorbeelden.

4. Betalingen via gezichtsherkenning

Deze digitale trend is vooral in China zichtbaar en gaat het wijdverbreide gebruik van QR-codebetalingen in het land verstoren en het gebruik van bankkaarten en contant geld verder doen afnemen. Ook buiten China wordt gebruik gemaakt van betalingen via gezichtsherkenning, met name dankzij de integratie van Apple's Face ID met Apple Pay. Hierbij bestaat vertrouwen tussen de gebruiker en de leverancier van het ecosysteem. In China worden consumenten echter verplicht om hun privacy op te geven voor extra gemak en bestaat dit vertrouwen vooral tussen de organisatie die de betaling verwerkt en de leverancier van het ecosysteem. Gezichtsherkenning biedt CIO's een nieuw perspectief op het verbeteren van digitale klantervaring en het stimuleren van groei.

5. Inclusief ontwerp

Bij inclusief ontwerp wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van alle mogelijke gebruikersgroepen. De werkwijze is oorspronkelijk ontwikkeld om producten te ontwerpen voor mensen met beperkingen. Inclusief ontwerp maakt het mogelijk rekening te houden met culturele gevoeligheden en gedragspatronen van mensen met een handicap. Ontwerpers moeten rekening houden met kenmerken en mogelijkheden die geschikt zijn voor alle potentiële groepen klanten of gebruikers van hun producten zijn.

6. Ingekochte digitale ontwerpdiensten

Digitaal ontwerp is het proces dat organisaties gebruiken om de beste digitale ervaring te creëren voor hun klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. Op dit gebied is een verschuiving gaande van ontwerpdiensten die nagenoeg volledig door externe bureau's worden geleverd naar een capaciteit die wordt geleverd door interne digitale ontwerpteams. Deze trend is het meest uitgesproken in sectoren die met een snelle digitalisering te maken hebben.

7. UX-onderzoek

UX-onderzoek en bijbehorende testmethodologieën brengen menselijke inzichten aan het licht die essentieel zijn voor succesvolle ontwerp-, ontwikkelings- en innovatie-initiatieven. Het begrijpen van gebruikers, wat ze doen en waarom ze dat doen wordt steeds meer gezien als een onderscheidende factor voor organisaties. UX-onderzoek identificeert zowel de functies als de ontwerpen die producten of ervaringen moeten hebben om het gebruik, de klanttevredenheid, de loyaliteit en de ROI te stimuleren.

8. Design to Code

Een nieuwe generatie digitale ontwerptools is in opkomst die ontwerpers in staat stelt om direct uit schermontwerpen en interactieve prototypes een code voor de presentatielaag te genereren. Design to code maakt de dynamische en continue creatie van templates, modules en componenten mogelijk - zowel als ontwerppatronen als herbruikbare code.

9. Design Ops

De noodzaak om ontwerpsystemen te definiëren en te implementeren in de business heeft geleid tot de creatie van het design ops proces en de opkomst van tools om governance over het ontwerpproces te implementeren. Ontwerpprofesionals kunnen ontwerpnormen zoals lay-outs, kleurenpaletten, lettertypes, controles, controles, componenten en andere elementen tot stand brengen en opstellen, en deze vervolgens valideren over veelvoud van business units, toepassingen, endpoints en andere ontwerpvariabelen.

Terug naar nieuws overzicht