Alle wegen leiden naar India: smart mobility in de publieke sector

04-11-2019 | door: Blogger

Alle wegen leiden naar India: smart mobility in de publieke sector

India kampt met een groeiende bevolkingsgroep, wat druk legt op de verkeersveiligheid en met een groot aantal ongevallen als gevolg. Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe kijk op mobiliteit. Welke rol spelen smart mobility en digitale hulpmiddelen in de transformatie?

Congestie is nu al een probleem in India en overal in de APAC neemt autobezit toe, wat leidt tot nog meer verkeersopstoppingen. In India doen pendelaars in Delhi, Mumbai, Kolkata en Bangalore er volgens een rapport uit 2018 tijdens piekuren  anderhalf keer langer over dan tijdens daluren. Al die files kosten de Indiase economie naar schatting meer dan 22 miljard dollar per jaar. Ook het milieu lijdt eronder: auto’s zijn in steden  één van de belangrijkste oorzaken van vervuiling. In drukke steden, zoals Delhi en Mumbai, is er een direct verband tussen het aantal voertuigen en de hoeveelheid lucht- en geluidsoverlast.

Openbare veiligheid
Uit onderzoek van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) blijkt dat er jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen mensen sterven door verkeersongevallen, en dat er nog eens twintig tot vijftig miljoen mensen gewond of handicapt raken. India spant wereldwijd de kroon: in het afgelopen decennium hebben meer dan een miljoen Indiërs het leven verloren op de dodelijkste wegen ter wereld. Ook is er een commerciële impact: volgens het Ministerie van Wegtransport en Snelwegen bedraagt ??het economische verlies door ongevallen in India ongeveer drie procent van het BBP, wat neerkomt op ongeveer 8,2 miljard dollar per jaar. In het Zuid-Aziatische land vindt naar schatting meer dan vijftig procent van de verkeersdoden plaats op verkeersknooppunten, dit maakt die plekken belangrijk voor slimme transformatieprojecten en digitale oplossingen zoals slim knooppuntbeheer, autonome voertuigen en intelligente openbaarvervoersystemen. Het veiliger maken van kruispunten kan India helpen het aantal verkeersdoden en slachtoffers omlaag te brengen, tezamen met de economische en sociale kosten die hier mee gepaard gaan.

Videobewaking en -analyse is nog een manier om de openbare veiligheid op de weg dramatisch te verbeteren. Intelligente video-analyse kan afwijkingen detecteren en waarschuwingen over overtredingen of incidenten real-time verzenden en zorgen dat de uptime van het transportnetwerk wordt verbeterd zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Orange werkt samen met de regering van Gujarat om dit toe te passen op haar initiatief ‘Veilig en beveiligd Gujarat’. Het is een van de grootste smart city-projecten van India en zal uiteindelijk next-generation verkeersmanagement leveren aan de 120 steden in de staat.

Vergrijzing
Volgens de Verenigde Naties (VN) zal de gemiddelde leeftijd van de Indiase bevolking de komende jaren stijgen. De internationale organisatie voorspelt dat het percentage Indiërs van zestig jaar en ouder tussen 2015 en 2050 zal verdubbelen: van negen procent naar negentien procent van de bevolking. Dit zal een extra druk leggen op het openbaar vervoer van India, dat sowieso al lang aan vernieuwing toe is. Veel oudere Indiase burgers kunnen niet autorijden en zijn afhankelijk van het openbaar vervoer; maar tegelijkertijd is het Indiase openbaar vervoer niet gebruiksvriendelijk. Slimme mobiliteitsschema's kunnen worden ontworpen om deze oudere burgers te helpen. De huidige transportsystemen moeten worden vernieuwd en intelligente technologieën worden ingezet.

Initiatieven van de overheid
De lokale overheden van India werken samen en komen met nieuwe plannen om de mobiliteit te verbeteren onder de paraplu van de Indiase smart city-missie. De metropool Pune is de thuisbasis van het eerste Urban Mobility Lab van India, opgericht om knelpunten in de infrastructuur van Pune te identificeren op het gebied van verkeers- en parkeerbeheer, niet-gemotoriseerd vervoer, openbaar vervoer en elektrische mobiliteit.

Dit soort oplossingen kunnen de weg vrijmaken voor andere innovatieve mobiliteitsoplossingen in Indiase steden. Er zijn al een aantal publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), zoals de SUN Mobility-laadstations voor tweewielers en driewielers (EV's), driehonderd elektrische taxi's en vijftig elektrische bussen van Lithium Urban Technologies, en Ridlr's multimodale Commute Ticketing- app, waarmee forensen toegang hebben tot een end-to-end-reisplanner.

Een ander voorbeeld is Mumbai’s single-ticketing-systeem voor het integreren van betalingen met een smartcard, die werkt voor alle vier de massatransportdiensten (metro, bussen, monorail en metronetwerk) met als doel meer dan 1,5 miljoen per dag reizigers sneller en efficiënter te laten pendelen.

Ook Delhi heeft een transformatie ingezet om het openbaar vervoer gebruiksvriendelijker te maken. De stad heeft geïnvesteerd in treinen zonder bestuurder en de metro verbonden met de andere openbaarvervoerssystemen in de stad. Ook introduceerde de stad enkele jaren geleden cash-loze betaalterminals in de metro.

Werk aan de winkel voor een digitale toekomst
Premier Modi schetste onlangs zijn ‘7C Vision for the Future of Mobility’ in India, met de nadruk op gemeenschappelijke, verbonden, schone en geavanceerde smart mobility in de publieke sector. Digitale oplossingen zijn van groot belang om die toekomst voor India mogelijk te maken, maar ze zijn geen wondermiddel en er is nog veel werk aan de winkel. De fundamentele netwerkinfrastructuur van India moet worden aangepakt, er moet een solide basis ontstaan waarop gebouwd kan worden. Het is daarom belangrijk dat de overheid smart mobility-initiatieven blijft stimuleren. Lees meer over hoe India dit aan zou kunnen pakken in het rapport Life in the Fast Lane van PwC.

Door: Bala Mahadevan, ceo van Orange Business Services India

Terug naar nieuws overzicht