FD: Rijksoverheid en Oracle sinds 2015 in conflict

15-10-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

FD: Rijksoverheid en Oracle sinds 2015 in conflict

De Rijksoverheid en Oracle zijn sinds 2015 met elkaar in een conflict. Verschillende ernstige conflicten hebben de relaties met het Amerikaansen techbedrijf verstoord. Oracle zou onder meer hebben gedreigd een boete van 3,2 miljard euro op te leggen aan acht ministeries en overheidsdiensten vanwege oneigenlijk gebruik van zijn software. Ook claimt Oracle dat de overheid vanaf 2019 - net als alle andere zakelijke gebruikers - moet betalen voor het gebruik van de open source software Java.

Dit meldt het FD op basis van eigen onderzoek. Uit gesprekken met direct betrokken adviseurs en overheidsfunctionarissen blijkt dat de relatie tussen de Rijksoverheid en Oracle dusdanig is verstoord geraakt dat het Rijk heeft gedreigd de ruzie voor de rechter te brengen.

Ook zou de ambtelijke top ministeries en uitvoeringsinstanties in maart 2016 hebben gewaarschuwd om ‘niet te vertrouwen op mondelinge toezeggingen’ van Oracle-medewerkers. In een vertrouwelijke memo die is ingezien door het FD wordt gesproken over een tactiek om te ‘dreigen op basis van incompliance’ en ‘mogelijke licentieproblemen zo groot mogelijk te maken’.

Wurgcontracten

Begin oktober sloegen IT-bestuurders van ruim honderd grote bedrijven en instellingen alarm in het FD over de werkwijze van Oracle. Het bedrijf zou klanten wurgcontracten aanbieden en vervolgens jaarlijks vele miljoenen euro's aan nabetalingen eisen. De bestuurders spreken van een verdienmodel.

"Het is", zei de CIO van een groot bedrijf tegen het FD, "alsof je denkt een kip te hebben gekocht. Terwijl je staat te koken krijg je bericht van de supermarkt dat het bij nader inzien drie kippen zijn. Trouwens, het zijn geen kippen, het zijn kalkoenen. En daar krijg je dan een rekening voor." CIO Platform Nederland heeft over dergelijke claims een klacht ingediend bij de Europese Commissie.

Boete van 3,2 miljard euro

Ook de Rijksoverheid zou met een claim te hebben gehad; Oracle heeft volgens het FD gedreigd een boete van 3,2 miljard euro op te leggen wegens oneigenlijk gebruik van zijn software. Vier anonieme bronnen die bij de onderhandelingen betrokken waren melden dat het Rijk deze claim in november 2017 via een schikking grotendeels onschadelijk heeft kunnen maken. Op basis van de ervaringen die toen zijn opgedaan is een kenniscentrum opgericht om de inkoopervaring van ministeries te bundelen en zich gezamenlijk te kunnen verzetten tegen dergelijke claims.

Uit het onderzoek van het FD blijkt ook dat andere publieke instellingen eveneens met claims van grote leveranciers te maken hebben. Zowel het UWV, ziekenhuizen als de politie betaalden miljoenen euro's als onderdeel van schikkingen. 

Reactie Oracle

Een woordvoerder van Oracle meldt in een reactie: “De Rijksoverheid is en blijft een belangrijke klant voor Oracle. Zoals bij iedere zakelijke relatie zijn er lopende en regelmatige onderhandelingen over een reeks aan zaken. De discussie over het gebruik van licenties is twee jaar geleden tot tevredenheid van zowel de Rijksoverheid als Oracle afgerond.”

Terug naar nieuws overzicht