Vernieuwing WIOR-proces gegund aan Omnimap NieuwlandGeo

Vernieuwing WIOR-proces gegund aan Omnimap NieuwlandGeo

07-10-2019 | door: Witold Kepinski

Vernieuwing WIOR-proces gegund aan Omnimap NieuwlandGeo

De vernieuwing van het WIOR-proces in Amsterdam is gegund aan Omnimap NieuwlandGeo zo melden betrokken partijen.

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en dat betekent dat het werken in de openbare ruimte steeds meer impact heeft op de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd zijn er meer voorzieningen zoals laadpalen, glasvezel, sensoren en slimme straatverlichting die moet worden aangelegd en onderhouden. Dit vraagt naast coördinatie vanuit de gemeente ook afstemming tussen partijen in de keten, publiek en privaat, waarbij alle partijen over actuele en accurate gegevens moeten kunnen beschikken.

Coördinatie van werkzaamheden

De verordening Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) reguleert alle werkzaamheden in de openbare ruimte waarbij de wegverharding wordt opgebroken. Het gaat daarbij op jaarbasis om circa 2.500 grote werken en duizenden kleine werken. Het functioneren van de stad is dan ook afhankelijk van een goede regie op het totaal aan werkzaamheden in de openbare ruimte.

Eén applicatie voor WIOR.

De gemeente Amsterdam wil met één applicatie de regie op de werkzaamheden in de openbare ruimte voeren. Na een aanbesteding is voor de combinatie Omnimap en NieuwlandGeo gekozen. Zij zullen gezamenlijk gaan zorgen voor de vernieuwing van de informatievoorziening.

Omnimap biedt een zeer flexibel platform voor onder andere het inrichten van processen, workflow- en koppelvlakken. NieuwlandGeo voegt aan dit platform een nieuwe dimensie toe met de op een open API gebaseerde applicatie WebGIS Publisher. Gebruikers kunnen werken intekenen op een kaart en analyses uitvoeren op de diverse databronnen die door gemeente Amsterdam worden aangeleverd. Hierdoor kan er te allen tijde worden geschakeld tussen het proces en ruimtelijke data-analyses.

Terug naar nieuws overzicht