Research & Development, bruggenbouwers tussen IT en industriële automatisering!

04-10-2019

Research & Development, bruggenbouwers tussen IT en industriële automatisering!

Onze technologische wereld bestaat uit systemen die ook weer onderverdeelt zijn in subsystemen. Denk maar eens aan Industrial IT die gekoppeld wordt aan commodity ICT. Zonder verbindingskracht van Dev-ops specialisten waren deze verbindingen kansloos. R&D speelt binnen het uitdenken en ontwikkeling van deze multidisciplinaire infrastructuren een niet te onderschatten rol. Samenwerken is key.

R&D-strategieën vormen de brug tussen de top-level bedrijfsstrategie en de implementatie ervan tot op innovatief niveau. De complexiteit en de vaak omvatrijke en lange-termijnkosten van innovatie vereisen een uitgebreide en weloverwogen planning gecombineerd met effectieve coördinatie van alle relevante aspecten van onderzoek en ontwikkeling.

Welke soorten wetenschappelijke-innovatieve technische vooruitgang heeft uw organisatie recentelijk geboekt? Welke beperkingen en mogelijkheden zijn er in termen van IT-architectuur? Zijn er mogelijkheden voor R & D-samenwerkingen? Hieronder een aantal sleutelvragen die u moet stellen wanneer uw organisatie een digitale winnaar op het gebied van R&D wil worden:

  • Welke positionering moet worden gekozen in termen van kosten, technologische doelbepaling en in welke mate maakt u product- en service-innovaties belangrijk?
  • Welke technologieën moeten worden gebruikt om de strategie te implementeren en vaardigheden of specifieke kennisbronnen te ontwikkelen en op te bouwen?
  • Welke systeemelementen van een productecosysteem moeten worden gebruikt?
  • Welke relevantie moet worden toegekend aan technologie- en productplatforms en welke strategische innovatiepartnerschappen zijn nodig?
  • Welk belang heeft de IP voor uw organisatie en hebben Multi-industriële productvarianten in de context van uw bedrijfsmodel?

Eenmaal gekomen tot een consensus kan er gekozen worden voor strategie keuze.

Organisaties kunnen minstens vier strategieën toepassen om hun R&D-functie succesvol het digitale tijdperk in te leiden. Elke organisatie zou voor zich moeten bepalen tot welke van de volgende strategische vormgevers ze behoren:

  • Enhancers: leveranciers van of dealers van gegevens, informatie en diensten op basis van IoT
  • Engagers: producenten van netwerkproducten en IoT-diensten
  • Embedders: gebruikers van IoT, in bezit van eigen operaties, productieprocessen, waardeketens en services
  • Enablers: technologieleveranciers van IoT en platforms om netwerkservices en -producten te produceren / leveren

Wat is het belang van gedigitaliseerde R&D voor uw organisatie?

Gedigitaliseerde R&D levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de efficiëntie (door middel van kostenbesparende modellen en simulaties) evenals het minimaliseren van risico's (door het valideren van real-time gegevens) en het verbeteren van engineeringmogelijkheden (snelle prototyping). Al met al zou dit de cyclus- en ontwikkelingstijden aanzienlijk kunnen verkorten.

Uw organisatie heeft een aantal specialismes maar kan onmogelijk de complete oplossing bieden; het antwoord co-creatie!

Co-creatie wordt steeds belangrijker voor organisaties in diverse industrieën, maar is binnen automatisering al lang niet meer weg te denken. De kwaliteit van de dienstverlening en het product kan worden verhoogd en samen met de diverse partners kan er op basis van co-creatie effectiever aan innovatie worden gewerkt. Juist door het aangaan van partnerships, allianties en andere samenwerkingsverbanden kunnen bedrijven IT-efficiency verbeteren. Kwalitatieve inzichten op basis van langetermijnvisie zijn dus cruciaal. Focus op Business projecten blijken hierbij belangrijker dan een benadering vanuit traditionele IT-projecten die veel meer een kortetermijnvisie vertegenwoordigen.

Business, R&D en IT gaan meer dan ooit tevoren een samenwerkingsverband aan

In Co-creatie samenwerkende ontwikkelaars bouwen samen met de business betrouwbare, schaalbare en innovatieve high performance oplossingen van, naar en tussen platformen. Door inzetbaarheid van een breed scala specialisten, zoals data scientists, softwareontwikkelaars, hardware designers en projectmanagers en het feit dat men deze expertises ook combineert, kunnen organisaties tegenwoordig inspelen op vrijwel iedere behoefte.

Voorziet u personele uitdagingen binnen R&D?

In veel gevallen bestaat een R&D team uit een kernteam van seniore onderzoekers en ontwikkelaars geleid door een projectleider of project-owner. Dit team initieert en begeleidt onderzoek, innovaties en kennisdeling. Daarnaast bestaat het kernteam uit procesbewakers. Zij zorgen voor de logistiek van onderzoek en databeheer. Eventuele Junior onderzoekers, promovendi en studenten op de afdeling doen vooral onderzoek. Uit eerder ervaringen werd een tekort uit ontwikkelaars opgevuld door ambitieuze productiemedewerkers die op basis van kennis en ervaringen een goed stap mochten maken naar een multidisciplinair ontwikkelaars team.

Op dit moment worden verschillende vormen van co-creatie ontwikkeld waarin ruimte is voor creatieve vormen van idee- en productontwikkeling, waarbij ontwerpers, producenten en business op basis van multidisciplinaire samenwerkingen tot nieuwe R&D komen. Natuurlijk zijn er ook een aantal voorwaarden die gezamenlijk tot een goede R&D en succesvolle co-creatie leiden.

Hier zijn er een aantal: Goed projectmanagement en goede communicatievaardigheden, gelijkwaardigheid van de deelnemers, interactie (feedback) en constructieve samenwerking, inspiratie en aanmoediging van de betrokkenen, flexibiliteit en openheid, identificatie en selectie van betrokkenen bij co-creatie en uiteraard goed management van verwachtingen aangaande doel en proces gecombineerd met een zekere mate van continuïteit en last but not least, mandaat.

Door: Harold Koenders, IT & Industrial IT strategist

Terug naar nieuws overzicht