Vijf trends die de ontwikkeling van analytics and business intelligence vormgeven
03-10-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Vijf trends die de ontwikkeling van analytics and business intelligence vormgeven

Vijf trends zijn van invloed op de markt van analytics and business intelligence (BI). Het gaat om augmented analytics, het ontwikkelen van een effectieve digitale cultuur, de opkomst van relatie-analyse, decision intelligence en operationalisering en schaalvergroting.

"Aangezien intelligentie de kern vormt van alle digitale bedrijven, blijven IT en BI voor IT en bedrijfsleiders de hoogste prioriteit voor innovatie-investeringen", zegt Jim Hare, research vice president bij Gartner. "Deze Hype Cycle helpt data- en analytics-leiders om de overgang te maken naar augmented analytics, om een digitale cultuur op te bouwen en om analytics-initiatieven te operationaliseren en te schalen".

gartner-hypecycle-analytics-bi-2019.png
Figuur 1. Hype Cycle voor Analytics en Business Intelligence, 2019. Bron: Gartner (oktober 2019)

1. Augmented analytics

Augmented analytics maakt gebruik van machine learning om de het prepareren van data, verkrijgen van inzichten, datawetenschappen, de ontwikkeling van machine learning modellen en het delen van inzichten te automatiseren. Dit maakt hen beschikbaar voor een brede groep zakelijke gebruikers, operationele medewerkers en citizen data scientists.

Naarmate augmented analytics volwassener wordt, groeit het naar verwachting uit tot een belangrijk kenmerk van moderne analytische platforms worden. De technologie maakt analyses beschikbaar voor alle gebruikers binnen een organisatie. Dit met minder tijd, met minder eisen aan gebruikers en met minder vooroordelen bij de interpretatie. Gartner voorspelt dat tegen 2020 citizen data scientists traditionele datawetenschappers zullen overtreffen in de hoeveelheid geavanceerde analyses die zij produceren, wat grotendeels te danken is aan de automatisering van datawetenschappelijke taken.

2. Digitale cultuur

Het ontwikkelen van een effectieve digitale cultuur kan de eerste en belangrijkste stap zijn die een organisatie zet in haar digitale transformatietraject. "Datageletterdheid, digitale ethiek, privacy, ondernemingszin en initiatieven op het gebied van data-for-good initiatieven omvatten digitale cultuur", aldus Hare.

Elke organisatie die waarde wil ontlenen aan data en op weg is naar digitale transformatie moet zich richten op de ontwikkeling van datageletterdheid, stelt het onderzoeksbureau. De analisten van Gartner verwachten dat datageletterdheid van invloed zal zijn op alle werknemers door niet alleen een zakelijke vaardigheid te worden, maar ook een kritische levensvaardigheid.

Bezorgd door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), de digitale samenleving en 'nepnieuws', zijn individuen, organisaties en overheden steeds meer geïnteresseerd in digitale ethiek. Leiders op het gebied van data en analyse (D&A) moeten discussies over digitale ethiek sponsoren om ervoor te zorgen dat informatie en technologie op ethische wijze wordt gebruikt om het vertrouwen van werknemers, klanten en partners te winnen en te behouden.

Gartner voorspelt dat in 2023 60% van de organisaties met meer dan 20 datawetenschappers een professionele gedragscode nodig heeft, die een ethisch verantwoord gebruik van D&A omvat.

3. Relatieanalyses

De opkomst van relatieanalyses benadrukt het toenemende gebruik van grafieken, locaties en sociaal-analytische technieken om te begrijpen hoe verschillende interessante entiteiten - mensen, plaatsen en dingen - met elkaar verbonden zijn. Het analyseren van ongestructureerde, voortdurend veranderende gegevens kan gebruikers informatie en context verschaffen over associaties in een netwerk en diepere inzichten die de nauwkeurigheid van voorspellingen en beslissingen verbeteren.

Veel van de meest waardevolle toepassingen zijn gericht op ontdekking, waarbij de vragen die moeten worden beantwoord vooraf niet bekend zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld relatieanalyses op basis van grafiektechnieken illegaal gedrag en criminele activiteiten identificeren. Door formele en informele netwerken van mensen te analyseren, kunnen opsporingsinstanties het witwassen van geld en andere criminele activiteiten identificeren. Het wordt voor hen eenvoudiger om onderscheid te maken tussen kwaadaardig en goedaardig gedrag binnen netwerken.

4. Decision intelligence

D&A-leiders halen waardevolle gegevens uit ecosystemen die voortdurend in beweging zijn. Dit vereist het gebruik van een veelvoud aan technieken om gegevens effectief te beheren. De onvoorspelbaarheid van de resultaten van de huidige beslissingsmodellen komt vaak voort uit het onvermogen om de onzekere factoren die verband houden met het 'gedrag' van deze modellen in een bedrijfscontext goed vast te leggen en te verantwoorden. Decision intelligence biedt een kader dat traditionele en geavanceerde technieken samenbrengt om beslissingsmodellen te ontwerpen, te modelleren, af te stemmen, uit te voeren, te monitoren en af te stemmen.

5. Operationalisering en schaalvergroting

Het aantal use cases in de kern van een bedrijf - zowel aan de randen als daarbuiten - neemt explosief toe. Meer mensen willen zich met gegevens bezighouden, en meer interacties en processen hebben analyse nodig om te automatiseren en te schalen. Analytics diensten en algoritmes worden steeds vaker geactiveerd wanneer en waar ze nodig zijn. Of het nu gaat om het rechtvaardigen van de volgende grote strategische stap of om het geleidelijk optimaliseren van miljoenen transacties en interacties, de analysetools en de gegevens die ze voeden verschijnen op plaatsen waar ze voorheen zelden bestonden. Dit voegt een geheel nieuwe dimensie toe aan het concept 'analytics everywhere'.

Meer informatie is voor Gartner klanten beschikbaar in de 'Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence, 2019'.

Terug naar nieuws overzicht