Dominique Leroy wordt geen CEO van KPN

30-09-2019 | door: Witold Kepinski

Dominique Leroy wordt geen CEO van KPN

KPN betreurt het om aan te kondigen dat Dominique Leroy niet langer een kandidaat is in het proces om Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN te worden.

KPN meldt: "De duur van de procedures die mevrouw Leroy door de Belgische autoriteiten betreffen, is onduidelijk en onvoorspelbaar. De Raad van Commissarissen van KPN acht deze onzekerheden rond timing niet in het belang van KPN en haar stakeholders. Om deze reden heeft de Raad van Commissarissen besloten de voorgenomen benoeming van mevrouw Leroy in de functie van CEO van KPN in te trekken."

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN, Duco Sickinghe meldt in een persbericht: “Dit was een moeilijke beslissing voor de Raad van Commissarissen, gezien het track record van mevrouw Dominique Leroy als een zeer volleerde uitvoerende macht. De onzekerheid over timing leidt echter tot een situatie die de Raad van Commissarissen niet in het belang van KPN acht. We wensen haar het allerbeste."

Als gevolg hiervan zal de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders - gepland op maandag 28 oktober 2019 - niet plaatsvinden.

Zoals aangekondigd op 5 september 2019 zal Joost Farwerck tijdelijk de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en het Directiecomité op zich nemen.

De raad van commissarissen is volledig op de situatie gericht en verwacht op korte termijn een nadere aankondiging te kunnen doen

Terug naar nieuws overzicht