Parlementair onderzoek naar uitvoeringsorganisaties overheid

23-09-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Parlementair onderzoek naar uitvoeringsorganisaties overheid

Een parlementair onderzoek naar de processen en dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties als het UWV en de Belastingdienst is op komst. ICT speelt naar verwachting een belangrijke rol in het onderzoek.

Het onderzoek wordt opgezet nadat de Tweede Kamer instemde met een motie van CDA-Kamerlid Pieter Heerma. Heerma stelt dat meerdere uitvoeringsorganisaties van de overheid te maken hebben met een opeenstelling van problemen. Heerma wijst erop dat een goed overheidsfunctioneren een voorwaarden is voor publiek vertrouwen. Uitvoering door de overheid is volgens Heerma vaak echter te anoniem en weinig behulpzaam, aangezien protocollen en procedures een goede dienstverlening in de weg staan.

Uitvoerbaarheid van beleid waarborgen

Een parlementair onderzoek moet de problemen bij uitvoeringsorganisaties in kaart gaan brengen. Ook de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer komt hierbij aan bod. Het onderzoek heeft als doel de uitvoerbaarheid van beleid beter te waarborgen in het parlementair proces. De motie is mede ondertekend door de fractievoorzitters van de ChristenUnie, D66, VVD, SP, PvdD, 50Plus, GroenLinks, PvdA, FvD en de SGP.

In de motie worden geen specifieke uitvoeringsorganisaties bij naam genoemd. Wel zijn verschillende organisaties de afgelopen tijd negatief in het nieuws geweest. Zo heeft het UWV te maken met een IT-transitie die stroef verloopt en tijdelijk is uitgesteld. De Algemene Rekenkamer stelde in mei vast dat meer dan de helft van de ICT-systemen van de Belastingdienst zijn verouderd en niet snel genoeg wordt gemoderniseerd. Een grootschalig ICT-project van de CBR mislukte volledig, waarbij onder meer de kosten vijf keer hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd.

Terug naar nieuws overzicht