Tecknoworks: innovatie en creativiteit voorop bij ontwikkelproces apps

14-09-2019 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Tecknoworks: innovatie en creativiteit voorop bij ontwikkelproces apps

Tecknoworks is sinds begin dit decennium actief in Nederland. De dienstverlener benadrukt de creatieve, innovatieve kant van het ontwikkelproces: gebruiker en business staan centraal, Microsoft-technologie vormt de basis. Samen met Rein Hoogland als nieuwe sales- en marketingdirecteur gaat algemeen directeur Maurik van den Heuvel van Tecknoworks Nederland de doelgroepen (ISV’s, financiële dienstverlening, gezondheidszorg) nog beter bedienen met een helder portfolio op de gebieden van business analytics en modernisatie en innovatie van applicaties.

Maurik van den Heuvel is sinds acht jaar verantwoordelijk voor Tecknoworks in Nederland. Deze software-ontwikkelaar is in 2001 opgericht in Roemenië en bouwde met expertise van het maken van full stack software, maar ook Excel-VBA-gebaseerde analytische oplossingen, snel een internationale klantenbasis op, onder meer bij grotere consultancybureaus.

Tecknoworks Nederland bedient voornamelijk drie doelgroepen: ISV’s (softwareleveranciers), financiële dienstverlening en gezondheidszorg. Het creatieve en innovatieproces staan hierbij voorop, waarbij de keuze van de technologie volgt en van toepassing is bij zowel applicatiemodernisatie als business analytics.

Van den Heuvel: “Toen de cloud nog niet echt bestond, was het net zo belangrijk als nu dat je snel kon implementeren zonder voor alles met IT-afdelingen te moeten schakelen. Als je - zoals wij dat gedaan hebben - kennis op dat gebied combineert met sterke analytics-oplossingen, heb je een sterke propositie.”

Daarbij haakte Tecknoworks aan bij de mobiele trend, vertelt Van den Heuvel. “Zo zijn we specifiek mobiele apps gaan ontwerpen. In Nederland zijn we daarnaast gaan specialiseren richting een combinatie van analytics en datascience. Daarmee zijn we onder meer heel actief in de gezondheidszorg, waaronder de farmaceutische sector, waar onder meer veel data wordt gegenereerd bij de uitgifte van medicatie.”

Samenwerking met Microsoft

Volgens Van den Heuvel is een groot onderscheid van Tecknoworks de innige relatie met Microsoft. “Alles wordt in principe ontwikkeld op basis van Microsoft-technologie. Een andere samenwerking van Tecknoworks – die met healthcare startup Breathomix (zie kader) – heeft de samenwerking met Microsoft verdiept.”

Van den Heuvel bezocht onlangs een hackathon in Boedapest, waar een Microsoft-delegatie bijzondere belangstelling had voor oplossingen als Breathbase van Breathomix. “Ze zegden destijds toe ons te helpen om deze oplossing binnen 6-12 maanden mondiaal schaalbaar op de markt te brengen. Dat zijn kansen die je krijgt wanneer je een track record bij Microsoft hebt. Bovendien doen we door de samenwerking met Microsoft voor Breathbase kennis op die we voor andere oplossingen en andere sectoren kunnen inzetten. Zo zijn we uitgedaagd om de allernieuwste technologie in te zetten en te adopteren op gebieden als AI, model management, security en de IoT-hub van Azure.”

Meer focus, nieuwe proposities

Tecknoworks Nederland omvat een sales-, marketing- en consultancy-tak. De ontwikkelcapaciteit is geconcentreerd in Roemenië. Om verdere focus te brengen in de Nederlandse activiteiten, is sinds kort Rein Hoogland aangesteld als sales en marketingdirecteur. “Sales en marketing klinkt smal, maar het is in feite heel breed”, stelt Hoogland. “Je moet wel kiezen: wat ga je wel en niet doen? Daar hebben wij nu een aantal slagen in gemaakt, zodat we de markt beter kunnen bedienen.”

De focus komt ook tot uiting in de proposities. Zo heeft Tecknoworks haar speerpunten doorontwikkeld om ze de komende tijd nog beter in de markt te zetten:

Modernisatie en innovatie van applicaties middels een innovatiemethodiek en de ontwikkelkracht waarover Tecknoworks beschikt.

Business analytics: alles wat te maken heeft met data en hoe bedrijven daarvan kunnen profiteren.

Hoogland: “Op beide vlakken hebben we echte deliverables. Bij modernisatie van apps is dat de Innovation Lifeguard. Bij business analytics hebben we diensten zoals Dashboard In A Day, een workshop van Microsoft die wij als Tecknoworks verzorgen en Insight Snapshot, waarbij we klanten in een aantal dagen kort de kracht tonen van business analytics. Maar we hebben ook instrumenten waarmee organisaties resultaten intern makkelijk kunnen delen. Dus een reeks van diensten en tools om bedrijven te helpen in hun data analytics journey.”

Modernisatie, innovatietoepassingen

Innovation Lifeguard behelst de procesaanpak die elke organisatie doorloopt om van een probleem naar een idee te komen. Hoogland: “Deze productontwikkelingsmethodiek moet helpen bij een goed beheer van het creatieve proces rondom het traject probleem-idee, maar ook dat je technologische oplossingen en risico’s die eruit voortkomen op een goede manier test aan de realiteit.”

Van den Heuvel voegt toe: “Bij innovatie gaat het niet allereerst over hoe je een sensor zo goed inzet. Het gaat om het optimaal ondersteunen van gebruikersprocessen, het toevoegen of weglaten van functionaliteiten om een oplossing beter te maken. Natuurlijk nemen we de hardware wel mee. Zo kijkt Breathomix hoe we een oplossing als Breathbase in plaats van in het ziekenhuis op een longfunctie-apparaat ook praktisch bij een huisarts kunnen implementeren. Maar het gaat uiteindelijk om de functionaliteit.”

Hoogland benadrukt dat Innovation Lifeguard een ondersteunende methodiek is. “Ontwikkelen is vooral een creatief proces. Dat geldt ook wanneer een bedrijf naar de cloud gaat. In eerste instantie worden vaak bestaande toepassingen verschoven naar de cloud – lift and shift. Maar uiteindelijk wil je maximaal gebruik maken van wat de cloud aan mogelijkheden biedt. Bij de vraag ‘wat ga je bouwen?’ is het heel belangrijk om een goed innovatietraject te doorlopen. Je kijkt dan naar de organisatie, de gebruiker én de business-processen. Want op alle fronten kan innovatie plaatsvinden.”

Een van de doelgroepen van Tecknoworks is zoals aangegeven de ISV-markt. ISV’s hebben veelal bestaande applicaties die al in de cloud draaien, maar vaak nog niet cloud-native zijn. Van den Heuvel: “Wij helpen ISV’s deze migratie te versnellen. Allereerst door creativiteit en innovatie voorop te stellen – doet een toepassing wat het moet doen? – en ten tweede via co-creatie – samen ontwikkelen. Zo komen we tot een optimale cloud-native applicatie.”

Dankzij onze relatie met Microsoft zit Tecknoworks volgens Van den Heuvel ook bovenop nieuwe ontwikkelingen. “Tecknoworks wil voor de ISV een strategische partner zijn op het vlak van innovatie en modernisatie, waarbij de ISV altijd kan terugvallen op de kennis en ervaring van de nieuwste technologieën van Microsoft.”

Business analytics

Business analytics is het andere speerpunt van Tecknoworks. Hoogland: “Rondom ons Power BI-platform zijn we druk doende een samenhangende propositie in de markt te zetten, samen met Microsoft. We zijn al actief met de Microsoft Dashboard In A Day-sessies. Organisaties komen hierheen met hun eigen datasets. Wij tonen tijdens de sessie welke waarde – zoals praktische inzichten – ze kunnen halen uit data die ze wel bezitten maar nog niet of te beperkt gebruiken.”

Dashboard in a Day is een nuttige kennismaking met Tecknoworks en de Microsoft-tools, vervolgt Hoogland. “We hebben afgelopen augustus in Brussel een sessie gedaan met 23 bedrijven. Veel van hen zijn verder gegaan met de volgende stap door de dienst Insight Snapshot af te nemen. Samen met het bedrijf gaan we een praktisch bruikbare Power BI-oplossing bouwen, op basis van zijn eigen datasets. In een paar dagen leveren we zo de basis voor een werkend systeem op.”

Ook bij business analytics staan innovatie en creativiteit voorop, stelt Van den heuvel. “We helpen een bedrijf bijvoorbeeld om de analytics uit Insight Snapshot op een strategisch niveau te tillen. Dat kan zijn hoe de business case onder zo’n oplossing eruit ziet, of er de juiste ROI en de juiste KPI’s geselecteerd zijn. Zo helpen we om aan de business-kant een aantal zaken goed in te regelen op het gebied van data analytics.”

Opbouw ecosysteem

Hoogland bouwt aan een ecosysteem van partijen die met de proposities van Tecknoworks geholpen kunnen worden, maar die ook zelf kunnen doorleveren. Van den Heuvel hierover: “Deze partijen hebben tientallen klanten die ook graag iets met hun data willen doen. Wij bieden MSP’s onder meer de mogelijkheid hun klanten uit te nodigen voor onze Dashboards In A Day sessies, zodat zij samen zien hoe ze waarde uit hun data kunnen halen. De MSP kan de oplossing die hieruit voortkomt op basis van het Power-BI platform volledig ‘managed’ aanbieden.”

Samenwerking met Breathomix

Tijdens een Phd-traject bij het AUMC kwam Maurik van den Heuvel in aanraking met wetenschappers die bezig waren met de ontwikkeling van wat Breathbase zou worden: een device dat op basis van sensoren een analyse kan maken van deeltjes in de adem. Op basis van algoritmes kan Breathomix helpen de juiste diagnose te stellen, voorspellen op welke medicatie iemand waarschijnlijk reageert en ‘precision medicine’ mogelijk maken. Dit is al revolutionair, maar heel bijzonder is dat deze oplossing real-time door een arts kan worden ingezet.

Van den Heuvel: “Zij hadden een partner nodig die verstand heeft van het naar de cloud brengen en schaalbaar maken van een AI-gebaseerde oplossing. Ik liep al rond in de wetenschappelijke sector en kon zo een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Sinds die tijd werken we samen en is Tecknoworks aandeelhouder geworden in de joint venture Breathomix.”

Tecknoworks en Breathomix, waar Van den Heuvel CEO is, hebben veel steun gehad van Microsoft in het snel en robuust adopteren van nieuwe technologie uit hun stal. Van den Heuvel: “Dat was heel waardevol. We streven ernaar mede door hun hulp binnen achttien maanden de eerste klinische applicatie op de markt te hebben. In de medische wereld is dat heel snel.”

Terug naar nieuws overzicht
Cloud